Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personel Alımı 2022

Türkiye Sağlık Enstitüleri’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Türkiye Sağlık Enstitüleri bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Türkiye Sağlık Enstitüleri personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personel Alımı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Personel Alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacaktır.

NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Başkanlığımız internet sayfasında (www.tuseb.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir.

Adres: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No: 71, 34718, Kadıköy/İSTANBUL

Detaylı bilgi için tıklayın.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personel Alımı Yapacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacaktır.

Son başvuru tarihi 13.08.2021’dir.

Adaylarda Aranan Koşullar

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine
  İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 2. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak.
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, fuhuş, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından mahkûm olmamak.
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek.
 8. Güvenlik ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
 10. Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde iç ve dış mekânlarında çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 11. Yükleme-taşıma işleri de yapılacağı için görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
 12. Talepler İstanbul ili düzeyinde karşılanacağı için ilan tarihi itibarıyla İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*