Gaziantep Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Gazi̇antep Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 384 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Gaziantep Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden
 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır. 
 

İLAN KODU POZİSYON ADI/ CİNSİYET MEZUNİYET ADET KPSS PUAN
TÜRÜ
ARANILAN NİTELİKLER
H01 Hemşire (Erkek/Kadın) Lisans 80 KPSS P3 Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
En az 2 (iki) yıl mesleki deneyime sahip olmak ve belgelendirmek.
H02 Hemşire (Erkek/Kadın) Ortaöğretim (Lise ve
Dengi)
100 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Alanından birinden mezun olmak. En az 2 (iki) yıl mesleki deneyime sahip olmak ve belgelendirmek.
DP01 Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) (Erkek) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 70 KPSS P94 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde, (açık ve kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, binaların inşaat temizliği ve taşınmasında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde görevlendirilecektir.
Temizlik görevlisi olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. Askerlik hizmetini yapmış olmak.
01.01.1988 ve sonrası doğumlular başvurabilecektir.
Gerektiğinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
DP02 Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) (Erkek) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 20 KPSS P94 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
Öncelikle Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir. Gerektiğinde Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde, (açık ve kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, binaların inşaat temizliği ve taşınmasında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde görevlendirilecektir.
Temizlik görevlisi olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. Askerlik hizmetini yapmış olmak.
01.01.1988 ve sonrası doğumlular başvurabilecektir.
Gerektiğinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
DP03 Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) (Kadın) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 20 KPSS P94 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
Öncelikle Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir. Gerektiğinde Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde, (açık ve kapalı alanlarında tarımsal uygulama alanlarında park bahçe alanlarında) her türlü destek hizmetlerinde görevlendirilebilecektir.
Temizlik görevlisi olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 01.01.1988 ve sonrası doğumlular başvurabilecektir.
Gerektiğinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
DP03 Destek Personeli (Şoför) (Erkek) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 1 KPSS P94 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
E sınıfı sürücü belgesine veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
01.01.1993 ve sonrası doğumlular başvurabilecektir.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Askerlik hizmetini yapmış olmak.
Gerektiğinde Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde görevlendirilecektir.
BP01 Büro Personeli Önlisans 9 KPSS P93 Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Gerektiğinde Üniversitemizin taşra birimlerinde ve Suriye’deki birimlerinde görevlendirilecektir. Askerlik hizmetini yapmış olmak.(Erkek adaylar)
BP02 Büro Personeli Lisans 1 KPSS P3 Yükseköğretim kurumlarının lisans programından mezun olmak.
İngilizce Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya dengi bir sınavdan en az 50 puan veya üzeri puan almış olmak.
Gerektiğinde Üniversitemizin taşra birimlerinde ve Suriye’deki birimlerinde görevlendirilecektir.
BP03 Büro Personeli Lisans 1 KPSS P3 Yükseköğretim kurumlarının lisans programından mezun olmak.
Arapça Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya dengi bir sınavdan en az 50 puan veya üzeri puan almış olmak.
Gerektiğinde Üniversitemizin taşra birimlerinde ve Suriye’deki birimlerinde görevlendirilecektir.
BP04 Büro Personeli Lisans 1 KPSS P3 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Avukatlık stajını tamamlamış olmak.
Gerektiğinde Üniversitemizin taşra birimlerinde ve Suriye’deki birimlerinde görevlendirilecektir.
Arapça biliyor olmak ve belgelendirmek.
BP05 Büro Personeli Lisans 1 KPSS P3 Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Gerektiğinde Üniversitemizin taşra birimlerinde ve Suriye’deki birimlerinde görevlendirilecektir.
BP06 Büro Personeli Lisans 2 KPSS P3 İşletme lisans programından mezun olmak. KVKK eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
Kalite Yönetim Sistemi eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
Kamu Kurumlarında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.
Gerektiğinde Üniversitemizin taşra birimlerinde ve Suriye’deki birimlerinde görevlendirilecektir. Askerlik hizmetini yapmış olmak.(Erkek adaylar)
BP07 Büro Personeli Lisans 2 KPSS P3 Yüksek öğretim kurumlarının lisans programından mezun olmak. Dosyalama ve arşivleme geliştirme eğitimi almış olmak ve belgelendirmek. Bilgi güvenliği yönetim sistemi eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
Etkili iletişim stratejileri eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
Kamu Kurumlarında en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.
Gerektiğinde Üniversitemizin taşra birimlerinde ve Suriye’deki birimlerinde görevlendirilecektir. Askerlik hizmetini yapmış olmak.(Erkek adaylar)
ST01 Sağlık Teknikeri Önlisans 20 KPSS P93 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki deneyime sahibi olmak ve belgelendirmek.
ST02 Sağlık Teknikeri Önlisans 2 KPSS P93 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. Hasta Kabul Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
Hasta Hakları ve Sağlık Hukuku eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
MEB onaylı Ofis programları eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
ST03 Sağlık Teknikeri Önlisans 1 KPSS P93 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. En az 5 (beş) yıl MR cihazında çalışmış olmak ve belgelendirmek.
3 Tesla MR konusunda eğitim aldığını sertifikayla belgelendirmek
Direk grafi eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
ST04 Sağlık Teknikeri Önlisans 2 KPSS P93 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. En az 5 (beş) yıl MR cihazında çalışmış olmak ve belgelendirmek.
MR konusunda eğitim aldığını sertifikayla belgelendirmek.
İleri MR teknikleri, DSA, Fusion MR konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.
ST05 Sağlık Teknikeri Önlisans 2 KPSS P93 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. En az 5 (beş) yıl MR cihazında çalışmış olmak ve belgelendirmek.
Meme MR, Prostat MR, Kardiak MR, Perfüzyon MR, Girişimsel radyoloji, floroskopi
cihazlarında eğitim almış olmak ve belgelendirmek.
ST06 Sağlık Teknikeri Önlisans 1 KPSS
P93
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
En az 5 (beş) yıl MR cihazında çalışmış olmak ve belgelendirmek.
ST07 Sağlık Teknikeri Önlisans 1 KPSS P93 Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. Acil travma eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
ST08 Sağlık Teknikeri Önlisans 1 KPSS
P93
– Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
ST09 Sağlık Teknikeri Önlisans 1 KPSS
P93
Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.
DS01 Diğer Sağlık Personeli Ortaöğretim (Lise ve
Dengi)
1 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği dalından mezun olmak. Sağlık bakanlığı onaylı İlk Yardım eğitimini almış olmak ve belgelendirmek.
Üniversite hastanelerinde en az 5 yıl görev yapmış olmak ve belgelendirmek.
DS01 Diğer Sağlık Personeli Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 2 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği dalından mezun olmak.
Sağlık bakanlığı onaylı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) eğitimini almış olmak ve belgelendirmek.
Sağlık bakanlığı onaylı temel modül eğitimi almış olmak ve belgelendirmek. Ambulans şoförü olarak en az 1 yıllık deneyime sahip olmak ve belgelendirmek.
Üniversite hastanelerinin acil servisinde e az 5 yıl görev yapmış olmak ve belgelendirmek.
DS03 Diğer Sağlık Personeli Lisans 1 KPSS P3 Ergoterapi lisans programı mezunu olmak.
İşaret dili, Uygulamalı Ayak Analizi ve Klinik Refleksoloji, Beslenme bozukluklarında, Toplum Ruh Sağlığı ve Klinik Refleksoloji konularında eğitim almış olmak ve belgelendirmek.
BY Biyolog Lisans 1 KPSS P3 Biyoloji lisans mezunu olmak.
Flowsitometri eğitimi almış olmak ve belgelendirmek:
En az 5 (beş) yıl Flowsitometrilaboratuarı ve MRD analizinde deneyime sahip olmak ve belgelendirmek.
T01 Tekniker Önlisans 1 KPSS P93 Elektronik Haberleşme Teknolojisi önlisans programı mezunu olmak. En az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olmak ve belgelendirmek.
T02 Tekniker Önlisans 1 KPSS P93 Biyomedikal cihaz teknolojisi önlisans programı mezunu olmak.
Pet/CT, Sintigrafi, Tomografi, Galyum Psma ve Galyum Dota sentez hazırlama cihazlarını kullanabilmeli ve belgelendirmelidir.
T03 Tekniker Önlisans 1 KPSS P93 Elektrik ve Enerji önlisans programından mezun olmak. 01.01.1988 ve sonrası doğumlular başvurabilecektir.
Gerektiğinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
T04 Tekniker Önlisans 1 KPSS P93 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri önlisans programından mezun olmak. Alanında en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.
KG01 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 29 KPSS P94 Lise ve dengi okul mezunu olmak. Erkek olmak.
01.01.2023 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak. (01.01.1993 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.
Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
En az 3 (üç) yıl koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelendirmek.
Askerlik hizmetini yapmış olmak.
KG02 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 2 KPSS P94 Lise ve dengi okul mezunu olmak. Erkek olmak.
Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.
Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
En az 3 (üç) yıl koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelendirmek. X-RAY ve metal dedektör kullanımı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
Askerlik hizmetini yapmış olmak.
KG03 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 5 KPSS P94 Lise ve dengi okul mezunu olmak. Kadın olmak.
Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
165 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.
Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
En az 3 (üç) yıl koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelendirmek.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
a) Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu,
b) 2022 KPSS Sonuç Belgesi,
c) 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır),
d) Koruma ve Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
e) Deneyim istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü ile birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (ıslak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir.) SGK hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.
f) Sertifika/Belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
g) Askerlik Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),
h) Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),
i) Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),
j) Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,
k) Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.),
l) “Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaklardır.” şartı istenen pozisyonlar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ve vardiyalı olarak çalışabileceğine ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış durum bildirir sağlık kurulu raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
– Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
– Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır.
– “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
– Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
– Nöbet veya vardiya usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.
– Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
– İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere ve Suriye’de bulunan birimlerimize kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
– Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
– Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
– Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.
– İdare gerekli gördüğü taktirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen pozisyonu iptal edebilir.
– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
– Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
– İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
– Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
– Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
– Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
– Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İletişim: 0342 317 1310 – 0342 317 1303
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*