Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Başlıklar

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ilgili   birimlerine   2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu   ve     “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 1  (bir)  adet  Doçent,  2  (iki)  adet  Doktor  Öğretim  Üyesi;  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca 4 (dört) adet Öğretim Görevlisi (İngilizce ders verecek) olmak üzere 7 (yedi) adet öğretim elemanı alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenecek belgeler:

 1.  Başvuru  Dilekçesi  (hangi  kadroya  başvuru  yaptıklarını  ve  açık  iletişim  adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe)
 2. Özgeçmişi (YÖK formatında)
 3. Kadro   durumuna   göre   eğitim   durumlarını   gösterir   belgeleri   (Lisans/lisansüstü doktora/doçentlik/profesörlük belgelerinin aslı veya onaylı sureti)
 4. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi
 5. Nüfus cüzdanı/ T.C. Kimlik kartı örneği
 6. Vesikalık fotoğraf (1 adet)
 7. Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
 8. Yabancı dil puanını gösterir belge (İngilizce yeterlilik için ÜDS/YDS/YÖKDİL veya eş değeri en az 85 puan)
 9. 6698  sayılı  Kişisel  Verileri  Koruma  Kanunu  uyarınca  hazırlanan  KGTÜ-Akademik Personel  Adayı  Aydınlatma  Metni  ve  KGTÜ-Akademik  Personel  Adayı  Açık  Rıza  metninin (www.gidatarim.edu.tr/kvkk) linkinden elde edilen imzalı hali
 10. Adaylar,  uzmanlık  alanıyla  ilgili  bilimsel  yayınları  ile  bunlara  yapılan  atıfları,  H faktörü   değerini,   kongre   ve   konferans   tebliğlerini,   eğitim-öğretim   faaliyetlerini,   araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından 4 adet dijital (CD halinde) dosyayla birlikte 1 adet fiziki başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi adaylarından istenen belgeler

 1. Başvuru dilekçesi (açık iletişim adresleri yazılı ıslak imzalı)
 2.  Özgeçmişi
 3. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
 4. Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
 5. Vesikalık fotoğraf (1 adet)
 6. Lisans ve yüksek lisans mezuniyet durumlarını gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya da e-devlet üzerinden alınan belgeler.
 7. Yurtdışından   alınan   diplomaların   Yükseköğretim   Kurulu   Başkanlığı   tarafından denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti
 8. Lisans ve yüksek lisans mezuniyeti transkriptleri aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya
  da e-devlet üzerinden alınan belge
 9. ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış)
 10. İngilizce dilinde Yabancı Dil belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri)
 11. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)
 12. 6698  sayılı  Kişisel  Verileri  Koruma Kanunu  uyarınca hazırlanan  KGTÜ-Akademik Personel  Adayı  Aydınlatma  Metni  ve  KGTÜ-Akademik  Personel  Adayı  Açık  Rıza  metninin (www.gidatarim.edu.tr/kvkk) linkinden elde edilen imzalı hali.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi Alıyor

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ilgili birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 1 (bir) adet Profesör, 5 (beş) adet Doktor Öğretim Üyesi; “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca 4 (dört) adet Öğretim Görevlisi (İngilizce ders verecek) olmak üzere 10 (on) adet öğretim elemanı alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenecek Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe)
 2. Özgeçmişi (YÖK formatında)
 3.  Kadro durumuna göre eğitim durumlarını gösterir belgeleri (Lisans/lisansüstü doktora/doçentlik/profesörlük belgelerinin aslı veya onaylı sureti)
 4. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi
 5.  Nüfus cüzdanı/ T.C. Kimlik kartı örneği
 6.  Vesikalık fotoğraf (1 adet)
 7. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
 8. Yabancı dil puanını gösterir belge (İngilizce yeterlilik için ÜDS/YDS/YÖKDİL veya eş değeri en az 85 puan)
 9.  6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin
  (www.gidatarim.edu.tr/kvkk) linkinden elde edilen imzalı hali
 10. Adaylar, uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, H faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından Profesör kadrosu için 6 adet, Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet dijital (CD halinde) dosyayla birlikte 1 adet fiziki başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi Adaylarından İstenen Belgeler

 1.  Başvuru dilekçesi (hangi kadroya başvurduklarını belirten, açık iletişim adresleri yazılı ıslak imzalı)
 2.  Özgeçmişi
 3. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
 4. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
 5.  Vesikalık fotoğraf (1 adet)
 6. Lisans ve yüksek lisans mezuniyet durumlarını gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan belgeler.
 7.  Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti
 8.  Lisans ve yüksek lisans mezuniyeti transkriptleri aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan belge
 9. ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış)
 10.  İngilizce dilinde Yabancı Dil belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri)
 11. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)
 12.  6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (www.gidatarim.edu.tr/kvkk) linkinden elde edilen imzalı hali. Dosya halinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*