TED Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

TED Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. TED Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve TED Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

TED Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

TED Üniversitesi İş İlanları

No Pozisyonlar
1 Abap_Fıorı Yazlım Uzmanı
2 Uluslararası İlişkiler ve Tanıtım Sorumlusu

İlanlara başvurmak ve daha fazla Ted-universitesiTed-Universitesi iş ilanı için tıklayın.

TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

2547  sayılı  Kanun  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 Sayılı Kanun’un 48 İnci Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir.
 2. Ön  Değerlendirme  ve  Nihai  Değerlendirme  Aşamalarında  Lisans  Mezuniyeti  Notunun  Hesaplanmasında  Kullanılacak  4’lük  ve  5’lik  Not Sistemlerinin 100’lük Not  Sistemine Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla Belirlenir. Diğer Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliğine Yükseköğretim Kurumlarının Senatoları Karar Verir.
 3. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.
 4. İlan Edilen Kadrolara Müracaat Edecek Erkek Adayların Askerlik Yönünden Mahkeme veya Bakaya Durumunda Olmamaları Gerekmektedir.

Muafiyet

Doktora  veya  Tıpta,  Diş  Hekimliğinde,  Eczacılıkta  ve  Veteriner  Hekimlikte  Uzmanlık  ya  da  Sanatta  Yeterlik  Eğitimini  Tamamlamış  Olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Uzmanlık Alanlarına Atanacak Olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olanlarda Merkezi Sınav Şartı Aranmaz.

İstenen Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi: Rektörlüğe hitaben yazılacak başvuru dilekçesinde; İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte ve Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran  Adayın  İletişim Bilgileri  (İkamet  Adresi,  Telefon,  E-Mail  Adresi) ile  başvuruda teslim ettiği  evraklarının  listesinin  belirtilmesi  gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı  Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 olarak kabul edilir.)
 2.  Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı  Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Tam
  Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.)
 3.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
 4. Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) veya Kişisel Özgeçmiş (CV)
 5. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 6.  Başvuru  Yapılacak  Kadro  İçin  Özel  Şartlarda Belirtilen  Mezuniyet  ve  Öğrenci  Belgelerinin  e-Devlet  Üzerinden  Temin  Edilecek  Fotokopileri, (e-Devlet Üzerinden Temin Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi ise; Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır.  e-Devlet  Üzerinden Temin  Edilip  İbraz Edilen  Belgeler Başvuru  Esnasında e-Devlet  Üzerinden  Doğrulanma İşlemi  Yapılarak Kabul Edilecektir,)
 7.  Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)
 8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi
 9.  YÖK Tarafından  Kabul Edilen  (YDS,  YÖKDİL,  KPDS,  ÜDS) veya Eş Değerliği  ÖSYM  Tarafından  Kabul Edilen  Yabancı Dil  Sınavı  Sonuç
  Belgesi,
 10. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten e-Devletten Alınacak Belge,
 11. e-Devlet  Üzerinden  “Resmi  Kuruma”  Hitaben  Alınacak  Adli  Sicil  ve  Arşiv  Kaydı  Sorgulaması  Sonuç  Belgesi  (Belgede  “Adli  Sicil  Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.)
 12.  Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerinin Suretleri ile Yeminli Mütercim Tercümesi ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri

Detaylı bilgi için tıklayın.

TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

TED Üniversitesi’ne,  “2547  sayılı  Yüksek  Öğretim  Kanunu”,  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği”nin ilgili  maddeleri,  “TED Üniversitesi  (TEDÜ)  Akademik  Atama  ve  Yükseltme  Kriterleri”  ve  “Yükseköğretim  Kurumlarında Yabancı Dil  Öğretimi  ve  Yabancı Dille  Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’’* hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile  aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

Yönetmeliğin İlgili Maddesi Gereğince Adaylarda Aranan Şartlar

 1. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dille verilen derslerin bu dile hakim olan öğretim elemanları tarafından ve bu dille verilmesi sağlanır. Bu programlarda ancak aşağıdaki şartlardan birini taşıyan öğretim elemanları yabancı dilde ders verebilirler:
 2.  Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
 3. Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
 4.  Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren  yükseköğretim kurumlarının  birinde  toplamda  en  az  bir  yıl  (iki  yarıyıl)  öğretim  elemanı  olarak  çalışmış  ve  ders  vermiş  olması,  bu  durumu  ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
 5. Yükseköğretim Kurulu  tarafından kabul  edilen  merkezî  yabancı  dil  sınavları ile  eşdeğerliği kabul  edilen  uluslararası yabancı dil  sınavlarından yüz  tam  puan  üzerinden  asgarî  seksen  beş puanla  başarılı olması. (Çalışılan   yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki  yıldan fazla öğretim elemanlığına ara  verenlerin  başka bir  yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak  geçişinde de  söz  konusu  merkezi  yabancı dil  sınav puanlarına  ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)
 6. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Adaylardan İstenen Belgeler

Rektörlüğe hitaben yazılacak olan, başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile  nüfus  cüzdanı  fotokopilerini,  öğrenim  durumlarını  gösterir  tüm  belgelerini  (Lisans/Y.Lisans/Doktora),   doçentlik  belgelerini,  askerliğini tamamlamış  olduğunu gösterir belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini  (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma  ve  ödül  jürisi  üyeliği  vb…  diğer  faaliyetlerini   içeren),   referans   verebilecekleri   üç   kişinin   iletişim   bilgileriyle   isimlerini,   yabancı   dil belgelerini,   eğitim   felsefelerini   ve   akademik   ajandalarını  (Öğrenim  ve  Araştırma Planlarını) içeren  niyet  mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini  ve  öğrenmeyi  sahiplenmesini  sağlamak  için  kullanılan  strateji  ve   yöntemleri  içeren   portfolyolarını,  bu   yaklaşımın  uygulandığını  gösteren kanıtları  iletmeleri  gerekmektedir.

İlan   edilen  unvan  için   yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası Kurulca  denkliğinin  onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*