Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Si̇vas Bi̇li̇m Ve Teknoloji̇ Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 19 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere 19 sözleşmeli personel alınacaktır.
 

İLAN NO POZİSYON ADET ÖĞRENİM
DURUMU
CİNSİYET NİTELİK AÇIKLAMASI*
2022BP01 Büro Personeli (Hukuk Müşavirliğinde görevlendirilmek üzere) 1 Lisans Kadın/Erkek – Herhangi bir lisans programından mezun olmak
– MEB veya ilgili kamu kurumu onaylı adli takip elemanı, temel ofis programları, dosyalama ve arşivleme teknikleri ve muhasebe işlemlerinin kaydedilmesi sertifikalarına sahip olmak.
– En az 3 yıl fiilen “Hukuk Büro Yetkilisi” olarak çalıştığını belgelemek. (e- Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü)
– 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS P3) en az 60 puan almış olmak.
– Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
2022DP01 Destek Personeli (Temizlik) 6 Ortaöğretim Erkek 4 Kişi* – Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
– Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
– MEB onaylı hijyen sertifikasına sahip olmak
– Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
Kadın 2 Kişi*
2022DP02 Destek Personeli (Bahçe Bakım) 1 Ortaöğretim Erkek – Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lisesi Bahçecilik Alanı ve Dalları, Süs Bitkileri ve Peyzaj alanı bölümlerinden/alanlarından birinden mezun olmak veya Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olup Bahçıvanlık veya Peyzaj alanında sertifika sahibi olmak.
– 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak.
– İlgili alanda en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.)
– Üniversitemizin tüm kampüslerinde iç ve dış alanda peyzaj bakım, budama, sulama, çim biçme gibi hizmetler yapılacak olup görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
– Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
– Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
– Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
– Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır.
2022DP03 Destek Personeli (Basit Bakım) 1 Ortaöğretim Erkek – Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi (Çelik Konstrüksiyon, Isıl İşlem, Kaynakçılık, Metal Doğrama, Sac İşleri) veya Metalürji Teknolojisi alanlarından birinden mezun olmak.
– 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak.
– İlgili alanda en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.)
– Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
– Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
– Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
– Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır.
2022DP04 Destek Personeli (Şoför) 1 Ortaöğretim Erkek – Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
– Psikoteknik Belgesine sahip olmak.
– SRC-2, SRC-4 Belgelerine sahip olmak.
– En az 10 yıl fiilen “makam şoförü” olarak çalıştığını belgelemek. (e- Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü)
– En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
– Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
– 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS P94) en az 60 puan almış olmak.
2022DP05 Destek Personeli (Şoför) 1 Ortaöğretim Erkek – Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
– Psikoteknik Belgesine sahip olmak.
– SRC-2, SRC-4 Belgelerine sahip olmak.
– İş Makinası Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) sahibi olmak.
– Güvenli Sürüş Sertifikası (Defansif Of Road Antisikid) sahibi olmak.
– En az 2 yıl fiilen “Şoför” olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü)
– En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
– Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
– 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS P94) en az 60 puan almış olmak.
2022KGG01 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 5 Ön lisans Erkek 3 Kişi* – Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
– Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.
– Üniversitemiz yerleşkesinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
– Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
– Erkek 170 cm, Kadın 160 cm’den kısa olmamak,
– Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
Kadın 2 Kişi*
2022KGG02 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 Lisans Erkek* – Yükseköğretim Kurumlarının herhangi lisans programından mezun olmak.
– Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.
– Üniversitemiz yerleşkesinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
– Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
– 170 cm’den kısa olmamak.,
– Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
2022TK01 Teknisyen 1 Ortaöğretim Erkek – Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak.
– Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesine (EKAT) sahip olmak,
– Kuvvetli akım işlerinde en az 3 yıl tecrübesi olduğunu belgelemek. (e- Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü)
– Arazi şartlarında çalışmaya elverişli olmak,
– Sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
– Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
2022TKN01 Tekniker 1 Ön lisans Erkek – Yükseköğretim Kurumlarının Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Metalurji Malzeme, Metalürji ve Malzeme, Metalürji, Metal İşleri, Döküm ön lisans programlarından birinden mezun olmak.
– Alanında en az 1 (bir) yıl tecrübesi olduğunu belgelemek. (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü)
– Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

GENEL / ÖZEL KOŞULLAR VE AÇIKLAMALAR:
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar ile yukarıdaki tabloda aranan nitelikler kısmındaki özel şartlar aranacak olup adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilecektir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin 5’inci fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü uyarınca bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
3- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS (B) grubu P94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca aranan nitelikler kısmındaki özel şartlara ilişkin belge/sertifikalar eksiksiz olarak teslim edilecektir. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
6- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar ilana başvuruda bulunamaz.
7- İlanda belirtilen genel ve aranan nitelikler kısmındaki özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibarıyla sağlanıyor olması gerekmektedir.
8- Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri ile görevlerine başlayış tarihleri Üniversitemiz www.sivas.edu.tr web adresi ile Personel Daire Başkanlığının “http://personel.sivas.edu.tr” web adresinde ilan edilecektir.
9- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (On beş) gün içinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte ŞAHSEN yapılacaktır. Başvuru veya atanma için istenilen belgeleri eksik teslim eden, geç başvuruda bulunan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Posta, Fax veya elektronik posta (e-mail) yolu yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
• 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasında ilgililerin puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
• İlan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup sonuçlar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
10- Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan başvurusunu belirtilen süre içerisinde yapmayanların yerine yedek olarak kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylara ilgili mevzuat gereği arşiv araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde görevlerine başlayış işlemleri yapılacaktır. Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
11- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak;*
a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
b) Askerliğini yapmış ya da muaf olmak.
c) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak. Kilosu, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamına göre; 10 kg’dan fazla, 15 kg’dan daha az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90’dan fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)
NOT: Adayların ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 22.01.2022 tarih ve Sıra No: 4 sayılı Genelgesi uyarınca hizmet yılı 5 yıldan az olanlara göre belirlenecek olan rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücretler belirlenecektir.

İSTENEN BELGELER
• Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi).
• Özgeçmiş (CV)
• Diploma Örneği (e-Devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belge)
• Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
• İş Başvuru Formu (https://personel.sivas.edu.tr/idari-personel-sube-mudurlugu-dokumanlar)
• Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
• Aranan niteliklerde istenilen özel şarta ait sertifikaya ilişkin belge (İlgili meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü veya hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge)
• Güncel adli sicil kaydı (e-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)
• 2 adet güncel vesikalık fotoğraf (atamaya hak kazanan adaylar için)
• Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan özel güvenlik kimlik kartının aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi. (Özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.)
• Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan Boy ve kilo ölçümünü gösteren aile hekiminden veya kamu hastanelerinden alınmış rapor.
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*