Erzurum Teknik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Erzurum Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Erzurum Teknik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen
pozisyonlara toplam 28 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
1.3. 2022-KPSS’den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.
1.4. Başvuracak adayların 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavından ilgili puan türünden belirtilen puanı almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya ilgili puan türünde belirlenen puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
2.1. Başvuru Takvimi
İlan Yayım Tarihi : 17 Mart 2023
Başvuru Başlangıç Tarihi : 17 Mart 2023
Son Başvuru Tarihi : 31 Mart 2023 (Mesai Bitimi)
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://erzurum.edu.tr/
Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya başvuru şartlarında ve başesi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir 

Nitelik
Kodu
Unvanı Adet Cinsiyet Puan Türü Aranan Nitelikler
2023-DP/
01
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 10 Erkek 2022 KPSS P94
(En Az 55 Puan)
-Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.
-Başvuru süresinin son günü tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
-Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
-Askerlik ile ilişiğinin olmaması. Üniversitemiz tüm birimlerinde;
-İç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
-Açık ve kapalı alanların temizlik hizmetlerini yerine getirmek.
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak.
-Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya ve yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak.
-Görevlendirildikleri birimdeki yöneticileri
tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
2023-DP/
02
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 4 Kadın 2022 KPSS P94
(En Az 55 Puan)
-Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.
-Başvuru süresinin son günü tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
-Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) Üniversitemiz tüm birimlerinde;
-İç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
-Açık ve kapalı alanların temizlik hizmetlerini yerine getirmek.
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak.
-Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya ve yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak.
-Görevlendirildikleri birimdeki yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri
yapmak.
2023-DP/
03
Destek Personeli (Bahçe Bakımı ve Düzenlemesi) 1 Erkek 2022 KPSS P94
(En Az 55 Puan)
-Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lisesi Bahçecilik Alanı ve Dalları, Süs Bitkileri ve Peyzaj alanı bölümlerinden/alanlarından birinden mezun olmak veya Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olup Bahçıvanlık veya Peyzaj alanında sertifika sahibi olmak.
-Başvuru süresinin son günü tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
-Bahçe Bakımı ve Temizlik ile birlikte diğer temizlik ve taşıma görevlerini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
-Askerlik ile ilişiğinin olmaması.
-En az 1 yıllık bahçıvanlık tecrübesi olmak ve belgelemek (Çalıştığı kurumdan görev belgesi veya SGK dökümü).
-Alınacak personel her türlü bahçe işlerinde, çevre düzenlemesinde, çim biçmede, peyzaj işlerinde çalıştırılacaktır.
-Bu kapsamda alınacak olan personel ayrıca, Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde iç ve dış alan temizlik ve taşıma işlerinde çalıştırılacaktır. Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen
diğer iş ve işlemleri yürütecektir.
2023-DP/
04
Destek Personeli
(Basit Bakım ve Onarım)
1 Erkek 2022 KPSS P3
(En Az 55 Puan)
-Lisans mezunu olmak.
-Başvuru süresinin son günü tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
-İlgili alanda bakım onarım yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
-Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
-Belgelendirmek kaydı ile bilgisayar işletmenliği, IP adresleri ve bilgisayar ağları sertifikalarına sahip olmak.
-C#, Java, ve Python programlama dillerini bildiğini belgelemek.
-Alanında en az 6 ay tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ile belgelendirmek.
-Bu kapsamda alınacak personel görevlendirileceği birim amiri tarafından verilecek görevler ile birlikte Üniversitemiz Bilgi İşlem alt yapısında bulunan zayıf akım kablolarının ve uç sistemlerinin arıza ve bakımı ile bilgi işlem sistemlerinin yazılımsal işlerinde
çalıştırılacaktır.
2023-DP/
05
Destek Personeli
(Basit Bakım ve Onarım)
1 Erkek 2022 KPSS P94
(En Az 55 Puan)
-Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.
-Başvuru süresinin son günü tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
-İlgili alanda bakım onarım yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
-Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
-Belgelendirmek kaydı ile Bilgisayar Güvenliği ve Bilgisayar Ağları sertifikalarına sahip olmak.
-Alanında en az 6 ay tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ile belgelendirmek.
-Bu kapsamda alınacak personel görevlendirileceği birim amiri tarafından verilecek görevler ile birlikte Üniversitemiz Bilgi İşlem alt yapısında bulunan zayıf akım kablolarının ve uç sistemlerinin arıza ve bakımı ile bilgi işlem sistemlerinin güvenliği işlerinde
çalıştırılacaktır.
2023-DP/
06
Destek Personeli
(Basit Bakım ve Onarım)
1 Erkek 2022 KPSS P94
(En Az 55 Puan)
-Ortaöğretim Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü mezunu olmak.
-Başvuru süresinin son günü tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
-İlgili alanda bakım onarım yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
-Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
-Elektrik Pano Montajcısı alanında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.
-Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Ustalık Belgesine sahip olmak.
Alanında en az 6 ay tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ile belgelendirmek.
-Bu kapsamda alınacak personel görevlendirileceği birim amiri tarafından verilecek görevler ile birlikte Üniversitemiz kampüs alanı içerisinde ve hizmet binalarında elektrik ile ilgili oluşabilecek bakım, onarım ve arızaların
giderilmesi işlerinde de çalıştırılacaktır.
2023-KG/
01
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 5 Erkek 2022 KPSS P94
(En Az 55 Puan)
-Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.
-Başvuru süresinin son günü tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
-Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
-Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
-170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’den az olmaması gerekmektedir.) (Sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirmek.)
-Üniversitemiz tüm birimlerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda
çalışmasına engel durumu olmamak.
2023-KG/
02
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 Erkek 2022 KPSS P93
(En Az 55 Puan)
-Ön lisans mezunu olmak.
-Başvuru süresinin son günü tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
-Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
-Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
-170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’den az olmaması gerekmektedir.) (Sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirmek.)
-Üniversitemiz tüm birimlerinde 24 saat
esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda çalışmasına engel durumu olmamak.
2023-KG/
03
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 Erkek 2022 KPSS P3
(En Az 55 Puan)
-Lisans mezunu olmak.
-Başvuru süresinin son günü tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
-Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
-Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
-170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’den az olmaması gerekmektedir.) (Sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirmek.)
-Üniversitemiz tüm birimlerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda
çalışmasına engel durumu olmamak.

3. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
3.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
– Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı),
(İlan kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır),
– Özgeçmiş,
– 2022 KPSS Sonuç Belgesi,
– 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
– Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
– Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için belgenin ilan tarihinden önce alınmış olmak kaydıyla ilgili belgenin aslı, kare kodlu e-Devlet çıktısı veya belgenin ıslak imzalı onaylı sureti (ilan başlangıç tarihinden sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir)
– Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
– Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.
– Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

4. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR:
– Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
– “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”
hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır
(Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
– Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
– Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
– Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal
edilecektir.
– Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
– Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme
hakkını saklı tutar.

5. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ:
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan
sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
– İlan edilen pozisyon sayısının üç katı kadar yedek aday belirlenecektir.
– Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları
tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
– KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
– Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
– Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
– Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.
– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*