Özyeğin Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Özyeğin Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Özyeğin Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Özyeğin Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Özyeğin Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Bir araştırma üniversitesi olan Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerine açtığı yeni ufuklar ve sunduğu olanaklarla kendi yetkinliklerini keşfetmelerini sağlıyor. Mezunlarının farklılaşarak bir adım önde olmaları hedefiyle katma değer yaratan, yenilikçi bir eğitim modeli uyguluyor.

Öğrencilerinin iş dünyası için donanımlı hale gelmeleri, birkaç dil bilmeleri, sosyal aktivitelerle yeni yetkinlikler edinmeleri, kendilerini geliştirmeleri, mezun olmadan önce değişim programları ya da staj olanaklarıyla yurt dışına çıkarak global bir vizyon edinmeleri ve topluma fayda yaratan bireyler olmaları, Özyeğin Üniversitesi’nin başlıca amacını oluşturuyor.

Özyeğin Üniversitesi İş İlanları

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Özyeğin Üniversitesi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (Doktor Öğretim Üyesi başvurusu için 3 takım, Profesör ve Doçent başvuruları için 5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Özyeğin Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak

Özyeğin Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvuru İçin İstenen Belgeler

  1. Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi başvuruları için eksiksiz doldurmaları gereken başvuru formu (https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yabanci-diller-yuksekokulu/scola-olanaklari adresinden ulaşabilirsiniz.), diğer Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi başvuruları için serbest formatta başvuru dilekçesi
  2. Özgeçmiş ya da YÖK Formatlı Özgeçmiş (Yabancı Diller Yüksekokulu için; dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az üç referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmeli, diğer başvurular için dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az bir üç referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  4. Öğrenim Belgeleri (Lisans/ Yüksek Lisans / Doktora diploması, Lisans / Yüksek Lisans Transkripti (GPA notu için şarttır) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, denklik belgesinin ibrazı gerekmektedir, e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)
  5. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.) Yabancı Diller Yüksekokulu başvurularında ALES Muafiyetinden yararlanmak için; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in “MUAFİYET” başlıklı 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında; ” Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.” hükmüne dayanarak ALES merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edecek olan adayların, söz konusu dilekçeyi doldurarak başvuru belgeleri ile birlikte iletmeleri gerekmektedir. Dilekçe örneğine https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yabanci-diller-yuksekokulu/scola-olanaklari adresinden ulaşabilirsiniz.
  6. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri(Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)
  7. Varsa yayınların kopyası
  8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tescil belgesi kopyası Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (saat 17.00’a) yukarıda belirtilen evrakları e-posta yoluyla (ik@ozyegin.edu.tr) adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*