Dicle Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Dicle Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Dicle Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Dicle Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Dicle Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacaktır

Dicle Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.
 • Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde, dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.
 • Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.

Açıklamalar

 1. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak.
 2. Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında doçentliğini almış olup çocuk endokrinolojisi alanında yandal yapmış olmak.
 3. Çocuk cerrahisi alanında doçentliğini almış olmak.
 4. İç hastalıkları (genel dahiliye) alanında doçentliğini almış olmak.
 5. Kalp ve damar cerrahisi alanında tıpta uzmanlığını almış olmak.
 6. Nöroloji alanında tıpta uzmanlığını almış olup yoğun bakım alanında yandal yapmış olmak.
 7. Dinler tarihi alanında doçentliğini almış olmak.
 8.  İslâm tarihi alanında doçentliğini almış olmak.
 9. Eczacılık Fakültesi mezunu olup sağlık bilimleri enstitülerinin analitik kimya anabilim dalında doktora yapmış olmak.
 10. Eczacılık Fakültesi mezunu olup sağlık bilimleri enstitülerinin farmasötik teknoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak.
 11. Dünya dilleri ve edebiyatları alanında doçentliğini almış olup klasik Kürt edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.
 12. Makro iktisat alanında doçentliğini almış olup para ve maliye politikaları üzerine çalışmaları olmak.
 13. Mimarlık alanında doçentliğini almış olup restorasyon konusunda çalışmaları olmak.
 14. Tarım ekonomisi alanında doçentliğini almış olup tarım işletmeciliği konusunda çalışmaları olmak.
 15. Yabancı dil eğitimi (İngilizce) bilim alanında doçentliğini almış olup dil öğretimi ve sosyal medya konusunda çalışmaları olmak.
 16. Makine mühendisliği alınanda doçentliğini almış olup yenilenebilir enerji ve ısı yalıtımı konularında çalışmaları olmak.
 17. Peyzaj mimarlığı alanında doçentliğini almış olup coğrafi bilgi sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Dicle Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemiz 1 (bir) adet 5 (beşinci) dereceli iç denetçi kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında naklen atama yoluyla “İç Denetçi” alımı yapılacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

 1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Bir kamu kurumunda çalışmakta olup Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.
 3. İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

Başvuru Şekli

Adaylar müracaatlarını aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurularda olası gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Başvuru Tarihleri

İLK BAŞVURU TARİHİ : 10.08.2021 (Mesai Başlangıcı)
SON BAŞVURU TARİHİ : 24.08.2021 (Mesai Bitimi)

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde adayların;

 1. Kamu İç Denetçi Sertifikası Puanının %50’ si
 2. Yabancı Dil Sınav Puanının %30’ nun
 3. Lisans Mezuniyet Notunun (100’ lük sisteme göre) %20’ sinin Sayısal değerleri toplanarak aday sıralaması yapılacaktır. Eşitlik durumunda kamuda geçen hizmeti daha fazla olan aday üst sıraya yazılacaktır. Kamuda geçen hizmetlerinin de eşit olması durumunda Kamu İç Denetim Sertifikası Puanı yüksek olan aday üst sırada olacak şekilde sıralama yapılacaktır. Başvuran adaylara ait sıralama listesi Üniversitemiz kurumsal web sayfası (www.dicle.edu.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Kimlik Fotokopisi
 • Özgeçmiş
 • Mezuniyet belgesinin aslı veya Onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
 • Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
 • Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
 • 2 adet Fotoğraf.
 • Kurumundan onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış hizmet belgesi (HİTAP).
 • Adli sicil belgesi (e-Devlet çıktısı)

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*