Gebze Teknik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Gebze Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Gebze Teknik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanlarıı
 Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında; sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

1. GENEL ŞARTLAR
1.1
. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak
olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
1.3. 2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, önlisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.
1.4. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

2. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
2.1. BAŞVURU TAKVİMİ
 

Başvuru Başlangıç Tarihi 20 Haziran 2022
Son Başvuru Tarihi 4 Temmuz 2022
Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 1 Ağustos 2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://www.gtu.edu.tr/
Açıklama: Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 2.2. BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adayların başvuru evraklarını eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ – GEBZE/KOCAELİ” adresine evraklarını gönderecektir.
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (262) 605 11 29, 0 (262) 605 11 27, 0 (262) 605 11 22 telefon numaraları ve personel@gtu.edu.tr adresinden yardım alabilecektir.

3. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER 

İLAN NO POZİSYON ADI/ CİNSİYET ÖĞRENİM ADET ARANILAN ÖZEL ŞARTLAR
SP 202207 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 10 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 60 puan almış olmak,
7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla, 13 den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90 dan fazla, 80-13=67 den az olmaması gerekmektedir.)
Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
SP 202208 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Önlisans 8 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
Önlisans mezunu olmak,
Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P93) en az 60 puan almış olmak,
7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla, 13 den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90 dan fazla, 80-13=67 den az olmaması gerekmektedir.)
Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.
SP 202209 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Lisans 4 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
Lisans mezunu olmak,
Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P3) en az 60 puan almış olmak,
7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla, 13 den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90 dan fazla, 80-13=67 den az olmaması gerekmektedir.)
Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
SP 202210 Destek Personeli (Temizlik Hizmeti-Kadın) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 5 Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 40 puan almış olmak,
Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
Açık ve kapalı alanda temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
SP 202211 Destek Personeli (Şoför-Erkek) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 1 Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 60 puan almış olmak,
D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Psikoteknik belgesi almış olmak,
Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.
SP 202212 Destek Personeli (Aşçı- Erkek/Kadın) Önlisans 2 Yükseköğrenim kurumlarının aşçılık bölümü önlisans mezunu olmak,
2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P93) en az 60 (altmış) puan almış olmak,
Belgelendirmek kaydıyla en az 2000 kişilik “toplu yemek üretimi ve yerinde üretim” konusunda hizmet veren kamu kurum/kuruluş veya özel firmalarda aşçıbaşı veya aşçı veya usta olarak en az 5 (beş) yıl süreyle görev yapmış olmak,
Hijyen Belgesi sahibi olmak,
Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya 35 yaşından gün almamış olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

 4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
4.1
. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilecektir.),
Özgeçmiş,
2020 KPSS Sonuç Belgesi,
1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için)
Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,
Tecrübe Belgesi (Aşçı ilanına başvuran adaylar için – Görev yapılan kamu kurum/ kuruluş veya özel firmalardan alınacaktır.)
Hijyen Belgesi (Aşçı ilanına başvuran adaylar için)
NVİ Adres Kaydı (e-Devletten alınabilir.)
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmî veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
5.1
. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
5.2. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
5.3. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.
5.4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

6. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
6.1. 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
6.2. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
6.3. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan vb. adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.
6.4. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.5. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6.6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6.7. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı TEBLİGAT yapılmayacaktır.
6.8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*