Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 14 Geçici İşçi Alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 30 günden az süreli ve yılda toplam 90 günü geçmemek üzere iki dönem halinde çalışmak üzere 14 (Ondört) erkek geçici işçi alımı yapılacaktır. 1. Dönem 2021 Ekim, Kasım, Aralık ve 2. Dönem 2022 Ocak, Şubat, Mart olacaktır. Müracaat şartlarına durumu uyan erkek adayların, 16/09/2021 ile 17/09/2021 tarihleri arasında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alacakları Geçici İşçi Alımı Başvuru Formunu doldurması ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile beraber elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Genel Şartlar ve Açıklamalar

 1.  Sadece erkek adaylar başvurabilirler.
 2. Başvuru yapanların T.C. vatandaşı ve en az ilköğretim okulu mezunu (ilkokul mezunu dâhil) olmaları gerekir.
 3. Alınacak geçici işçiler Üniversitemize bağlı birimlerde temizlik ve çevre düzenlemesi ile ilgili işlerde istihdam edilecektir.
 4. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılır, işe alınma işlemleri iptal edilir.
 5. İlan başvurusu kabul edilen işçilerin sayısı alınacak personellerin 4 katından (56 kişi) fazla olması durumunda 21.09.2021 Salı günü saat 10.00 da noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır.
 6. Emekli, öğrenci, iş akdi askıda olanlar ve adli sicil kaydı olan adaylar bu alım için başvuru yapamazlar.
 7. İlan şartlarına uyan ve müracaatları kabul edilen adayların tamamı üzerinden 22 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 10:00’da Üniversitemiz Fener Mahallesi Zihni Derin Yerleşkesi ihale salonunda mülakat yapılacaktır.
 8. Noter kurası sonucunda belirlenen asil ve yedek adaylardan istenilecek belgeler ile mülakata katılmaya hak kazananların listesi, mülakat yeri ve tarihi ayrıca konu ile diğer duyurular (www.erdogan.edu.tr) adresinde ilan edilecek olup TEBLİGAT MAHİYETİNDE YAYINLANACAKTIR. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 9. Mülakata katılmayan aday kendiliğinden elenmiş sayılır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar

 1. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.
 2. Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 3. Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla, profesör kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için kadronun bulunduğu birime yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda postadan kaynaklanan gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

Profesörler Adayları İçin

 1. Başvuru Formu,
 2. Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği,
 3. Mezuniyet Belgeleri,
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 5. Askerlik Durum Belgesi,
 6. Adli Sicil Kaydı Belgesi,
 7. İki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde yer alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 6(altı) adet CD

Doçentler İçin

 1. Başvuru Formu,
 2. Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği,
 3. Mezuniyet Belgeleri,
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 5. Yabancı Dil Belgesi,
 6. Askerlik Durum Belgesi,
 7. Adli Sicil Kaydı Belgesi,
 8. İki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde yer alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 4(dört) adet CD

Doktor Öğretim Üyeleri İçin

 1. Başvuru Formu,
 2. Mezuniyet Belgeleri,
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 4. Askerlik Durum Belgesi,
 5. Yabancı Dil Belgesi,
 6. Adli Sicil Kaydı Belgesi,
 7. İki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde yer alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 4(dört) adet CD

İlana ilişkin formlara http://erdogan.edu.tr ve http://personel.idari.erdogan.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı Yapacak

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi birimine öğretim elemanı alımı yapılacaktır.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 2. Merkezi sınav (ALES) muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir
 3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
 4. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)
 2. Lisans Diploması, (e-devletten alınabilir)
 3. Onaylı Lisans Not Durum Belgesi,
 4. Onaylı Yüksek Lisans ve Doktora, Mezuniyet veya Öğrenci Belgesi (İlan Özel Şartına Göre Bu Belgeler Verilecektir) (e-devletten alınabilir)
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 6. ALES Sonuç Belgesi
 7. Yabancı Dil Sonuç Belgesi(YÖKDİL veya dengi), (Ön Lisans Programlarındaki Kadrolar Hariç)
 8. İlan Özel Şartına İlişkin Tecrübe Belgesi

Detaylı bilgi için tıklayın.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim elemanı alımı yapılacaktır.

Adaylarda aranan genel şartlar;

 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 2. Merkezi sınav (ALES) muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
 4. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine
 5. eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*