Hasan Kalyoncu Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliğinin  ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İstenen Belgeler

 1. Dilekçe (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir. (https://personel.hku.edu.tr/tum- formlar-ve-dilekceler/)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (NOTER veya Aslının görülerek Yüksekokul Sekreterliği tarafından onaylı hali)
 3.  Özgeçmiş,(YÖK EK-3 Formatında) (https://personel.hku.edu.tr/tum- formlar-ve-dilekceler/)
 4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-Devlet üzerinden alınan belge)
 5. Lisans Diploma fotokopisi (NOTER, Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge)
 6.  Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (NOTER, Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge)
 7. Öğrenci Belgesi. (Doktora yaptığına dair.)
 8. Tecrübe Belgesi.
 9. Açıklama kısmında belirtilen yetki belgelerinin fotokopileri (NOTER, Yetkili Kurum onaylı.)
 10.  Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
 11. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (NOTER, Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge )
 12.  ALES Belgesi
 13.  YDS/YÖKDİL Sınav Sonuç Belgesi.
 14.  2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 15.  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (e-Devlet üzerinden alınan belge)
 16. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) Adres:
  Yeşilkent Mah. Havalimanı Yolu 8.km Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Şahinbey-GAZİANTEP Tlf : 0342 211 80 80/1130/1132  Fax : 0342 211 80 81 E-Mail :[email protected]

Detaylı bilgi için tıklayın.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi  aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Şartları

 • İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna başvuracak adayların  başlıca  eserlerini  belirtmesi  ve  profesör/doçent  kadrolarına  başvuracak  adayların  doçentlik  belgelerini  ayrıca  dosyalarına  eklemiş  olmaları gerekmektedir) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen veya posta yolu ile (profesör/doçent kadroları için Personel Müdürlüğüne, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.
 •  Müracaat       edecek       adayların;       Hasan       Kalyoncu       Üniversitesi       Akademik       Yükseltilme       ve       Atanma       Yönergesinde (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/#yonergeler) belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
 • Müracaat edecek adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinde yer alan “Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi”ni doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.
 • Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilimsel literatüre ve üniversite-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
 •  Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.
 •  Yabancı ülkelerden alınmış lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliği ile akademik unvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
 •  Eğitim dili İngilizce olan bölümler için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik şartları sağlamaları gerekmektedir.
 • Adayların, ilan tablosunda ‘Açıklama’ sütununda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.
 • Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.
 • Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.
 •  Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
 • İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 • İhtiyaç  duyulması  halinde;  adayları  ilgilendiren  başvuru  ve  atama  süreci  ile  ilgili  tüm  bilgilendirmeler  Üniversitemiz  Personel  Müdürlüğü  web sayfasından https://personel.hku.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*