TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı 2024

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İş İlanları

No Pozisyonlar Lokasyon
1 Ozon Tedavisi Uygulama Sertifikası Olan Doktor Ankara

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi aşağıda  belirtilen  Bölümlerine  2547  sayılı  Kanun’un  23.,  24.  ve  26.  maddeleri  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

 •  Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
  YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar.
 • Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
  YÖK  formatlı  güncel  özgeçmiş,  Doçentlik  belgesinin  fotokopisi,  Doktora  diplomasının  fotokopisi,  TOBB  ETÜ  Akademik  Personel  Atama  ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ile yönettiği doktora çalışmaları.
 • Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:

Detaylı bilgi için tıklayın.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Bölümüne “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca tam zamanlı öğretim görevlisi alınacaktır.

Önemli Bilgiler

 • Başvuracak tüm adayların; https://www.etu.edu.tr/tr/kariyer adresinde yer alan ilgili iş başvuru formunu doldurup, Çalışma süresini gösteren hizmet belgesi (İngilizce Öğretmenliği yaptığına dair),Lisans ve Lisansüstü diploması, Resmi transkript, Yabancı Dil belgesi, ALES belgesi, CV, web sitesi üzerinden doldurulan başvuru formu çıktısı, Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, muaf veya 2 yıl tecilli olduğunu belirten belge ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
 • Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli olan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Posta ile yapılan başvurularda adayların belgelerin asıllarını ya da onaylı örneklerini; şahsen başvurularda ise belgelerin onaylı örneklerini veya asıllarını sunmak suretiyle fotokopilerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.
 • Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. Son başvuru tarihi 16/08/2021’dir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*