Marmara Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Marmara Üniversitesi  Atatürk Eğitim Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Marmara Üniversitesi  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı Yapacak

Marmara Üniversitesi  Rektörlüğüne 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Bilgilendirmeler

 1. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarım taşıyor olmaları gerekmektedir.
 2. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün bulunmaması gerekmektedir.
 3. Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.
 4. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 5. İdare uygun gördüğü taktirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Alım Yapılacak Bölümler ve Aranan Şartlar

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 1. Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında doçent ünvanı olmak. Malzeme Bilimi veya Malzeme Mühendisliği alanında yurt dışından doktoralı ve yurtdışında en az bir akademik sene süreyle doktora sonrası bilimsel araştırma yapmış olmak. Döküm ve Katılaştırma konularında SCI-E kapsamında taranan dergilerde nitelikli yayınları olmak.
 2. Yurtdışı ve yurt içi kurumlar tarafından desteklenmiş projeleri bulunmak. Lisans veya lisansüstü İngilizce dersler vermiş olmak.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

 1. Elektrik Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak. Akıllı şebekelerde ve yenilenebilir enerji kaynaklarında optimizasyon üzerine SCI-E kapsamında dergilerde nitelikli yayınları olmak.
 2. Yurt dışında doktora veya en az bir akademik sene süreyle doktora sonrası araştırma çalışmaları yapmış olmak.

Makine Mühendisliği

 1. Makine Mühendisliği alanında lisans, Makine Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği alanlarından birinde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak. Üniversite dışı projelerde yürütücülük yapmış olmak.
 2. Sistem dinamiği ve kontrol alanlarında SCI-E kapsamında dergilerde nitelikli yayınları bulunmak. Yurt dışında doktora veya en az bir akademik sene süreyle doktora sonrası araştırma çalışmaları yapmış olmak.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Marmara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Genel şartlar aşağıdaki gibidir.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,  Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
 •  (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

Detaylı bilgi için tıklayın.

Marmara Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Alacak

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisat Fakültesi Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular www.marmarapersis.com adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*