Ankara Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Ankara Üniversitesi akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

 • Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname
 • Diplomalar
 • Doçentlik belgesi
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Özgeçmiş -Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)
 • Fotoğraf (1 adet)
 • Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserler ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri ile birlikte Üniversitemiz Personel Bilgi Sistemi üzerinden (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru/) çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ankara Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Ankara Üniversitesi Hastanelerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
 6. Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.
 7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
 8. Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.
 9. Güvenlik görevlisi meslek kolu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un yükümlülüklerine haiz olmak.
 10. Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 11. İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
 12. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
 13. Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Ankara Üniversitesine toplam 119 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

 •  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 • 2020 KPSS (B) gurubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

1 yorum

 1. Merhaba Ankara’da yaşıyorum 1978 doğumluyum evliyim 1996 beri c sınıfı ehliyetim var src belgesi var aktif düzenli araç kullanırım sorumluluk sahibiyim işe ihtiyacım var yardımcı olursanız çok sevinirim

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*