Dicle Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
Akademik Personel

Dicle Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Di̇cle Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak. Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre

Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
Akademik Personel

Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Karadeni̇z Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamı yapılacak. Karadeniz Teknik Üniversitesi RektörlüğündenSÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı

Gebze Teknik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanlarıı
Akademik Personel

Gebze Teknik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Gebze Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:İPTAL İLANI18.03.2023 tarih ve 32136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 29 adet sözleşmeli personel alımımıza ilişkin

Karabük Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
Akademik Personel

Karabük Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Karabük Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 61 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak. Son başvuru tarihi: 06.04.2023 Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin

Ankara Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
Akademik Personel

Ankara Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Ankara Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamı yapılacak. Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANII. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere;Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve

Gaziantep Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
Akademik Personel

Gaziantep Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Gazi̇antep Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 384 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak. Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden  4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
Akademik Personel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Eski̇şehi̇r Osmangazi̇ Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sürekli İşçi Alımı yapılacak. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi RektörlüğündenESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAKŞEKİLDE YARALANAN İŞÇİ ALIM İLANI  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi

Bayburt Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
Akademik Personel

Bayburt Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Bayburt Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 2 TMY veya Eski Hükümlü Alımı yapılacak. Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden >> 2 SÜREKLİ İŞÇİ [ESKİ HÜKÜMLÜ/TERÖRLE MÜCADELE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN (TMY)] ALIM İLANI Üniversitemiz hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 4857

Selçuk Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
Akademik Personel

Selçuk Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Selçuk Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak. Selçuk Üniversitesi RektörlüğündenSÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli

Bartın Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
Akademik Personel

Bartın Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Bartin Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak. Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden >> SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2023-1)Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere

Trabzon Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
Akademik Personel

Trabzon Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Trabzon Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 2 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak. Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden >> Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar\”ın Ek:8’inci maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
Akademik Personel

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Alanya Alaaddi̇n Keykubat Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemize  bağlı  birimlerde  çalıştırılmak  ve  giderleri  özel  bütçeden  karşılanmak  kaydıyla,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4’üncü maddesinin  (B)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Personel Alımı
Akademik Personel

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Personel Alımı 2023

İzmi̇r Yüksek Teknoloji̇ Ensti̇tüsü personel alımı yapacak! 4 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden: Enstitümüzün aşağıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek

Giresun Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
Akademik Personel

Giresun Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Gi̇resun Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 5 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak. Son başvuru tarihi: 24.10.2022Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANIÜniversitemize bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Alımı ve İş İlanları
Akademik Personel

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Alımı ve İş İlanları 2023

İstanbul Üni̇versi̇tesi̇-Cerrahpaşa personel alımı yapacak! Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamı yapılacak. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008

Düzce Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
Akademik Personel

Düzce Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Düzce Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak. Düzce Üniversitesi RektörlüğündenSÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2022-3)  Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli