Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Karadeni̇z Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 1 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak. Son başvuru tarihi: 31.08.2022
Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Özel Bütçe, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın \”Ön Lisans ”2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP93); puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır. 
 

BÜTÇE KOD CİNSİYET UNVAN ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
ÖZEL BÜTÇE B01 Erkek Büro Personeli 1 1) Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Ön Lisans Programı mezunu olmak veya Grafik Tasarımı Ön Lisans Programı mezunu olup fotoğrafçılık konusunda en az 6 ay iş deneyimine sahip olmak veya onaylı Fotoğraf çekimi ve/veya Fotoğraf Çekimi ve Görsel Düzenleme eğitim sertifikasına sahip olmak.
2) İlan tarihi itibari ile 31 yaşından gün almamış olmak.
3) Askerlikle İlişiği bulunmamak (terhis, muaf veya tecilli olmak)

AÇIKLAMALAR
 

1 Başvuracak adaylar 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.
2 Türk Ceza Kanunu‘nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
3 Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Ön Lisans (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.
4 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
5 Başvurular; 17.08.2022-31.08.2022 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır.
6 Sonuçlar; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde https://www.ktu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
7 4/B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
Not 1 Adaylar yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.
Not 2 Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilecektir.
TÜM BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ ORTAK EVRAKLAR (Ayrıca Aranan Nitelikler Kısmında Belirtilen Evraklar Başvuruda Eklenecektir.)
1 Mezuniyet belgesinin e-Devletten alınmış barkodlu bir nüshası (e-Devletten mezuniyet belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesinin
bir nüshasını ekleyebilirler.)
2 2020 (Ön Lisans) KPSS Sonuç Belgesi
3 Nüfus cüzdanı örneği
4 Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında başvuru dilekçesine eklenecektir).
5 Başvuru sayfasında bulunan başvuru dilekçesi.
6 Sertifika ve deneyim belgesi istenilen unvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin görev/eğitim yapmış olduğu kurumdan alınacak olup belge başvuru işlemleri sırasında modüle yüklenecek ve ilgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı Kurumumuza ibraz edilecektir.

Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*