Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 14 Öğretim Görevlisi Alacak

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih, 30590 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca; “Araştırma Görevlisi” ve “Öğretim Görevlisi” alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. Başvuruda bulanacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.
 3.  Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılacaktır.
 4. Öğretim Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 31’inci maddesine göre yapılacaktır.
 5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının eşdeğerlik tablosu kullanılır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

Başvuru Dilekçesi http://www.sivas.edu.tr’den temin edilebilir.

Başvuru Dilekçe Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler Açıklamalar

 1.  “Araştırma Görevlisi” ve “Öğretim Görevlisi” başvuruları ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 2.  Tecrübe  Belgesi  (resmi  veya  özel  kurumlardan  alınmış  ilanda  aranılan  tecrübe  ve  süreyi  taşıdığına  dair  belgeyi  meslek  kodunu  gösterir  SGK hizmet dökümüyle birlikte teslim edilecektir.
 3.  Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık vb.) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz.
 4. Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
 5.  Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 6. Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No: 7/1, Merkez/SİVAS
 7. Sınav  takvimi  Üniversitemiz  web  sayfasında  ilan  edilecek  olup,  ilan  ile  ilgili  bilgilere  Üniversitemizin  http://www.sivas.edu.tr  adresinden ulaşılabilir.
 8. Üniversite  sınav  takviminde  zorunlu  hallerde  değişiklik  yapma  hakkını  saklı  tutar.  Üniversite  web  sayfasından  yapılan  tüm  duyurular  tebligat mahiyetindedir.
 9. Öncelikli alan için başvuran ve ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların giriş sınavları, Yönetmelik uyarınca sözlü olarak yapılır.
 10. Bu ilanda belirtilen “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri” kadrolarına ataması yapılacak Araştırma Görevlileri, lisansüstü eğitimlerini “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

 

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi Alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

 • Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf, askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi (son bir ay içinde alınmış) ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD veya taşınabilir belleği, “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ne göre düzenlenen “Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Değerlendirme Formunu” da ekleyerek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne;
 • Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf, askerlik durum belgesi, ikametgah belgesi, adli sicil belgesi (son bir ay içinde alınmış) ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD veya taşınabilir belleği “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ne göre düzenlenen “Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Değerlendirme Formunu” da ekleyerek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne;
 • Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi adli sicil belgesi (son bir ay içinde alınmış) doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini (İngilizce), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD veya taşınabilir belleği, “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ne göre düzenlenen “Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Değerlendirme Formunu” da ekleyerek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Önemli Bilgiler

 1. Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta/kargo yolu ile yapılan müracaatlarda yaşanan aksaklıklardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 2. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
 3. Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.
 4. Yurtdışında alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.
 5. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
 6. Başvuruda bulanacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No: 7/1, Merkez- SİVAS

NOT:
İlanımıza http://www.sivas.edu.tr web sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir.
SBTÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu’na,
SBTÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne http://www.sivas.edu.tr web sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bağlı  birimlerde  istihdam  edilmek  üzere  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununun 4.  maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli  ve 7/15754  sayılı  Kararnameye ekli   28.06.2007   tarih   ve   26566   sayılı   Resmi   Gazetede   yayımlanan   Sözleşmeli   Personel Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslarda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Esaslar’  da  yer  alan  ek  2’inci maddenin  (b)  ve  (c)  fıkrasına  göre  KPSS  (B)  grubu  puan sırası  esas  alınmak  suretiyle  aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 3 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Açıklamalar

 1. Adaylarla  hizmet  sözleşmesi  yapılacak  olup,  sözleşmede  belirtilen  şartları  yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 2. 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/B  maddesi  gereğince,  sözleşmeli  olarak istihdam    edilenler    hizmet    sözleşmesine    aykırı    hareket    etmesi    nedeniyle    kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi  tek taraflı  feshetmesi  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  1  (bir) yıl  geçmedikçe  kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
 3. Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  özel  şartlar  ile  657  sayılı  Kanunun  48.
  maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 4.  a)  Adaylar  Programcı  kadrosuna  başvuruda  Önlisans  düzeyinde  başvuru  yapıyorsa 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
  b) Lisans düzeyinde başvurularda 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
 5. Başvurularda  “Kamu   Görevlerine  İlk  Defa   Atanacaklar   İçin   Yapılacak  Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
 6.  Adayların  herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı almamaları gerekmektedir.
 7. Erkek  aday  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak,  muvazzaf
  askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Başvuru Yeri ve Şekli

Başvuru  Yeri/Adresi:  Sivas  Bilim ve  Teknoloji  Üniversitesi  Rektörlüğü, Personel  Daire Başkanlığı Yenişehir Mahallesi, Kardeşler Caddesi No:7/1 Merkez/SİVAS

Başvuru Tarihleri: Bu ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 30 (Otuz) gündür.

Adayların   başvurularını   yukarıda   belirtilen   tarihlerde   Sivas   Bilim   ve   Teknoloji Üniversitesi   Rektörlüğü   Personel   Daire   Başkanlığına   Başvuru   Formunu   tam   ve   eksiksiz doldurarak  istenen  belgelerle  birlikte  şahsen  yapmaları  gerekmektedir.  Posta  yoluyla  yapılan başvurular  kabul  edilmeyecektir.  Başvuru  için  istenen  belgeleri  eksik  getiren,  başvuru  tarihini geciktiren   veya   nitelikleri   uygun   olmayan   adayların   müracaatlarına   işlem   yapılmayacaktır. Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.

Müracaat İçin İstenen Belgeler

 1. KPSS (B) grubu Önlisans KPSSP93, Lisans KPSSP3 sınav sonuç belgesi
 2. Dil yeterlilik belgesi (İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde)
 3. İş    Başvuru    Formu    (Üniversitemiz    internet    sayfasından    temin    edilecektir.
  https://personel.sivas.edu.tr/formlar )
 4. Diploma Örneği (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 6. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
 7. Tecrübe belgesi (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
 8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 9. İstenilen programlama diline ilişkin belgeler

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Programcı  ve Çözümleyici,  Sistem Programcısı  pozisyonları  için  KPSS  (B) grubu puan sırasına  konulmak  kaydıyla  alım  yapılacak  her  bir  unvan  için  boş  bulunan  sözleşmeli  personel pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara Üniversitemiz tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav  yapılacaktır.  Sınav  şekli  ve  tarihi  başvuru  bitim  tarihi  itibariyle  en  geç  10  (on)  gün içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://sivas.edu.tr) yayımlanacaktır.

Adayların   sonuç   belgesi   ÖSYM   kayıtları   ile   kontrol   edilecektir.   Yanlış   beyanda bulunanları  başvuruları  geçersiz  sayılacaktır.  Bu  ilan  tebliğ  mahiyetinde  olacağından,  ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlan edilen pozisyonların atama süreçleri  ayrıca Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanacaktır.

Yerleşmeye hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca; “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. Başvuruda bulanacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.
 3. Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
 4. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının eşdeğerlik tablosu kullanılır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi http://www.sivas.edu.tr ‘den temin edilebilir)
 2. Başvuru Dilekçe Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler

Açıklamalar

 1. “Araştırma Görevlisi” başvuruları ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 2. Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık vb.) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz.
 3. Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
 4. Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No: 7/1, Merkez/SİVAS
 5.  Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin http://www.sivas.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
 6.  Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*