Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Duyurusu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde İstanbul (Hamidiye) ve Ankara (Gülhane) Külliyelerinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 1 (bir) personel Ankara Külliyesine, 4 (dört) personel İstanbul Külliyesine olmak üzere toplam 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Adaylarda Aranan Genel Nitelikler

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,
 • Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2020 KPSSP3 puanının (Değişik ibare:RG2/5/2012- 28280) yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (Değişik ibare:RG-2/5/2012-28280) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katına kadar aday sınava çağrılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. (Ek cümle: RG-20/11/2015-29538) Bu sınavlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde bu Yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır. Personel seçimi, sınava katılan adayların yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre yapılır.
 • Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

Başvurular için Adaylarda Aranan Nitelikler

1. YAZILIM (FRONT-END) UZMANI (1 kişi, 2 katına kadar, Tam Zamanlı, İSTANBUL)
• Web ara yüz tasarımı konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
• Yapmış olduğu çalışmaları portfolyo dosyası ile sunabiliyor olmak,
• Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi sahibi olmak,
• Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak,
• Grafik tasarım programlarını (Adobe Photoshop vb.) ileri düzeyde kullanabilmek,
• JavaScript, HTML, CSS3, Bootstrap, JQuery ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
• SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemci teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
• Web tarayıcıları ile uyumlu (mobil, web, tablet ortamlarında) responsive tasarım yapabilme tecrübesine sahip olmak,
• Versiyon Kontrol Sistemlerinden en az birini (TFS, Git, SVN v.b.) kullanmış olmak.
Tercih Sebepleri:
• React, Angular, Vue javascript kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,
• ECMAScript ve Typescript konusunda bilgi sahibi olmak,
• Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına sahip olmak,
• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
• React Native, Ionic 4, Flutter gibi mobil uygulama geliştirme teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

2. AĞ VE SİSTEM UZMANI – 2 Kişi (1 Kişi, 3 Katına kadar, Tam zamanlı, ANKARA1 Kişi, 3 Katına kadar, Tam zamanlı, İSTANBUL)
• Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk teknolojileri, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Yedekleme, depolama sistemleri (storage), SAN Switch yönetimi konusunda bilgi vetecrübe sahibi olmak
• Sanallaştırma teknolojileri ve ürünlerinin yönetimi, sanal sunucuların yedeklenmesi, yedekten geri dönme, snapshot alma işlemlerinin yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Hiper bütünleşik sistemler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma, sorun giderme konularında tecrübe sahibi olmak,
• Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
• Microsoft Office 365 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,
• Microsoft, Linux işletim sistemleri ve hizmetlerinin kurulumu, sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.
• Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy konularına hâkim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Güvenlik Duvarları (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,
• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak
• 3 katına kadar başvuracak adayların yukarıda sayılan konularda en az 5 yıl tecrübe şartı aranacaktır. (Belgelendirilecektir.)
• Ağ ve Sistem uzmanı olarak çalışmaya hak kazanan 1 kişi Üniversitemizin Ankara’da yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında, 1 kişi Üniversitemizin İstanbul’da yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.
Tercih Sebepleri:
• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde ağ ve sistem uzmanı olarak çalışmış olmak,
• Veri merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
• VMWare ve/veya HyperV teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Active Directory, DNS, DHCP servislerinin kurulum ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
• Ms Exchange ve diğer e-posta sunucularının kurulum, yapılandırma veya yönetimini yapmış olmak,
• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış olmak;
▪ Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server sertifikası sahibi olmak,
▪ Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server sertifikası sahibi olmak,
▪ Microsoft Certified Solutions Associate: sertifikası sahibi olmak,
▪ Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server sertifikası sahibi olmak,
▪ Cisco Certified Network Associate sertifikası sahibi olmak.

3. AĞ VE GÜVENLİK UZMANI – (1 Kişi, 3 katına kadar, Tam zamanlı, İSTANBUL)
• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve özellikle IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
• OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
• Anahtarlama Cihazları (switch) ve Yönlendiriciler (router), üzerinde konfigürasyon yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,
• Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları yönetiminde iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Antivirüs, E-Mail Gateway kurulum ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak,
• IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi sahibi olmak,
• Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
• Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
• Kablosuz Ağlar ve güvenliği konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Daha önce Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,
• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
• En az 5 sene benzer pozisyonlarda çalışmış olmak (Belgelenmesi gerekmektedir.)
• Ağ ve Güvenlik Uzmanı olarak çalışmaya hak kazanan 1 kişi Üniversitemizin İstanbul’da yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.
Tercih Sebepleri:
• Daha önce Cisco ISE ve Cisco Controller ürünlerini yönetmiş olmak,
• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 5000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak,
• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış olmak;
▪ Cisco Certified Network Professioanl (CCNP),
▪ Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security,
▪ Cisco Certified Security Professional (CCSP),
▪ Certified Ethical Hacker (CEH).

4. AĞ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI – (1 Kişi, 4 katına kadar, Tam Zamanlı, İSTANBUL)
• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Güvenlik Duvarları (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,
• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve özellikle IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
• OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak, • Anahtarlama Cihazları (switch) ve Yönlendiriciler (router), üzerinde konfigürasyon yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,
• Ağ ve sistem güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları yönetiminde iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Antivirüs, E-Mail Gateway kurulum ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak,
• IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
• Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
• Kablosuz Ağlar ve güvenliği konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
• Daha önce Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği sertifikası süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
• SIEM ürünleri yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk teknolojileri, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Yedekleme, depolama sistemleri (storage), SAN Switch yönetimi konusunda bilgi vetecrübe sahibi olmak
• Sanallaştırma teknolojileri ve ürünlerinin yönetimi, sanal sunucuların yedeklenmesi, yedekten geri dönme, snapshot alma işlemlerinin yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma, sorun giderme konularında tecrübe sahibi olmak,
• Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
• Microsoft Office 365 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,
• Microsoft, Linux işletim sistemleri ve hizmetlerinin kurulumu, sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.
• Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy konularına hâkim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
• En az 8 sene benzer pozisyonlarda çalışmış olmak (Belgelenmesi gerekmektedir.)
• Hak kazanan 1 kişi Üniversitemizin İstanbul’da yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.
Tercih Sebepleri:
• Veri merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
• Daha önce Cisco ISE ve Cisco Controller ürünlerini yönetmiş olmak,
• Bilgi güvenliği ve KVKK konularında bilgi sahibi olmak,
• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 5000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak,
• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış olmak;
▪ Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server sertifikası sahibi olmak,
▪ Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server sertifikası sahibi olmak,
▪ Microsoft Certified Solutions Associate: sertifikası sahibi olmak,
▪ Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server sertifikası sahibi olmak,
• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış olmak;
▪ Cisco Certified Network Professioanl (CCNP),
▪ Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security,
▪ Cisco Certified Security Professional (CCSP),
▪ Certified Ethical Hacker (CEH).

Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Başvurular 16.11.2021 ile 30.11.2021 tarihleri arasında http://www.sbu.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 30.11.2021 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul’u tercih etmek isteyen adaylar “Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye Külliyesi) Personel Daire Başkanlığı Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 Üsküdar, İSTANBUL” adresine; Ankara’yı tercih etmek isteyen adayların “Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Külliyesi) Personel Daire Başkanlığı Emrah Mah. 06018 Etlik – Keçiören/ANKARA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Başvuru için İstenilen Belgeler

 • Fotoğraflı Başvuru Formu,
 • Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
 • Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi,
 • “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.),
 •  “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
 • Her bir pozisyon için Özel Şartlarda istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,
 • Özgeçmiş,
 • İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır). Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. (Yabancı dil belgesi olarak ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavların herhangi birinden belge ibraz etmek.)
 • KPSS sonuç belgesi,

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır.

Sınav Bilgileri

A. SINAVA ÇAĞRI
Yazılı ve sözlü sınavlara girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.sbu.edu.tr sitesinde 06.12.2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

B. SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav 22.12.2021 tarihinde saat 09.00’da, sözlü sınav ise 22.12.2021 tarihinde saat 14.00’da İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesinde yapılacaktır. Öngörülemeyen durumlar için kurum yazılı ve sözlü sınavın tarih ve saatlerinde değişiklik yapabilir. Bu durum internet sitesinde ilanen duyurulur.

C. SINAV ŞEKLİ
Yapılacak sınavlar yazılı, sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

D. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

E. SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve sözlü sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.sbu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sözleşme Bilgileri

A. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının (B) bendinde yer alan özel şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

B. YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE KURUM YETKİLİSİ
Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve düzenlenecek sözleşmeler uyarınca ücret ödemeye yetkili olacaktır.

Diğer Hususlar

Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi birimlerine  09  Kasım  2018  tarihli  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri  uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir  sınavdan  bu  puan  muadili  bir  puan  almış  olmak  gerekir.  Merkezi  sınav  muafiyetinden  yararlanmayı  talep  edenlerin  ön  değerlendirme  ve  nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin
  100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 4. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 5. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların lisansüstü azami eğitim süresini aşmamış olması gerekmektedir.
 6. Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.
 7. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.
 8. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kuramlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru Şekli Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar

 1. Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde https://akbys.sbu.edu.tr adresi üzerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Bilgi Yönetim Sistemini (AKBYS) kullanarak elektronik ortamda online olarak yapacaklardır. Başvuru sırasında başvuruya esas bilimsel faaliyetlerin yanı sıra kimlik ve istenilen diğer onaylı belgelerin eksiksiz olarak sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Adaylar https://akbys.sbu.edu.tr adresinden seçecekleri giriş yöntemiyle sisteme giriş yaptıktan sonra özgeçmiş ve bilimsel faaliyetleri ile diğer bilgi ve belgelerini sistem menülerini kullanarak sisteme yükledikten sonra atanmak istedikleri kadro için başvuru talebi oluşturacaklardır. Adayların başvuru talebi ile oluşturacakları Aday Özgeçmiş ve Bilimsel Faaliyet Dosyasını başvuru gönderme ve izleme menüsü üzerinden açık ilanda yer alan ilgili kadro ile ilişkilendirip başvuru gönder ikonu ile başvurusunu onay işlemi için göndermesi gerekmektedir. (Not: Herhangi bir ilana yapılmış olan başvuru aday tarafından olası hatalar için ilanın açık kaldığı süre içerisinde gerekçe belirtilerek geri çekilebilir ve tekrar onay işlemi için gönderilebilir.)
 3. Evrak incelemesi ilgili komisyonca adayın online başvuruda sisteme yüklediği belgeler üzerinden yapılacak olup başvuruya esas ve istenilen nitelikte olmayan belgelerin tespit edilmesi halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 4. Başvuru sistemine gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek olup yasal yollara başvurulacaktır.
 5. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
 6. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde başvuru şartlarını sağladığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.
 7. Profesör, Doçent ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM) doktor öğretim üyesi başvurularında başvuru sonrasındaki iş ve işlemler Rektörlük Personel Daire Başkanlığınca; diğer doktor öğretim üyesi kadrolarının iş ve işlemleri ise ilgili birimlerce yürütülecektir.

NOT

 1. Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer yurtiçi ve yurtdışı birimlerinde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.
 2. Ataması yapılan Üniversitemiz personeli iki yıl içinde başka bir kurum için muvafakat veya istifa talebinde bulunamaz.
 3. Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
 4. Atamaya hak kazanan adayların başvuru sırasında online olarak sisteme yüklemiş oldukları zorunlu belgelerin asıl suretlerini başvuru birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*