Sabancı Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Sabancı Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Sabancı Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Sabancı Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Sabancı Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi alıyor

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasından alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara yüklenmelidir.

Araştırma Görevlisi İlanı

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.
 2. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 3. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.
 4. Yabancı Dil Seviye Tespit sınavından (YDS ve muadilleri) en az 80 (veya muadili) puan almış olmak.
 5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 6.  Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi Kadrosu İçin İstenen Belgeler

 1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ”Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu’ ‘na Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için https://fens.sabanciuniv.edu/tr/arastirma-gorevlisipozisyonlari linkinden ulaşabilirsiniz.
 2. Başvuru Dilekçesi (Başvuruda bulunulan ilgili Üniversite/Fakülteyi, Kadro unvanını ve iletişim bilgilerini belirten imzalı başvuru dilekçesi.)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Özgeçmiş / YÖK Formatlı
 5. Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili bir sınavdan en az 80 puan veya muadili bir puan alınmalı)
 6. ALES belgesi fotokopisi.
 7. Onaylı Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi
 8. Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi
 9. Resmi transkript belgeleri (Lisans, lisansüstü)
 10. Öğrenci Belgesi (Yüksek lisans, doktora)
 11.  2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
 12.  Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir )
 13.  Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.
 14.  Resmi onaylı ve karekodlu doğrulanabilir tüm dijital belgelerle başvuru yapılabilir.

Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile gönderilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlık Ofisine ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Sonuçlar Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi web adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca duyuru yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Sabancı Üniversitesi İş İlanları

Sabancı Üniversitesi İnsan Kaynakları ekibi, tüm akademik ve idari birimlerin stratejik iş ortağıdır. Sabancı Üniversitesi’ne yüksek nitelikli insan kaynağını çekmek, bu kaynağı korumak ve geliştirmek konusunda uzmanlaşmış olan bu ekip, insana değen tüm süreçlerde bilgi, deneyim ve yaratıcılıkları ile fark yaratarak üniversitenin eğitim ve araştırma alanındaki öncü rolüne hizmet etmektedir.

 

No Pozisyonlar Lokasyon
1 Robot Teknisyeni İstanbul(Asya)
2 Kompozit Üretim Teknisyeni İstanbul(Asya)
3 Network Uzmanı İstanbul(Asya)
4 Nakit Yönetim ve Raporlama Kıdemli Uzmanı İstanbul(Asya)
5 Polimer Süreçler Teknisyeni İstanbul(Asya)
6 Mekanik Test Teknisyeni İstanbul(Asya)
7 Eklemeli Üretim Teknisyeni İstanbul(Asya)
8 İş Geliştirme Mühendisi İstanbul(Asya)
9 Öğrenci Kaynakları Uzmanı İstanbul(Asya)
10 Kompozit Üretim Mühendisi İstanbul(Asya)
11 Sunum Proje Yönetim Sorumlusu İstanbul(Asya)
12 Research Strategy & Process Development Specialist İstanbul(Asya)
13 Hpc Administrator İstanbul(Asya)
14 Software Development Engineer İstanbul(Asya)
15 Kompozit Tasarım ve Analiz Mühendisi İstanbul(Asya)
16 Sunum Kurumsal İletişim Sorumlusu İstanbul(Asya)
17 Uluslararası İlişkiler Uzman Yardımcısı İstanbul(Asya)
18 Education Program Specialist İstanbul(Asya)
19 Elektrik Mühendisi – Otomasyon İşleri Lideri İstanbul(Asya)
20 Sunum İş Geliştirme Sorumlusu İstanbul(Asya)
21 Administrative Affairs Specialist İstanbul(Asya)
22 Planlama Mühendisi İstanbul(Asya)
23 Junior Administrative Assistant İstanbul(Avr.)
24 Project Partner İstanbul(Asya)

 

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Sabancı Üniversitesi tam zamanlı öğretim üyeleri alacaktır.

Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir.

İlanın detayları için tıklayın.

Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alacak

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak  Merkezi  Sınav ile  Giriş Sınavlarına  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.
 2. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 3. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.
 4.  Yabancı  Dil  Seviye  Tespit  sınavından  (YDS  ve  muadilleri)  en  az  85  (veya  muadili) puan almış olmak.
 5.  Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not  sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 7.  İlan  edilen  kadrolara  müracaat  edecek  erkek  adayların  askerlik  yönünden  mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi Kadrosu İçin İstenen Belgeler

 1. Eksiksiz  doldurulmuş  fotoğraflı  ”Araştırma  Görevlisi  Kadrosu  Başvuru  Formu’ ‘na Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için https://fens.sabanciuniv.edu/tr/arastirma-gorevlisi- pozisyonları linkinden ulaşabilirsiniz.
 2. Başvuru Dilekçesi (Başvuruda bulunulan ilgili Üniversite/Fakülteyi, Kadro unvanını ve iletişim bilgilerini belirten imzalı başvuru dilekçesi.)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Özgeçmiş / YÖK Formatlı
 5. Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili bir sınavdan en az 85 puan veya muadili bir puan alınmalı)
 6. ALES belgesi fotokopisi.
 7. Onaylı Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi
 8. Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi
 9. Resmi transkript belgeleri (Lisans, yüksek lisans, doktora)
 10.  Öğrenci Belgesi (Yüksek lisans, doktora)
 11.  2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
 12. Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir )
 13. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge. Resmi  onaylı  ve  karekodlu  doğrulanabilir  tüm  dijital  belgelerle  başvuru  yapılabilir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Araştırma
Görevlisi Kadro İlanı İlan Tarihi                                                    :  31.07.2021
Son Başvuru Tarihi                                      :  14.08.2021
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi               :  17.08.2021
Giriş Sınavı Tarihi                                       :  24.08.2021
Sonuç Açıklama Tarihi                                :  27.08.2021
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi     :  http://fens.sabanciuniv.edu Başvuru Şekli                                               :  Elektronik posta ve posta yolu ile
Telefon Numarası                                        :  0216 483 96 03
Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri            :  e-posta: [email protected]
Adres                                                            :  Mühendislik  ve  Doğa  Bilimleri  Fakültesi, Orta  Mah.  Üniversite  Cad.  No:  27     34956 Orhanlı – Tuzla / İSTANBUL
(Evrakların    gönderileceği    kişi:    Sn.    Elif Erbaş)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Benzer İş İlanları

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*