Ankara Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Devlet kurumları birçok iş arayan tarafında öncelikli olarak düşünülmektedir. Dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi işçi alımı ve memur duyuruları, iş arayanlar tarafından sıkça sorulmaktadır. Online ortamlardan duyurulan bu ilanlar, resmi olmaları sebebiyle kariyer sitelerinde bulunmamaktadır.

Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi kapsamına personel olarak girmek isteyen kişiler, resmi siteleri takip etmelidir. Her iş ilanında olduğu gibi belirli zamanlarda açıldığı için, adaylar periyodik aralıklarla incelemelidir. Nitekim tarihi geçmiş bir duyuru, artık başvuru kabul etmez. Buna dikkat etmezseniz, bilgi ve yeteneklerinize uygun pozisyonları sonraki alımlara kadar kaçırabilirsiniz.

Üstelik sonraki alımlarda, istediğiniz pozisyonlar da bulunmayabilir. Dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi iş başvurusu yapacaksanız, her gün kontrol edip, vasıfların da sağlanıyorsa başvuru yapılması gerekmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı

Bilindiği üzere her belediyenin, farklı iştirakleri bulunmaktadır. Bunlar da belediye kapsamında olduğu için, iş ilanları resmi kapsamda yayınlamaktadır. Eğer Ankara Büyükşehir Belediyesi iş ilanları için başvuracaksanız, öncelikle çok sayıda seçeneğiniz olduğunu, niteliklerini karşılıyorsanız herhangi birine müracaat edebileceğinizi bilmeniz gerekir.

Ülkemizde birçok kişi bir mesleğe başlamadan, maaşları da merak etmektedir. Bu sebeple ne kadar aldıkları, her zaman büyük bir merak oluşturur. Ancak burada sabit bir rakam bulunmaz. Zira bazı belediyeler 3000 Türk Lirası, bazıları ise 7000 Türk Lirası vermektedir. Ankara Belediyesi kapsamındaki çalışanlara sorarsanız, ayrıntılı ve daha kesin bilgiler alabilirsiniz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi personel alımı süreçlerini başarıyla tamamlamış herkese uygun mesai saatleri sunmaktadır. Çalışma şartları da oldukça iyidir. Eğer işçi olarak hangi haklara sahip olduğunuz merak ediyorsanız bunlar,

 1. Hafta Tatili Ücreti Hakkı,
 2. AGİ Hakkı,
 3. Ayrımcılık Tazminatı Hakkı,
 4. İşe İade Hakkı,
 5. Fazla Çalışma Ücreti Hakkı,
 6. Yıllık İzin Hakkı,
 7. Kıdem Tazminatı Hakkı,
 8. İhbar Tazminatı Hakkı,

Şeklindedir. Eğer taşeron olarak çalışmak istiyorsanız, Ankara’da buna yönelik alım yapan firmaları araştırmanız gerekir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İş İlanları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, farklı pozisyonlarda alım yapmaktadır ve bunlara Ankara Büyükşehir Belediyesi memur alımı da dâhildir. Her ne kadar vatandaşlar ilanlar farklılaştıkça ilanların takip şekillerinin değiştiğini düşünebilse de, resmi kanallardan takip etmek yeterlidir.

Bu bakımdan bakabileceğiniz kaynaklardan biri, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kendi sayfasıdır. Zira bir personel alımı olduğunda, burada duyurulmaktadır. Buna ek olarak İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı ve Kamu Memur Alımı ilanları da takip edilmelidir. İnternette mevcut olan ve her gün yayınlanan Resmi Gazete de ilanların bulunabileceği bir diğer kaynaktır. Eğer bunları takip ederseniz duyuruları bulabilir, başvurunuzu da yapabilirsiniz.

Ayrıca internet sitemiz iş ilanlarını her gün kontrol etmekte, yeni çıktığında hemen bunları sizinle paylaşmaktadır. Bu sebeple sitemizden de güncel duyuruları bulabilirsiniz.

Çalışılabilecek Pozisyonlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi kapsamında çok sayıda pozisyon vardır. Bunlardan bazıları,

 1. Yardımcı,
 2. Çaycı,
 3. Temizlikçi,
 4. Arşivci,
 5. Memur,
 6. İşçi,
 7. Güvenlik,
 8. Şoför,
 9. Zabıta,
 10. Park ve Bahçe İşçisi gibidir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 İtfaiye Eri Alıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

Başvuru Özel Şartları

 • İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

Başvuru sırasında; Sınava girmek isteyen adaylar, www.ankara.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Belediyesi şoför alımı dâhil olmak üzere birçok ilan vermektedir. Bunlar kurumun gereksinimlerine göre belirlenmekte olup, yılın farklı zamanlarda paylaşılmakta, böylece ilgilenen kişilerin başvurusu alınmaktadır.  Bu ve diğer pozisyonlara başvurmak istiyorsanız, ilanları takip etmeniz yeterlidir.

Ancak bilindiği üzere her pozisyon, bazı vasıfları da gerektirmektedir. Bu sebeple iş ilanlarında bu durum belirtilerek, adayların hangi nitelikleri taşıması gerektiği açıklanmaktadır. Bu durum, Ankara Büyükşehir Belediyesi için de geçerlidir. Her ne kadar pozisyon farklılaştıkça bunlar değişse de, özellikle değinilmesi gereken Kamu Personeli Seçme Sınavıdır.

Bilindiği gibi bu sınav, devlet kurumlarına girmek için istenmektedir. Her ne kadar sınavsız alımlar yapılabilse de, memur gibi bazı kadrolarda gereklidir. Dolayısıyla adayların her ihtimale karşı KPSS’ye girip, en az 70 alması önerilmektedir. Bu sayede ilan çıkmışsa ve KPSS aranıyorsa, diğer nitelikleri de yerine getiriyorsanız başvuru yapabilirsiniz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Alımı

Ankara Büyükşehir belediyesi içerisinde, yılın farklı zamanlarında Ankara Büyükşehir Belediyesi memur alımı yapmaktadır. Bu pozisyonlara başvurmak için takip etmeniz ve ilanda belirtildiği şekilde müracaat etmeniz yeterlidir.

zabıta alımları

Bu ilanlardan bir tanesi de Ankara zabıta alımı olup, başvurmak isteyen adayların yüz kızartıcı suçlar işlememiş olma, kamu haklarından mahrum olmama, T. C. Vatandaşı olma gibi bazı niteliklerinin olması gereklidir.

Bununla beraber, çalışma koşulları farklılaşabilmektedir. Zira zabıtaların görevleri oldukça farklıdır. Bunlardan bazıları,

 1. Semt pazarlarında denetleme yapmak,
 2. Belediyeden izin almadan satış yapanları belirleyerek, işlem uygulama,
 3. Belediyeden izin almadan afiş ve ilan asan kişileri belirleme ve işlem uygulama,
 4. Halk sağlığını riske atan işlemlere son verme,

Gibidir ve huzuru sağlamak, kamu düzenini oluşturmakla görevlidir. Ayrıca gezerek, denetleme de yapmaktadır. Aldıkları maaşlar genel hatlarıyla 7 ile 9 bin arasındadır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bekçi Alımı

Bekçilik, son zamanlarda birçok kişinin ilgisini çeken pozisyonlar arasındadır. Bilindiği üzere akşam 10 ile sabah 6 saatleri arasında görev yapmaktadır. Ancak özel durumlar da olabilmektedir. Bir alanın yahut bölgenin güvenliğinden sorumlu olup, silah taşıyabilirler ve gerekli olursa kullanabilirler.

bekçi alımları

Türkiye’de mevcut olan çok sayıda belediye, yılın değişik vakitlerinde bekçi alımı gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla Ankara Bekçi alımı da senenin farklı dönemlerinde yapılmaktadır. Görevleri yukarıda saydıklarımıza ek olarak uyuşturucu satıcılarını belirleme ve onları yakalama, yasa dışı bahis, kuma oynatan ve oynayan yerleri tespit ederek yakalama gibidir. Bekçi maaşları ise genel hatlarıyla 5,000 ile 5,420 TL arasındadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ankara Büyükşehir Belediyesi kapsamında personel olarak girmek için, başvurunu nasıl yapıldığını ilandan kolayca öğrenebilirsiniz. Bunlar her ilanda değişebileceği için, duyurular verildiğinde ayrıntılı olarak incelenmelidir.

Ankara Güncel İş İlanları

Ankara içerisinde çalışmak istiyorsanız, özel sektörde de bazı iş ilanları vardır. Bunlar Kariyer.net, SecretCV.com ve Yenibiris.com gibi kariyer sitelerinden takip edilebilir. Bu çerçevede, tüm iş ilan sitelerindeki Ankara iş ilanlarını takip edebileceğiniz iş arama motoru olan Elemanjet’ten faydalanabilirsiniz.

No Pozisyonlar
1 Export Project Manager
2 Gümrük Müşavir Yardımcısı / Saha Operasyon
3 İhracat Uzmanı
4 İhracat Operasyon Uzmanı
5 İhracat Uzmanı
6 Import Expert
7 İhracat Operasyon Şefi
8 The Body Shop Satış Danışmanı Ankamall Avm
9 Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Müdür Yardımcısı
10 Foreign Trade Representative
11 Çince Bilen Dış Ticaret Uzmanı
12 Part Time Mağaza Satış Temsilcisi Ankara
13 Dış Ticaret Uzmanı
14 Dış Ticaret Uzmanı
15 İş Analisti

Elemanjet ile Ankara iş ilanlarına bakabilirsiniz.

10 Comments

 1. Merhaba büro yönetimi ve yönetici asistanlığı mezunuyum.belediye kütüphaneleri danışmanlıklar kadin lokalleri v.b pozisyonlar için iş arıyorum.ilgililerden r değerlendirilmeli rica ediyorum

 2. Merhaba ben Betül Ankara da yaşıyorum. İşletme mezunuyum 15 yıllık iş tecrübem var. Farklı kurumlarda özel kalem, üst düzey yönetici asistanı ve halkla ilişkiler departmanlarında çalıştım. Sizin ile çalışmak istiyorum. Uygun pozisyon için değerlendirilmek isterim. Şimdiden teşekkür ederim.

 3. Guvenlik görevlisiyim zor durumdayim 39 yaşindayim 19 yaşında bir oglum var.Lutfen yardımcı olurmusunuz.

 4. Bende herkes gibi işsizim evim kira mağdurum yaşım 44 silahlı sertifikam var 10 güvenlik yaptım ağır vasıta ehliyetim src var,,belediyeye şahsen CV verdim vermediğim yer kalmadı ama arkamızda kimse olmadığından nafile kimse dönüş yapmadı bur ekmeğe mutac olur hale geldik kim sesimizi duycak ne zaman perişanım belediyenin her bünyesinde çalışırım yeterki iş OLSUN iş iş iş intahar etsem azdır

 5. Güvenlik görevlisi olarak çalışmak istiyorum park bahçe neresi olursa iş farketmez 1980 doğumlu evli ve iki çocuk babasıyım çok mağdurum ilgililerden çok rica ediyorum!

 6. mrb ben 3 aydır işsızım mermer ustasıyım 7 sene tecrubem var kaç defa beledıyeye gıttım ama sunuç alamadım yenı evlıyım eşimi bırakıp şehir dışına çikamıyorum işsizim beledıyeye çalişmak istıyorum sagılarımla tel05535286922

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*