Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar

 1. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.
 2. Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 3. Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla, profesör kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için kadronun bulunduğu birime yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda postadan kaynaklanan gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

Profesörler Adayları İçin

 1. Başvuru Formu,
 2. Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği,
 3. Mezuniyet Belgeleri,
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 5. Askerlik Durum Belgesi,
 6. Adli Sicil Kaydı Belgesi,
 7. İki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde yer alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 6(altı) adet CD

Doçentler İçin

 1. Başvuru Formu,
 2. Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği,
 3. Mezuniyet Belgeleri,
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 5. Yabancı Dil Belgesi,
 6. Askerlik Durum Belgesi,
 7. Adli Sicil Kaydı Belgesi,
 8. İki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde yer alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 4(dört) adet CD

Doktor Öğretim Üyeleri İçin

 1. Başvuru Formu,
 2. Mezuniyet Belgeleri,
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 4. Askerlik Durum Belgesi,
 5. Yabancı Dil Belgesi,
 6. Adli Sicil Kaydı Belgesi,
 7. İki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde yer alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 4(dört) adet CD

İlana ilişkin formlara http://erdogan.edu.tr ve http://personel.idari.erdogan.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim elemanı alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 2. Merkezi sınav (ALES) muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3.  Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
 4. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Muafiyet

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)
 2. Lisans Diploması, (e-Devletten alınabilir)
 3. Onaylı Lisans Not Durum Belgesi,
 4. İlan özel şartına göre onaylı öğrenim belgesi
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 6. ALES Sonuç Belgesi
 7. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YÖKDİL veya dengi)

Başvuru Yeri

Öğretim görevlisi adaylarının ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Not: Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*