İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Personel Alımı 2023

İzmi̇r Yüksek Teknoloji̇ Ensti̇tüsü personel alımı yapacak! 4 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Personel Alımı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Enstitümüzün aşağıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere \”Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar\”ın Ek Madde 2 (b) kapsamında 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle personel alınacaktır. 

İlan No Pozisyon Adet Mezuniyet Aranan Nitelikler
2022-16 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 4 Ön Lisans – Üniversitelerin Önlisans programlarından birinden mezun olmak.
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS (P93) puan türünden en az (60) puan almış olmak.
– Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
– Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
– Askerliğini yapmış olmak.
– Koruma ve Güvenlik Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. Sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
– Boyunun 170 cm. den kısa olmaması, kilosunun ise cm. cinsinden boy uzunluğunun son iki rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması
gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 180 cm. ise kilosu en fazla 80+15=95 kg. ve en az 80-13=67 kg. olmalıdır.)

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
Adayların;
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıması,
– 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,
– KPSS P93 puanına sahip olması,
– Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olması,
– Görevini yerine getirmede engel teşkil edecek sağlık sorununun bulunmaması şarttır.

Başvuru Yeri ve İletişim İlan Takvimi
Adayların aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan Enstitümüz sorumlu değildir.
Adaylar, başvuru süreci ile ilgili soru ve sorunlarını 0 (232) 750 61 02, 750 61 09 ve 750 61 23 numaralı telefonlara ya da persdbas@iyte.edu.tr adresine iletebilirler.
Başvuru Başlangıç 10.10.2022
Son Başvuru 24.10.2022
Değerlendirme Sonucu 26.10.2022
Enstitümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı internet adresi: http://www.iyte.edu.tr/ dir.
Enstitümüz zorunlu hallerde ilanın her aşamasında başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BAŞVURU BELGELERİ
– Başvuru Formu (www.personel.iyte.edu.tr/duyuru/ adresinde yer alan ilan detayından edinilebilinir. Eksiksiz doldurulmalıdır.)
– Özgeçmiş,- 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
– 2020 KPSS Sonuç Belgesi
– Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
– Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel
sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER AÇIKLAMALAR
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları
taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
– İlan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecektir.
– Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
– KPSS’de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde
feshedilecektir.
– Başvuracak adaylardan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmünü kapsamında bulunanlar başvuruda bulunamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar
dahi atamaları yapılmaz. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
– Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
– Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
– Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.
Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*