Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve
Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

  • Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine (imzalı), özgeçmiş, Doçentlik belgesi, hizmet belgesi, yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) PDF formatında hazırlanmış olan taşınabilir bellek ekleyerek ve 1 (bir) adet basılı yayın dosyası ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
  • Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine (imzalı), Doçentlik belgesini, özgeçmişini, yayın listesini, yabancı dil sonuç belgesini (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi’nin 5.maddesi ), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, hizmet belgesini içeren 4 (dört) adet PDF formatında hazırlanmış olan taşınabilir bellek ekleyerek ve 1 (bir) adet basılı yayın dosyası ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
  • Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine (imzalı), özgeçmiş, doktora mezuniyet belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi’nin 5.maddesi ), Fotoğraf (2 adet) ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet PDF formatında hazırlanmış olan taşınabilir bellek ekleyerek ve 1 (bir) adet basılı yayın dosyası ile birlikte ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir. 6 ay ve daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmet Yükümlüsü olmadıklarını ya da 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur.

Açıklamalar

  1. Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
  2.  Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gün içinde yapılacak olup, postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
  4.  Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.
  5. Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.
  6. (*)Adayların  “Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında  Uyulacak  Esaslara  İlişkin Yönetmelik”in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.
  7. İdare uygun gördüğü taktirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*