Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı 2022

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Muafiyet

Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanları kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu.  (www.ozal.edu.tr adresinden Personel Daire Başkanlığı sayfasına giriniz. Dokümanlar kısmında “Akademik Başvuru Formu”na tıklayarak erişebilirsiniz)
 2. Özgeçmiş.
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık belgeleri ve öğrenci ise öğrenci belgesi (1 takım Noter/ Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya  e-Devlet  üzerinden  alınan  karekodlu  belgeler)  (Yabancı  yükseköğretim  kurumlarından  mezun  olanların  diplomalarının  Yükseköğretim  Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi)
 4. Lisans transkript belgesinin aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi.
 5. İki adet biyometrik fotoğraf.
 6. ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış karekodlu ALES sonuç belgesi.
 7. Yabancı Dil Belgesi (YDS,YÖKDİL,veya eşdeğerliliği).
 8. Askerlik Belgesi (e-Devlet çıktısı)
 9. Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya
 10. Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK’dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı belge
 11. Ön  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun  hesaplanmasında  kullanılacak  4’lük  ve  5’lik  not  sistemlerinin  100’lük  not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 12. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edebilir.
 13. Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
 14. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 15. Başvuru  süresi  bu  ilanın  yayım  tarihinden  itibaren  15  gün  olup,  başvurular  şahsen  veya  posta  yolu  ile  yapılabilir.  Posta  yolu  ile  yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlerimize ulaşmış olması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 16. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. (Adayların diğer ilgili mevzuatlardaki şartları da taşımaları gerekmektedir.)

Başvuruda İstenen Belgeler

Profesör Adayları:

 • Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak
 • Özgeçmişlerini
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Hizmet belgelerini
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik ve doçentlik belgelerini (1 takım Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler)
 • Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler
 • Yayın listelerini (başlıca araştırma eseri belirtilmelidir)
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına,

Doçent Adayları:

 • Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmişlerini
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Hizmet belgelerini
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik ve doçentlik belgelerini (1 takım Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler)
 • Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler, yayın listelerini
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına,

Doktor Öğretim Üyesi Adayları:

 • Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmiş
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Askerlik belgesi
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik belgelerini (1 takım Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler)
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler
 • Yayın listesi
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Malatya Turgut Özal Üniversinde ilanda adı geçen birime başvuracaklardır.

Genel Açıklamalar

 1. Yabancı  Ülkelerden  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurul  veya  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  denkliğinin  onaylanmış  olması  ve belgelendirilmesi şarttır. (1 takım Noter/ Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü ve ıslak imzalı örneği)
 2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
 3. Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön Değerlendirme
  Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
 4. Yapılan  başvurular ilan  edilen  kadro  derecesine  haiz olması  gerekmektedir.  Başvuru  yapan  adayların  koşullarının  uygun  olmadığının  sonradan
  anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.
 5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler.
 6. Herhangi  bir  kamu  kurumunda  çalışanların  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi),  çalıştıkları  kurumlarından  alacakları  onaylı  “Hizmet  Belgesini”
  dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
 7. Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
 8. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Posta yolu ile yapılacak başvuruların son  başvuru  tarihine  kadar  ilgili  birimlerimize  ulaşmış  olması  gerekmektedir.  (Postadaki  gecikmelerden  Üniversitemiz  sorumlu  değildir.)  Süresi  içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 9. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*