Bilgi Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Bilgi Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Bilgi Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Bilgi Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Bilgi Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Başlıklar

Bilgi Üniversitesi Personel Alımı

Üniversitemiz faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak amacıyla, yetenekleri gözden geçirerek yeniden planlama ve yapılandırma amaçlanmaktadır. Bu süreçte organizasyon bir bütün olarak ele alınır ve gelecekteki hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak gerekli değişiklikler planlanır. Organizasyonel Gelişim ve Yetenek Yönetimi politikamız üniversitemizin uzun vadeli genel işleyişi için gerekli yönetim sistemlerini geliştirmek, stratejik planlama, kurumsal yapının tasarlanması, performans yönetimi sistemlerinin kurgulanması, kurum kültürü oluşturma ve geliştirme gibi temel faaliyetler çerçevesinde yapılandırılmıştır.

Bilgi Üniversitesi İş İlanları

İnsan Kaynakları politikamızı; üniversitemizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli kişileri doğru işe yerleştirmek, performans yönetim sistemi ile performanslarını değerlendirmek, atama/terfiler ile kariyer planlaması yapmak ve çalışan bağlılığını sağlayarak çalışmak için en çok tercih edilen Üniversite olmak olarak tanımlayabiliriz. Her zaman, kaliteli zaman ve bilgi paylaşımı ile etik bakış açımızdan asla vazgeçmeden konulara yaklaşarak güven veren vizyon ve misyonumuzla yeni fikirlere açık, yaratıcı, güvenilir, çağdaş insan kaynakları politikaları uygulayarak sizlerin yanında olacağız.

No Pozisyonlar Lokasyon
1 Ücretlendirme ve Yan Haklar Uzmanı İstanbul(Avr.)
2 Personel ve Özlük İşleri Uzman Yardımcısı İstanbul(Avr.)
3 Satın Alma Sorumlusu İstanbul(Avr.)
4 Web Uygulamaları Geliştirme Sorumlusu İstanbul(Avr.)
5 Muhasebe Uzmanı İstanbul (Tümü)
6 Hazine Uzman Yardımcısı İstanbul(Avr.)
7 Uzaktan Eğitim (Lms) Yazılım Uzmanı İstanbul(Avr.)
8 SQL Yazılım ve İş Zekası Uzmanı İstanbul(Avr.)
9 Yazılım Uzmanı İstanbul(Avr.)
10 Uluslararası Tanıtım Uzman Yardımcısı/ Uzman İstanbul(Avr.)
11 İkili Anlaşmalar ve Yurtdışı Hazırlık Uzmanı İstanbul(Avr.)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alıyor

Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak.
 3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
 4. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

İstenen Belgeler

 1. Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır.
 2. Dilekçe (Dilekçenin, başvuruda bulunulan ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu’na hitaben yazılmış, kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli olması gerekmektedir.)
 3. Özgeçmiş
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. ALES Belgesi (70 puan olmalıdır.)
 6. Yabancı Dil Sınav Belgesi (İngilizce) Tablodaki puan dikkate alınmalıdır. Yabancı dil puanı belirtilmeyen kadrolar için belge istenmemektedir.
 7. Öğrenim Belgeleri: alınan lisans/lisansüstü diplomaların fotokopileri ve transkriptleri, (Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile beraber gelinmesi önemle rica olunur)**
 8. Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.
 9. Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti**
 10. Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge
 11. e-Devlet kapısı üzerinden alınan karekodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapılabilir.

Önemli

 • Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.
 • Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

 • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM  tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi başvuruları için İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na, diğer akademik birimlerin başvuruları için ise ilgili Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.
 • Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.
 • Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 6 adet dijital kopya (USB) olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.

Önemli

Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmelik maddesini Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan inceleyebilirsiniz. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik)
Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesinde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde değerlendirmeye alınmaktadır.
Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Alacak

Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  ve Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme ve  Atanma Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi  gerekmektedir), YÖK  denklik  belgesi  (yurtdışından  alınmış  diplomalar için) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak, ilgili akademik birimlere teslim edeceklerdir.

Önemli

Adayların  başvuruları,  İstanbul  Bilgi  Üniversitesi  Performans  Ölçütleri  ve  Akademik  Atama  ve  Yükseltme  Kıstasları  Yönergesinde  belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde değerlendirmeye alınmaktadır.
Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

Bilgi Üniversitesi 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda uygulanacak  Merkezi  Sınav  İle  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  uyarınca  aşağıda  belirtilen  kadroya  Öğretim  Elemanı alınacaktır.

Genel Şartlar

 1.  657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2.  Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak.
 3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 4. Ön  değerlendirme  ve  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun  hesaplanmasında  kullanılacak,  not  sistemlerinin  100’lük  not sistemine  eşdeğerliği  Yükseköğretim  Kurulu kararıyla belirlenir.

İstenen Belgeler

 • Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır.
 • Dilekçe (Dilekçenin, başvuruda  bulunulan  ilgili  Enstitü/  Fakülte/  Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu’na  hitaben  yazılmış,  kadro unvanı  ve  aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli olması gerekmektedir.)
 • Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • ALES Belgesi (70 puan olmalıdır.)
 • Yabancı Dil Sınav Belgesi (İngilizce) Tablodaki puan dikkate alınmalıdır. Yabancı dil puanı belirtilmeyen kadrolar için belge istenmemektedir.
 • Öğrenim  Belgeleri:  alınan  lisans/lisansüstü  diplomaların  fotokopileri  ve  transkriptleri,  (Şahsen  başvurularda  diplomaların  asılları  ile  beraber gelinmesi önemle rica olunur)**
 • Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.
 • Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti**
 • Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge
 • Hizmet  Belgesi/Tecrübe  Belgesi  (ilan  özel  şartında  belirtilmiş  olan;  çalışılan  kurumdan  alınmış,  çalışma  başlangıç  ve  bitiş  tarihleri  ile  görevi belgeleyen, güncel ve onaylı resmi yazı) ve SGK Hizmet Dökümü*
 • Deneyim süresi hesaplanırken, sadece lisans/yüksek lisans mezuniyeti sonrası deneyim süreleri dikkate alınacaktır.
 •  e-Devlet kapısı üzerinden alınan karekodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapılabilir.

Önemli

Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığı’na ulaşmış  olması  gerekmektedir. Kargodaki  gecikmeler  dikkate  alınmayacaktır.  Kargo  yolu  ile  başvuru  yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.
Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. www.bilgi.edu.tr
Yüksek  lisans  eğitimini  gösterir  diploma,  öğrenci  belgesi  veya  transkriptlerde,  programın  tezli  olduğu  belirtilmemişse,  ilgili  ilana  başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Benzer İş İlanları

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*