Yalova Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Yalova Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Yalova Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Yalova Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Yalova Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Yalova Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alıyor

Yalova Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 (Fakültelere alınacak Araştırma Görevlileri İçin 55 puan), Yabancı Dil ile eğitim veren bölümler için ise 85 puan (Yabancı Diller Yüksekokulu’na alınacak Öğretim Görevlileri için 90 puan) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan
  olarak belirleyebilirler.
 4. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Özel Şartlar

 1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 01.01.2021 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak.
 2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

Muafiyet

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 2. Meslek yüksekokulların, öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İstenen Belgeler

 1. Öğretim Elemanları Başvuru Formu (İlgili Forma www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/177/Oretim_Eleman_Bavuru_Formu_1.doc adresinden ulaşılabilir.) Başvuru formu imzalı şekilde sisteme yüklenecektir.
 2. Lisans Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter ya da Resmi Kurum onaylı sureti ya da e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
 3. Fotoğraf
 4. ALES Belgesi.(ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5(beş) yıl geçerlidir.)
 5. Lisans Transkripti
 6. Özgeçmiş
 7. Yabancı Dil belgesi (MYO’lara başvuranlar için zorunlu değil.)
 8. Arş. Gör. kadrolarına başvuranlar için yüksek lisans yada doktora yapıyor olduğunu belirten öğrenci belgesi.
 9. Öğr. Gör. kadrosuna başvuranlar için tezli yüksek lisans bitirme belgesi.
 10. Tecrübe belgesi. (İlan şartlarında alanında tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için ise hizmet belgesi).
  11- Nüfus cüzdanı sureti

Not:

 1. Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.
 2. Başvurular on-line olarak http://ubs.yalova.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris web sayfası üzerinden alınacaktır. Kişisel beyana dayalı olarak sisteme yüklenen belgelerin aslı kurumumuz tarafından istenildiğinden sunamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 3. On-line başvuru haricinde posta veya şahsen başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır
 5. Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 6. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
 7. İdare gerekli gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Yalova Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi Alıyor

Yalova Üniversitesi bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

 • Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, varsa yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan bir adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren 5 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun’un 7100 sayılı Kanunla değişik 24. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru formuna özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan bir adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren 3 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun’un 7100 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formuna yüksek lisans/sanatta yeterlilik, doktora ve Yabancı Dil belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı sureti ve 1 adet fotoğrafı kapsayan bir adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren 3 adet Flash Bellek ile kadro ilanının verildiği ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Not

 1. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.
 2. Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
 3.  Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 4.  Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 5. Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’ndan sağlayabilirler.
 6. Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde” belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.
 7. Adaylar başvuru formuna, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına http://personel.yalova.edu.tr/Page/Icerik/ogretim-uyesi-alimilani adresinden ulaşabilirler.
 8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi’ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.
 9. Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
 10. Flash Bellek ile verilen evrakların tamamı PDF formatında olması gerekmektedir.
 11. İdare gerekli gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
 12. Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*