Piri Reis Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Piri Reis Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Piri Reis Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Piri Reis Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Piri Reis Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Piri Reis Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 1. Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel koşulları sağlamaları ve Öğretim Üyeleri için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.
 2. Yabancı Dil Yeterliliği; Üniversitemiz Öğrenim Dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 85 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan yönetmeliğin 8. maddesini 7. fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. (Araştırma Görevlileri için 100/65(Senato kararı), diğer unvanlar için dil puanı en az 100/85 olmalı)
 3. Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşulları aşağıdaki tabloda “Aranan Nitelikler” sütununda belirtilmiştir.
 4. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in ilgili puan türünde en az 70 puan almış olması gerekmektedir.
 5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin Yükseköğretim Kurulu kararıyla 4’lük ya da 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları esas alınacaktır.
 6. İlanda belirtilen tüm kadrolara başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İlgili akademik birime (Profesör ve Doçent adayları için İnsan Kaynakları Müdürlüğüne) ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

Adaylardan İstenen Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi (başvurulacak kadro ve bölüm belirtilmelidir.)(web sayfamızdan temin edilebilir)
 • Bilgi Formu (web sayfamızdan temin edilebilir)
 • YÖK Formatlı Özgeçmiş, bir fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti,
 • Transkript ile birlikte Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet Belgesi) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.) (Yüksek lisans, diploma veya öğrenci belgesi veya not dökümünde tezli olduğu belirtilmemişse; tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.)
 • ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili) (Belgelerin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)
 • Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgelerini başvuru esnasında teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından verilmiş çalışma belgesi (Aranan Niteliklerde “tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.)
 • Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
  Ayrıca; Profesör ve Doçent kadroları için:
 • Çalışma alanlarını da belirten bir dilekçe ile birlikte;
 • Diğer Öğrenim belgeleri ile birlikte Doçentlik Belgesi,
 • Yayın listesi,
 • Bilimsel çalışma ve yayınları,
 • Yayınlarına yapılan atıflar,

Başvuru Yeri

Profesör ve Doçent adaylarının İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, Dr. Öğr. Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının ilgili Fakülteye / Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir
Başvuru Tarihi: İlanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihi ilk başvuru tarihidir.
Son başvuru tarihi: İlanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden 15 gün sonradır.
Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*