Şırnak Üniversitesi Personel Alımı ve İş Başvurusu 2021

Şırnak Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Şırnak Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Şırnak Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Şırnak Üniversitesi Personel Alımı ve İş Başvurusu

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Şırnak Üniversitesi Akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi” uyarınca Doçent alınacaktır.

Doçent Adaylarından İstenen Belgeler;

Başvuru dilekçesinin ekine;

 1. 2 (iki) adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgelerinin e-Devlet çıktıları (asılları atama aşamasında talep edilecektir.),
 4. Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir), Adli Sicil Kaydı (Konu kısmı “Resmi Kurum” olarak seçilerek e-Devletten alınacaktır.),
 5. YÖK Formatında Özgeçmiş ve Yayın listesi, Yabancı dil sınav sonuç belgesi,
 6. Hizmet Belgesi (naklen veya yeniden atanacak adaylar için) (Çalıştığı/Ayrıldığı kurumdan alınan onaylı belge veya e-Devletten alınan kare kodlu HİTAP Hizmet Dökümü),
 7. Şırnak Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını Fiziksel olarak, 3 (üç) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;

 • Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.
 • Müracaat edecek adayların “Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya E-Devlet üzerinden alacakları hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 • İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.sirnak.edu.tr) yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*