Hacettepe Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Hacettepe Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Hacettepe Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Hacettepe Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Hacettepe Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Hacettepe Üniversitesi Mimarlık  Fakültesinde  açık  bulunan  aşağıda  anabilim  dalı  ile  unvan  ve koşulu belirtilen kadroya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili  maddelerine göre doktor öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  Öğretim  Üyesi  ile  ilgili maddelerinde    istenilen    koşulları    sağladığına    ilişkin    beyanları    ve    başvuru    dilekçeleri (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri   adresinden   sağlanacak)   ile   birlikte,   yayın dosyalarına;  nüfus  cüzdanı  sureti  (e-Devlet  üzerinden  alınacak),  fotoğraf  (2  ad.),  diplomalar, doktora  ve  yabancı  dil  belgeleri  (e-Devlet  üzerinden  alınacak  belge  geçerlidir.),  Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz  Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi  kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi”ne sahip olmaları gerekir.

Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir.

Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben   başvuru   sürecinde  Üniversitemiz   tarafından   düzenlenecek  olan   Eğiticilerin   Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan    formu    yayın    listesi    ve    kontrol    çizelgesi    https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama- kriterleri_belge_form web adresinden temin edilebilir.

Adayların  başvuru  sırasında,  dilekçeleri  ile  birlikte  bir  takım  basılı  akademik  yayın dosyası;  6  adet  taşınabilir  bellek  ile  akademik  yayınlar  hariç  sadece  yukarıda  belirtilen  diğer kişisel  belgelerinin  bulunduğu  1  adet  gömlek  dosya  ile  birlikte  5  adet  (31×24  ebatlarında  hava yastıklı) zarfı ilan süresi içerisinde ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı

Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde tam zamanlı istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 3 (Üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır

Genel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Özel Şartlar

B.1. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – İki Katına Kadar)

 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından veya bu belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Internet Information Services (IIS), Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) konularında 500 üzeri istemci için kurulum ve yönetim alanlarında en az 3 (üç) yıl deneyimine sahip olmak ve bunu belgelemek. Deneyim süresi tercih sebebi olacaktır.
 • Mail Gateway yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
 • System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak,
 • İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,
 • Load Balancer cihazları üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

B.2. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi – Tam Zamanlı – İki Katına Kadar)

 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından veya bu belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Java teknolojileri konusunda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek. Deneyim süresi tercih sebebi olacaktır.
 • HTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery web teknolojilerine hakim olmak,
 • MySQL, PostgreSQL, Oracle vb. veritabanlarını kullanmış olmak,
 • Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring, Spring Boot, Angular vb. teknolojilerinden en az birinin kullanıldığı projelerde görev almış olmak,
 • Raporlama araçları konusunda bilgili olmak,
 • SOAP ve Rest Servis teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,
 • Java tabanlı uygulamama sunucularından, tercihen JBoss, Oracle WebLogic gibi kurumsal J2EE tabanlı uygulama sunucularından herhangi birini kullanmış olmak,
 • Tercihen Hibernate, JPA, iBatis, MyBatis vb. ORM araçlarından herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak,
 • Tercihen proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, test yönetimi, performans yönetimi araçları ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
 • Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

İstenilen Belgeler, Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular 06/10/2021-20/10/2021 tarihleri arasında www.bidb.hacettepe.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu” nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına (Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı – Beytepe /ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

 •  Başvuru formu (Fotoğraflı),
 • Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
 • GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),
 • GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
 • Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
 • KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.),
 • İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS vs.) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçlarının Duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi sınava girecekleri yer bilgisi ile birlikte www.bidb.hacettepe.edu.tr ve/veya www.hacettepe.edu.tr sitesinde en geç 27/10/2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Konuları, Yeri ve Tarihi

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.
Yazılı sınav 03/11/2021 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu 06800 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.
Sözlü sınav 10/11/2021 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu 06800 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

Değerlendirme

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.bidb.hacettepe.edu.tr ve www.hacettepe.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Genel Bilgilendirmeler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Adayların başvurularını, 4 – 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.
 • Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.
 • Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_ 2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.
 • Hacettepe Üniversitesi eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.
 • Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.
 • Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak

Hacettepe Üniversitesi aşağıda  isimleri  yazılı  birimlerine,  2547  sayılı  Kanunun  ilgili  maddeleri  ve  09.11.2018  tarih,30590  sayılı  Resmî  Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe  giren  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 03.10.2019 tarih ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik maddesine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar

 1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vb.) açıkça belirtilecektir.)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3.  Özgeçmiş,
 4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge),
 6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge),
 7.  Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge),
 8.  ALES Belgesi,
 9.  2 (iki) Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 10.  Yabancı Dil Belgesi,
 11. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge),
 12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) SINAV TAKVİMİ

Önemli Notlar

 1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
 2. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
 3. İnternet  aracılığı  ile  yapılacak  başvurular,  Postadaki  gecikmeler  ve  ilanda  belirtilen  süreler  içinde  yapılmayan  başvurular  ve  eksik  belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).
 4. Onaylı istenen belgelerin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 5. Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları da değerlendirmeye alınmayacaktır (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda).
 6. İnternet  aracılığı  ile  yapılacak  başvurular,  Postadaki  gecikmeler  ve  ilanda  belirtilen  süreler  içinde  yapılmayan  başvurular  ve  eksik  belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
 7. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 8. İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
 9. İlanımıza http://www.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
 10. Sonuçlar http://www.hacettepe.edu.tr web adresinden; İlgili Fakülte, Yüksekokul, MYO veya Enstitünün web sayfalarında açıklanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alacak

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar Enstitülerine 2021-2022 Eğitim–Öğretim yılı Güz Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlik/Doktora öğrencileri alınacaktır.

 • Adayların; ilgili Enstitülerine başvurmaları gerekmektedir. Enstitülerin öğrenci kontenjanları,  başvuru tarihleri ve koşulları,   Enstitülerin web adreslerinde duyurulmuştur.
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü (www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr.)
 • Güzel Sanatlar Enstitüsü (www.gse.hacettepe.edu.tr)

Posta ile aday kaydı yapılmaz.
İLAN OLUNUR.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylarda Aranan Genel Koşullar

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,
 • 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
 • Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
 • Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
 • Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak,
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak tüm adaylar Hastanelerimizin laboratuvarlar dışında da farklı ünite ile birimlerinde sağlık teknikeri görev unvanıyla oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerine uygun olarak görevlendirilecektir. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul etmiş olmak.

Başvuru Yapılabilecek Pozisyonlar

 • Hemşire,
 • Diyetisyen,
 • Fizyoterapist,
 • Sosyal Çalışmacı,
 • Sağlık Teknikeri

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*