Susuz Belediye Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Susuz Belediye Başkanlığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Susuz Belediye Başkanlığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Susuz Belediye Başkanlığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Susuz Belediye Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları

Başlıklar

Susuz Belediye Başkanlığı Sürekli İşçi (Sekreter) Alım İlanı

Susuz Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

Açıklamalar

 1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda noter kurası yöntemiyle “sürekli işçi” alınacaktır.
 2. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilir.
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 4. Susuz Belediye Başkanlığı ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ NOTER KURASI USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; Sekreter mesleğindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Susuz Belediye Başkanlığına gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört) katı asıl ve 4 (Dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Susuz Belediye Başkanlığı web sayfasında (susuz.bel.tr) ilan edilecektir.
 5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
 6. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Susuz Belediye Başkanlığı web sayfasından susuz.bel.tr takip etmeleri önem arz etmektedir.
 7. Noter Kurası sonucuna göre Susuz Belediye Başkanlığı alımı için alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Susuz Belediye Başkanlığı tarafından belirlenecektir.
 8. Noter Kurası sonucuna göre Susuz Belediye Başkanlığı alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Susuz Belediye Başkanlığı tarafından belirlenecektir.

Engelli Personel Genel Başvuru Şartları

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak ve 36 yaşından gün almamış olmak.
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
 5. Adayın herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
 6. Engellilik raporu en az %40 olmak,
 7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 8. İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
 9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan, sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecek, göreve başlamış olsalar bile görevlerine son verilecektir.
 10. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9. maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…) (5) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)
 11.  Başvuran adaylar Susuz Belediye Başkanlığı diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Özel Şartlar

ENGELLİ Personel Alım Şartları

 1. Engellilik raporu en az %40 olmak
 2. En az ve en çok orta öğretim ve lise dengi muzunu olmak
 3. MEB den onaylı en az 160 saat eğitim almış Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak
 4. 18 yaşını tamamlamış olmak, 36. yaşından gün almamış olmak
 5. İletişim Beden Dili konusunda özel veya kamu kuruluşlarından katılım belgesi almış
 6. Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitim konusunda özel veya kamu kuruluşlarından katılım belgesi almış olmak

Kura/Sözlü Mülakat İşlemi, Kura/Sözlü Mülakat Tarihi, Yeri ve Sonuçlarının Açıklanması

 1. Kura işleminin/Sözlü Mülakat 10/12/2021 tarihinde Cuma günü saat 10.00’da Susuz Belediye Başkanlığında yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Susuz Belediye Başkanlığı web sayfasından (susuz.bel.tr) duyurulacaktır.
 2. Başvuran sayısı 4 kişi ve az olması durumunda Noter kurası yapılmayacaktır.
 3. Başvurular 15.11.2021 – 19.11.2021 tarihleri arası İŞKUR web sayfasından (www.iskur.gov.tr ) yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*