Adabank Personel Alımı ve İş İlanları 2018

Adabank

Adabank personel alımı yapacak!

Adabank iş başvurusu yaparak sizde Adabank’ın gücünden güç alabilirsiniz. Adabank Personel Alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan Adabank eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Adabank insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

Bankamızın hedef ve stratejileri doğrultusunda, performans değerleme, eğitim faaliyetleri ve kariyer planlama sistemlerini kullanarak çalışanlarımızın sürekli gelişimini desteklemektir.

Çalışma prensiplerimiz;

. Müşteriye ekonomi mantığı içinde mükemmeli sunmak,
. Dürüstlük ilkesine sıkı sıkıya bağlı olmak,
. Bankacılık disiplinini hiçbir zaman elden bırakmamak,
. Çalışanların başarılarının ödüllendirildiği bir ortam yaratmak,
. Yaratıcılığı desteklemek,
. Toplumsal yükümlülüklerimiz konusunda taviz vermemektir.

İnsan kaynakları olarak, Bankamızın hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde başarıyı temel alan, çağdaş insan kaynakları programlarını yürütecek şekilde stratejik bir rol üstleniriz.

Organizasyon Yapımız
Kurumsal/Ticari Bankacılık
Bankanın firmalar ile olan pazarlama ilişkilerini yürütür. Pazarlama faaliyetini iki yönlü olarak yürütmektedir. Görevi, kredibilitesi ve ahlak etiği banka standartlarına uyan firmaların bankaya kazandırılması ve bankacılık açısından da bankanın firmalar için çalışılabilir bir kurum olarak pazarlamasının yapılmasıdır.

Perakende Bankacılık
Birey ve işletmelerden oluşan müşterilere hizmet veren, müşterilerin yatırımlarını daha iyi değerlendirmelerini, kredi gereksinimlerini en uygun koşullarla karşılamalarını ödemelerini daha rahat ve kolayca yapmalarını, sigorta ihtiyaçlarına en uygun seçeneği sunarak, bugün ve gelecekte oluşabilecek risklere karşı bilgilenmelerini sağlar. Bankamızda, Pazarlama faaliyetleri şubelerimizde yürütülmektedir.

Fon Yönetimi
Bankanın finansal piyasalardaki işlemlerini gerçekleştirir, likiditeyi sağlar, banka bilançosunun aktif-pasifini idare eder, tüm fiyatlamaları yapar, bilanço’daki faiz, döviz pozisyonu ve vade yapısından oluşan riskleri minimize eder.

Uluslararası Finansal Kurumlar
Bankanın Dış Ticaret finansman kaynağının oluşturulmasını sağlar, dış ülkelerde bulunan muhabir bankalarla olan ilişkilerin düzenlenmesi, bankanın dönemsel bilançolarının ilgili muhabirlere ulaştırılması, faaliyet raporunun hazırlanması, sendikasyon kredilerinin sağlanması, Fon Yönetimi için Money Market, Spot & Forward veya altın limitlerinin temin edilmesi gibi konularda faaliyet gösterir.

Mali Kontrol
Banka bilançosunun ve aldığı risklerin en iyi şekilde yönetilmesine katkıda bulunur. Bankamızın finansal durumunu inceler, kontrol eder, riskleri ve sonuçlarını ölçer, değişim ve gelişimini belirlenmiş hedeflerle kıyaslayarak takip eder ve üst yönetime rapor eder. Stratejik iş planı ve yıllık bütçeyi hazırlar, yurtdışı muhabir banka, kredi kuruluşları için karşılaştırmalı finansal tablo çalışmaları yapar. Ayrıca, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, SPK ve TBB gibi resmi kurumlara gönderilmesi gereken raporları hazırlar.

Operasyon
Bankacılık işlemlerinin ve ürünlerinin hem müşteriye istenildiği şekilde sunulması hem de yasaların öngördüğü şekilde Bankanın kayıtlarına intikal etmesi görevini üstlenmektedir.

Şube açılımlarından, satın alma ve satma işlemlerine, güvenliğimizden, temizlik, servis, yemek ve haberleşme gibi tüm işlemler Operasyon Bölümüne bağlı , İnşaat Emlak, Sosyal ve İdari İşler tarafından yürütülür.

Bilgi Sistemleri
Bankamızda kullanılan otomasyon sisteminin ihtiyaçları karşılayabilmesi için performansını izler, geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapar ve kullanıcılara sistem eğitimi verir. Genel Müdürlük ve Şubelerimize sistemle ilgili destek hizmeti vererek sorunların çözümüne yardımcı olur. Ayrıca, teknolojinin gerisinde kalmamak için her türlü çalışma bu birimimiz tarafından yapılmaktadır.

Teftiş Kurulu
Bankadaki işlemlerin etkinliği ve verimliliğini banka politikaları doğrultusunda değerlendiren, işlemlerin iç ve dış mevzuata uygunluğunu denetleyen, banka üst yönetiminin kararlarına uygunluğun yanısıra beklenti ve ihtiyaçlarına da cevap veren dinamik bir yaklaşım içinde olan, proaktif ve sonuçta maksimum karı hedefleyen ve bu konuda önerilerde bulunan bir bölümdür.

İnsan Kaynakları
Nitelikli iş gücünün Bankamıza kazandırılması, personelin ücret ve ücret dışı sosyal ve parasal hakları ile ilgili işlemlerin yapılması, personelimizin sürekli gelişimi amacıyla çeşitli eğitim programlarının düzenlenmesi, kurum içi iletişimin geliştirilmesi amacı ile Kurum Kültürü, AClub ve ABülten çalışmaları İnsan Kaynakları bölümünün faaliyetleri içindedir.

Kredi Yönetimi
Ekonomik konjonktüre göre bankanın kredi stratejisini belirler ve yönetir. Güvenilirlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda şubeler tarafından önerilen kredi tekliflerini inceler ve sonuçlandırır. Mevcut kredilerin banka prensipleri çerçevesinde kullandırılmasını sağlar ve değişimleri izler. İç (Yönetim Kurulu) ve Dış (TCMB, Hazine Müşteşarlığı) kaynaklara periyodik olarak banka kredi portföyünün gelişimi hakkında bilgi verir.

Kredi İzleme, Yapılandırma ve Yasal Takip
Bankanın mevcut kredi risklerinden doğabilecek her türlü olumsuzluğun belirli kriter ve esaslara dayalı olarak izlenmesi, izlemeye esas kriterlerin ekonomik gelişmeler çerçevesinde revize edilmesi suretiyle olası zararlardan minimum olarak etkilenmesi ve banka sermayesinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

Hukuk Müşavirliği
Genel Müdürlük tarafından uygun görülen konularda, Resmi Daireler ve üçüncü şahıslar önünde Bankayı temsil eder, banka alacaklarının kanuni takibini yapar, tüm bölümlerden gelen hukuki görüş taleplerini karşılar.

Risk Yönetimi
Bankanın maruz kaldığı finansal risklerin; ilgili komiteler ve üst yönetim tarafından onaylanmış modeller, uygun görülen varsayım ve parametreler çerçevesinde periyodik olarak takip edilmesi, ölçülmesi ve bu çerçevede (varsa) konulmuş olan limitlere uygunluğunun izlenmesi ve raporlanması, kullanılan modellerde değişiklik gerektiği takdirde bunun ilgili komitelere iletilerek yapılmasını sağlar.

İç Kontrol Koordinatörlüğü
Bankacılık işlemlerinin iç prosedürlere ve bankacılık mevzuatına uygunluğunu günlük olarak kontrol eder ve yeni gereksinimlere, risklere göre yeni denetim sistemleri oluşturur.

Mevzuat ve Uyum
Bankamız Yönetim Kurulu kararlarını, yasa, tüzük, tebliğ değişikliklerini, kamunun yollamış olduğu uygulama talimatlarını; Banka içinde duyurulması ve işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesine teminen duyuruların talimatların çıkarılması görevini yürütür. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi mevzuatı kapsamında Şüpheli İşlem Bildiri’nde bulunur ve uyum görevlisi sıfatıyla MASAK’la ilişkileri yürütür.

4 Comments

  1. şahin kırhan 4 Şubat 2014
  2. umut şen 9 Nisan 2014
  3. umut şen 9 Nisan 2014
  4. Niyazi Ateş 12 Nisan 2014

Leave a Reply