Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Alımı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvurularda İstenilenler:

 • Dilekçe  (https://ilan.aybu.edu.tr/  adresindeki  ilgili  unvana  ait  dilekçe  indirilip,  bilgisayar  ortamında  doldurulup,  ıslak  imza  ile  imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.)
 • Özgeçmiş (YÖK Formatında)
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınları
 • Diploma (Lisans ve Lisansüstü diplomalarının veya geçici  mezuniyet belgeleri – Eklenen belgelerin Noter veya ilgili kurumdan onaylı olması
  gerekmektedir. Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.)
 • Yabancı Dil Belgesi (Noter veya ilgili kurumdan onaylı)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)
 • Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı)
 •  Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar onaylı belge ekleyecek)
 •  Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı) veya Örneği
 • Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ve belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeleri)

Önemli Notlar

 1.  Yukarıdaki istenilen belgelerin https://ilan.aybu.edu.tr/ adresine yüklenmesi gerekmektedir
 2. Yukarıdaki  belgelerden  e-Devlet  üzerinden  alınanlar,  eğer  belgenin  içeriği  ve  karekod  vb.  tüm  doğrulamaları  okunaklı  ve  eksiksiz  ise  kabul
  edilecektir
 3. Adayların  ilanda  açıklama  olarak  belirtilen  şartlar  ile  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesinde  belirtilen  şartları  taşımaları
  gerekmektedir.
 4. İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  koşullarının  uygun  olmadığı  tespit  edilen  adayların  atamaları  yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 5. Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.
 6. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
 7.  Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS veya e- YDS veya YÖKDİL) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Sınav puanının ise en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.
 8.  Yabancı  dille  eğitim  yapılan  birimlere  yapılan  başvurularda  “Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in ilgili maddeleri gereğince asgari koşulların sağlanmış olması gerekmektedir.
 9. Üniversite web sayfasından ve/veya  https://ilan.aybu.edu.tr/ adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.
 10.  Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik   Birimlerine,   2547   sayılı   Yükseköğretim  Kanununun   ilgili   maddeleri   ve   09.11.2018   tarihli   Resmî   Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe  giren  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurularda İstenilenler

 1. Dilekçe  (https://ilan.aybu.edu.tr/  adresindeki  öğretim  elemanlarına  ait  olan  dilekçe  indirilip,  bilgisayar  ortamında  doldurulup,  ıslak  imza  ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.)
 2.  Özgeçmiş
 3. Bilimsel Çalışma ve Yayınları (Varsa eklenecek)
 4.  Diploma (Lisans ve  Lisansüstü  diplomalarının  veya geçici  mezuniyet  belgeleri  – Eklenen  belgelerin  Noter veya ilgili  kurumdan  onaylı  olması gerekmektedir. Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.)
 5. Transkript (Lisans ve Lisansüstü eğitimlere ait onaylı transkript belgeleri)
 6. Öğrenci Belgesi (İlan açıklamasında öğrencilik şartı mevcutsa ilan tarihi içerisinde alınmış onaylı öğrenci belgesi)
 7.  ALES Belgesi (e-Devletten alınmış, okunaklı ve 5 yıldan eski olmayan sınav belgesi. Eğer varsa muafiyetini kanıtlayan belge)
 8. Yabancı Dil Belgesi (Noter veya ilgili kurumdan onaylı)
 9. Hazırlık Belgesi (Ortaöğretimde hazırlık sınıfı okuduysa onaylı belgesi)
 10. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)
 11.  Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı)
 12. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar onaylı belge ekleyecek)
 13.  Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
 14.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı) veya Örneği
 15.  Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ve belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeleri)

Önemli Notlar

 • Yukarıdaki istenilen belgelerin https://ilan.aybu.edu.tr/ adresine yüklenmesi gerekmektedir.
 •  Yukarıdaki  belgelerden  e-Devlet  üzerinden  alınanlar,  eğer  belgenin  içeriği  ve  karekod  vb.  tüm  doğrulamaları  okunaklı  ve  eksiksiz  ise  kabul
  edilecektir
 •   Adayların  ilanda  açıklama  olarak  belirtilen  şartlar  ile  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesinde  belirtilen  şartları  taşımaları
  gerekmektedir.
 •  Bu ilanda yayımlanan araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi kapsamında atama yapılacaktır.
 • Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.
 • İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  koşullarının  uygun  olmadığı  tespit  edilen  adayların  sınavı  geçersiz  sayılacak  ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 •  Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa,   o alanda ALES’ten en az 70 puan alınmış olması gerekmektedir (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin, başvuru belgelerinin haricinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanları 70 olarak kabul edilecektir.)
 • Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS veya e- YDS veya YÖKDİL) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Sınav puanının ise en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.
 • Yabancı  dille  eğitim  yapılan  birimlere  yapılan  başvurularda  “Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ‘in ilgili maddeleri gereğince asgari koşulların sağlanmış olması gerekmektedir.
 • Üniversite web sayfasından ve/veya  https://ilan.aybu.edu.tr/ adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.
 • İlanımıza ve sınav sonuçlarına http://www.aybu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
 • Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*