Bartın Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Bartın Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Bartın Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Bartın Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Bartın Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Bartın Üniversitesi birimlerine   2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

 1.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Üniversitemiz Senatosunun 30 Ekim 2019 tarih ve 2019/13-02 sayılı Kararı ile aşağıdaki tablodaki bazı bölümlerde asgari ALES puan barajı ile yabancı dil puan barajı yükseltilmiştir.
 3. Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
  • Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.
  • Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
  • Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.
  • Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın belgelendirmesi kaydıyla mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.
 4. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın belgelendirmesi kaydıyla mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.
 5. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacak olup, öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına atanacak adayların işlemlerinde “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” dikkate alınacaktır.
 6. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 7. 2021/09, 2021/10, 2021/12, 2021/13 numaralı kadro ilanları “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrosu” kapsamındadır. İlan edilen araştırma görevlisi kadrosu için, ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için giriş sınavı SÖZLÜ olarak yapılacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler ve Önemli Notlar

 • Adaylar; fotoğraf, kimlik fotokopisi e-Devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi (doçent ve profesörler), erkek adaylar için askerlik  durum  belgesi,  adli  sicil  belgesi,  özgeçmiş  ve  eserler  listesi,  yabancı  dil  sınav  sonuç belgesi,  hizmet  belgesi  ve  bilimsel  eserlerinden  oluşan  dosyaları  ile  birlikte  Üniversite  Bilgi Yönetim  Sistemi  üzerinden  (http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir.
 • Müracaat  edecek  adaylarca;  Personel  Daire  Başkanlığının  “Öğretim  Üyesi  Kadrolarına Başvuru   Süreci”   başlıklı   sayfasında  yer  alan  “Öğretim  Üyeliğine  İlk   Defa  veya   Yeniden Başvuracak Adayların  Yayın  ve Faaliyetlerini Değerlendirme  Formu”nu bilgisayar ortamında 1 (bir)  adet  doldurarak  her  sayfası  paraflı  ve  son sayfası  imzalı olacak  şekilde  çevrimiçi  başvuru sistemine yüklenecektir.
 • Müracaat edecek adayların (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Bartın Üniversitesi/Mevzuat (KAYSİS)/Yönergeler   kısmından   ulaşabilecekleri   “Bartın   Üniversitesi   Öğretim   Üyeliğine Yükseltilme   ve   Atanma   Ölçütleri   Yönergesi”nde   belirlenen   koşulları   yerine   getirmeleri gerekmektedir.
 • Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire  Başkanlığının  “Öğretim  Üyesi  Kadrolarına  Başvuru  Süreci”  başlıklı  web  sayfasında  yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.
 • Başvuran  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden   alacakları   “HİTAP   Hizmet   Belgesini”   müracaatlarına   eklemeleri   gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.
 • Yabancı   ülkelerden   alınan   mezuniyet   belgelerinin   Yükseköğretim   Kurulu   ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 • Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu olan    23:59’a    kadar    http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından  çevrimiçi  başvuru  şeklinde  yapılacaktır.  Şahsen  veya  posta  ile  yapılan  müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • İlanda  belirtilen  koşulları  taşımayan  ve  başvuru  süresi  içinde  yapılmayan  müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 • İhtiyaç  duyulması  halinde;  adayları  ilgilendiren  başvuru  ve  atama  süreci  ile  ilgili  tüm
  bilgilendirmeler Bartın Üniversitesi web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*