Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Üniversitemiz çeşitli birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşullarının ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Genel Açıklamalar

 1. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.
 2. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları”na uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular, ilanın yayımlandığı tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ise ilana çıkılan kadro birime şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
 5. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
 6. Adayların istenen şartları taşımadığı veya belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak
  talep edemeyeceklerdir.
 7. İdare gerekli gördüğü takdirde “ilanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
 8. Profesör kadrosundakiler doçent kadrosuna, doçent unvanı alanlar ise doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar.

Adaylardan İstenen Belgeler

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar için gerekli belgeler

 • Başvuru dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki “Norm Kadro-Akademik Atanma ve Yükseltme Formları” sekmesinde bulunan başvuru formu),
 • Özgeçmiş ve Yayın Listesi,
 • Fotoğraf (2 Adet),
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik, Doçentlik Belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır.)
 •  ALKÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşullarını sağladığına dair Puanlama Çizelgesi ((https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki “Norm Kadro-Akademik Atanma ve Yükseltme Formları” adresinden temin edilecektir.)
 • Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler
 • Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi ya da ilgili kamu kurumundan alınan ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesi.)
 • SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kamu kurumu haricinde çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
 • Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınan; terhis, tecilli veya muaf olduğu gösteren askerlik belgesi)
 • Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge
 • İlan Metni
 •  Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; 1 (bir) adet fiziki dosya ile içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin, aşağıda belirtilen Not-1 ve Not-2 çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 1 (bir) takım dosya içerisinde fiziki olarak hazırlanması, ayrıca CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin
  içerisine (ıslak imza gereken yerlerin imzalanarak taratılması şartıyla) yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir.
 • Not-2: Yayın dosyası ile CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin yer alan yayınların, puanlama çizelgesinde yer alan maddelere göre
  numaralandırılarak hazırlanması gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için gerekli belgeler

 • Başvuru Dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki “Norm Kadro-Akademik Atanma ve Yükseltme Formları” sekmesinde bulunan başvuru formu),
 • Özgeçmiş ve Yayın Listesi,
 • Fotoğraf (2 Adet),
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik, Doçentlik Belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır.)
 • ALKÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşullarını sağladığına dair Puanlama Çizelgesi (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki “Norm Kadro-Akademik Atanma ve Yükseltme Formları” adresinden temin edilecektir.)
 •  Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler
 • Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi ya da ilgili kamu kurumundan alınan ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesi.)
 • SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kamu kurumu haricinde çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
 • Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınan; terhis, tecilli veya muaf olduğu gösteren askerlik belgesi)
 • Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge
 • Yabancı Dil Sonuç/Yeterlilik Belgesi
 • İlan Metni
 • Adayların özgeçmiş, öğrenime ilişkin belgeler ile doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ile birlikte içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Bellek ile başvurmaları gerekmektedir. (Yayın dosyası ile CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin yer alan yayınların puanlama çizelgesinde yer alan maddelere göre numaralandırılarak hazırlanması gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar için gerekli belgeler

 • Başvuru Dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki “Norm Kadro-Akademik Atanma ve Yükseltme Formları” sekmesinde bulunan başvuru formu),
 • Özgeçmiş ve Yayın Listesi,
 • Fotoğraf (2 Adet),
 •  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır.)
 • ALKÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşullarını sağladığına dair yazılı beyanı
 • Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler
 • Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi ya da ilgili kamu kurumundan alınan ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesi.)
 • Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınan; terhis, tecilli veya muaf olduğu gösteren askerlik belgesi)
 • Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge
 •  SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kamu kurumu haricinde çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
 • İlan Metni
 • Adayların özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ile birlikte içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Bellek ile başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Genel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.
 • ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekli olup, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 •  ALES puanının geçerlilik süresi sonuç açıklama tarihi itibariyle 5 yıldır.
 • Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;
 • Adayların lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü adayın tercihine göre kullanılacaktır.
 • Alan türü değişen programlardan mezun olanların başvurularında, beyan etmeleri durumunda lisans eğitimine başladıkları ALES puan türü dikkate alınacaktır.
 • Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
  –           Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
  –           Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
  –           Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
  –           Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
  –           Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse
  Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

Muafiyet

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki “Norm Kadro-Akademik Atanma ve Yükseltme Formları” sekmesinde bulunan başvuru formu)
 2. Özgeçmiş
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Fotoğraf (2 adet)
 5. ALES Sonuç Belgesi
 6. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır. (Ayrıca yurt dışından alınmış diplomalar için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge eklenmelidir.)
 7. Lisans Transkripti (Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği Yönetmelik uyarınca yapılacaktır.)
 8. Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa; çalışılan iş yerlerinden alınacak, çalışılan alanları ve görev yapılan tarihleri gösterir imzalı belge ile SGK hizmet dökümü eklenecektir. Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için ise ilgili kurumdan alınan onaylı hizmet belgesi ya da e-Devlet kapısı üzerinden alınan HİTAP hizmet belgesi eklenecektir.)
 9. Askerlik Durum Belgesi (Terhis, tecilli veya muaf olduğu gösteren askerlik durum belgesi)
 10.  İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar
 11. Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge

Açıklamalar

 • Atanmaya hak kazanıldığında istenilen belgelerin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılmak suretiyle mühürlenerek onaylanması veya noter tarafından onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
 • Üniversite, ilanın sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Sınav Takvimi

Başvuru Başlangıç Tarihi        :  19.08.2021
Son Başvuru Tarihi     : 02.09.2021 (mesai bitimine kadar)
Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 07.09.2021
Giriş Sınavı Tarihi       : 10.09.2021
Sonuç Açıklama Tarihi           : 15.09.2021
Başvuru           : Başvurular, Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*