Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Orta Doğu Teknik Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

Merkezi Sınav (ALES) Muafiyeti

Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Adaylardan İstenen Belgeler

 1. Adayların başvurdukları bölüm/anabilim dalı, ilan numarası, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.
 2. Özgeçmiş.
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 4. Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
 5. ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).
 6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)
 7. Diploma örnekleri ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi (e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı)
 8. Resmi lisans transkripti (e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
 9. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi (Güncel, e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
 10. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi. (Güncel, e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
 11. Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Orta Doğu Teknik Üniversitesi  aşağıda belirtilen birimlerinde görev yapmak üzere öğretim üyeleri alınacaktır.

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler ve Başvuru Yöntemi

Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Makamına hitaben, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ilgili Fakülte Dekanlığına/ Enstitü/ Yüksekokul Müdürlüğüne hitaben;

 •  Başvurulacak bölümü ve alanı belirten dilekçe ekinde Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 takım olmak üzere, salt okunur CD’lere ve taşınabilir belleklere yüklenmiş olarak (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.)
 • Bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını
 • Özgeçmiş ve yayın listelerini
 •  Diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik)
 •  Dil belgesini
 •  Ayrıca bir şeffaf dosya içinde; özgeçmiş ve yayın listelerini, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik), dil belgesini, ODTÜ Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne (Rektörlük binası kat: -1), Profesör ve Doçent adayları için Rektörlük Makamı’na, Doktor Öğretim Üyesi adayları için ilgili Fakülteye/ Enstitüye/ Yüksekokula gönderilmek üzere teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Orta Doğu Teknik Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerinde görev yapmak üzere öğretim görevlileri alınacaktır.

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Merkezi Sınav (Ales) Muafiyeti

Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ile doktora eğitimini tamamlamış olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

İstenen Belgeler

 1. Adayların başvurdukları birim, ilan numarası ve tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.
 2. Özgeçmiş.
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 4. Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
 5. ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).
 6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge.)
 7. Diploma örnekleri ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi (e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı)
 8. Resmi lisans transkripti (e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
 9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi (Güncel, e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
 10. İlanda belirtilen süre kadar tecrübeyi gösteren belge.
 11. Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi  aşağıda Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

Adaylarda Aranan Nitelikler

 •  Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri”nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)
 • Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç) aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir:
 • Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adaylarının: Yabancı Dil Sınavı (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS), veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldır. Üç yıldan kısa süre geçerliliği olan merkezi sınav belgeleri hakkında ise belgede belirtilen geçerlilik süresi esas alınacaktır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.
 • İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*