İstanbul Gedik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

İstanbul Gedik Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. İstanbul Gedik Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve İstanbul Gedik Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

İstanbul Gedik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda uygulanacak  Merkezi  Sınav  İle  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  gereğince  öngörülen  koşulları  sağlamış  olmak  şartı  ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

İstenen Evraklar

 1.  1 Adet Fotoğraf
 2. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)
 3. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş
 4.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5.  Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri Fotokopileri)
 6. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)
 7. Yabancı Dil Belgelerinin Fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)
 8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Bakaya durumda olmamak)
 9.  İş  Tecrübesi  Belgesi  (çalışılan  yerden  alınması  ve  SGK  Hizmet  Döküm Belgesi  ile  gönderilmesi  gerekmektedir.)(Daha  önce  kamuda  çalışmış
  olanlar için hizmet belgesi) (ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.)
 10.  Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
  Adayların  son  başvuru  tarihi  mesai  bitimine kadar  yukarıda belirtilen  evrakları  şahsen  veya posta  yoluyla ulaştırmaları  gerekmektedir. Postadaki
  gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
  Ön  değerlendirme  sonuçları  ve  kesin  sonuçlar  İstanbul Gedik Üniversitesi web  adresinde  yayınlanacak  olup  tebligat  niteliğinde  olacaktır.  Ayrıca  tebligat yapılmayacaktır.

İLAN TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi      : 18.10.2021
Son Başvuru Tarihi             : 01.11.2021
Ön Değerlendirme Tarihi   : 04.11.2021
Sınav Giriş Tarihi               : 08.11.2021
Sonuç Açıklama Tarihi       : 10.11.2021

Detaylı bilgi için tıklayın.

İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu’nun  ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri  uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

 1. Özgeçmiş(YÖK Formatında)
 2. 2 Adet Fotoğraf
 3. Nüfus Cüzdan Sureti
 4. Lisans,  Yüksek  Lisans  ve  Doktora  Diploma  onaylı  fotokopileri(Profesör  ve  Doçent  adaylar  için  Doçentlik  Belgesi)  ile  yurtdışından  alınmış Diploma,  unvan  var  ise  denklik  belgelerinin  eklenmiş  olduğu  bir dilekçe  ile  birlikte  başlıca  araştırma  eserleri,  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarından  oluşan başvuru dosyalarını Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (17.08.2021- 31.08.2021)  şahsen  teslim etmeleri  gerekmektedir.  (Profesörler  için  6  takım,  1  adet  Hard  Copy-5  adet  CD/USB  olacak  şekilde,  Doçent  ve  Dr.  Öğretim Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet CD/USB olacak şekilde)
 5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)
  Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*