Trabzon Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Trabzon Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Trabzon Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Üniversitemiz Özel Bütçesinden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli \”Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar\”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın tabloda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ

Kadro Türü

İlan Başvuru Tarihleri

Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi

Kazanan Adayların Evrak Teslim Tarihleri

4/B Sözleşmeli Personel

10.06.2022- 24.06.2022

Ön Değerlendirme Tarihi: 04.07.2022 / Nihai Değerlendirme Tarihi: 08.07.2022

13.07.2022-27.07.2022

 

İlan No

Pozisyon Unvanı / Cinsiyet

Kadro

Aranan Nitelikler

Görev Yeri / Tanımı

Adet

Öğrenim Durumu

KPSS
Puan Türü

2022TRÜ120

Diyetisyen (Erkek/Kadın)

1

Lisans

P3

-Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
-2020 yılı KPSS Sınavından (P3) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Üniversitemiz Sağlık görevlendirilecektir.

Kültür

ve

Spor

Daire

Başkanlığında

2022TRÜ121

Tekniker (Erkek)

1

Önlisans

P93

-Sahne Işık ve Ses Teknolojileri önlisans programından mezun olmak.
-2020 yılı KPSS Sınavından (P93) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Üniversitemiz Sağlık görevlendirilecektir.

Kültür

ve

Spor

Daire

Başkanlığında

2022TRÜ122

Teknisyen (Erkek)

1

Ortaöğretim

P94

-Ortaöğretim kurumlarının Elektrik veya Elektrik-Elektronik alanından mezun olmak.
-2020 yılı KPSS Sınavından (P94) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
-Mezuniyeti sonrası belgelendirmek şartıyla alanında en az 2
(iki) yıl çalışmış olmak.

Üniversitemiz Yapı görevlendirilecektir.

İşleri

ve

Teknik

Daire

Başkanlığında

2022TRÜ123

Büro Personeli (Erkek/Kadın)

6

Lisans

P3

-Maliye, İşletme, İktisat, Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
-2020 yılı KPSS Sınavından (P3) en az 70 (yetmiş) puan almış
olmak.

Üniversitemiz birimlerinin büro hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından farklı yerleşke veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

2022TRÜ124

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

8

Önlisans

P93

-Savunma ve Güvenlik, Özel Güvenlik ve Koruma, Koruma Güvenlik ve Asayişinin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma veya Güvenlik önlisans programlarının herhangi birinden mezun olup son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik
görevlisi kartına sahip olmak (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir).
-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
-2020 yılı KPSS Sınavından (P93) en az 60 (Altmış) puan almış olmak.
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
-170 cm’den kısa olmamak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
-Beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

-Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından farklı yerleşke veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.
-Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.

2022TRÜ125

Destek Personeli (Isıtma) (Erkek)

1

Ortaöğretim

P94

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-MEB onaylı doğalgaz kalorifer ateşçiliği ve katı yakıtlı kalorifer ateşçiliği sertifikalarına (iki sertifikaya birden) sahip olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
-2020 yılı KPSS Sınavından (P94) en az 60 (Altmış) puan almış
olmak.

-Üniversitemiz Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulunda görevlendirilecektir.
-Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.

2022TRÜ126

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek)

5

Ortaöğretim

P94

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak, son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
-2020 yılı KPSS Sınavından (P94) en az 60 (altmış) puan almış olmak.

-Üniversitemiz birimlerinin temizlik hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından farklı yerleşke veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilecek olup temizlik hizmetleri ile bunun yanı sıra çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama ve çim biçme işlerini yapacaktır.
-Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. İlgililerin görevleri;
-Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak,
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak,
-Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
-Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek. Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak,
-Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak,
-Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak,
-Temizlik hizmeti ile ilgili verilen iş ve işleri yapmak,
-Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak,
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

2022TRÜ127

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Kadın)

2

Ortaöğretim

P94

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak, son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
-2020 yılı KPSS Sınavından (P94) en az 60 (altmış) puan almış olmak.

-Üniversitemiz birimlerinin temizlik hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından farklı yerleşke veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilecek olup temizlik hizmetleri ile bunun yanı sıra çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama ve çim biçme işlerini yapacaktır.
-Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
-İlgililerin görevleri;
-Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak,
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak,
-Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
-Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak,
-Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
-Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak,
-Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak,
-Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak,
-Temizlik hizmeti ile ilgili iş ve işlerini yapmak,
-Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak,
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Toplam

: 25

GENEL / ÖZEL KOŞULLAR ve AÇIKLAMALAR:
1-         Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar ile yukarıdaki tabloda aranan nitelikler kısmındaki özel şartlar aranacak olup adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilecektir.
a)         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b)         Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c)         Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d)        Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e)         657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.
2-         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin 5’inci fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü uyarınca bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
3-         Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu P3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS (B) grubu P94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca aranan nitelikler kısmındaki özel şartlara ilişkin belgeler / sertifikalar eksiksiz olarak teslim edilecektir. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
4-         Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5-         Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak (Vardiyalı çalışma sistemi bulunan pozisyonlar için). 6- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar ilana başvuruda bulunamaz.
7-         İlanda belirtilen genel ve aranan nitelikler kısmındaki özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibarıyla sağlanıyor olması gerekmektedir.
8-         Başvurular incelendikten sonra nihai olarak atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri, evrak teslim tarihleri ile görevlerine başlayışları Üniversitemiz https://trabzon.edu.tr/ web adresi ile Personel Daire Başkanlığının https://personel.trabzon.edu.tr// web adresinde ilan edilecektir.
 
9-         Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Başvuru veya atanma için istenilen belgeleri eksik teslim eden, geç başvuruda bulunan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Fax veya elektronik posta (e-mail) yolu yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
•          2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasında ilgililerin puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
•          İlan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup sonuçlar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan başvurusunu yapmayanların yerine yedek olarak kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylara ilgili mevzuat gereği arşiv araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde görevlerine başlayış işlemleri yapılacaktır. Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

NOT: Adayların ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 22.01.2022 tarih ve Sıra No:4 sayılı Genelgesi uyarınca hizmet yılı 5 yıldan az olanlara göre belirlenecek olan rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücretler belirlenecektir.

İSTENEN BELGELER
•          2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
•          Özgeçmiş
•          Diploma Örneği (e-Devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belge)
•          Nüfus cüzdanı fotokopisi
•          Başvuru Formu
•          Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
•          Güncel adli sicil kaydı (e-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)
•          2 adet güncel vesikalık fotoğraf
•          Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve beden kitle endeksini gösterir belge
•          Teknisyen pozisyonu için aranan niteliklerde istenilen özel şarta ilişkin belge (hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge ve SGK hizmet dökümü) İlgililere ilanen duyurulur.
 

Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*