Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı 2024

Malatya Turgut Özal Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan Sıra

Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Gider
Bütçesi

Sınav Şartı

S2022-16

Büro Personeli
(Lisans)

1

 • Herhangi bir lisans programından mezun olmak,

 • Sosyal Medya Yönetimi, İşletme, Piyasa Şartları Eğitimi ve Geri Dönüşüm Sertifikalarına sahip olmak,

 • Son başvuru tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak.

Özel Bütçe

Ek Madde 2/b (KPSSP3)

(En az 60 puan almış olmak)

S2022-17

Büro Personeli
(Lisans)

1

 • İktisat lisans programından mezun olmak,

 • Swot Analizi, Toplam Kalite Yönetimi, Bilgisayar Güvenliği Sertifikalarına sahip olmak,

 • Son başvuru tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak.

Özel Bütçe

Ek Madde 2/b (KPSSP3)

(En az 60 puan almış olmak)

S2022-18

Büro Personeli
(Lisans)

1

 • Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

 • TV. Haber Yazımı, Web Tasarım Temel İlkeler, Hızlı Okuma Sertifikalarına sahip olmak,

 • Son başvuru tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak.

Özel Bütçe

Ek Madde 2/b (KPSSP3)

(En az 60 puan almış olmak)

S2022-19

Büro Personeli
(Lisans)

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye Lisans programlarının birinden mezun olmak,

 • Son başvuru tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak,

 • Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak

Özel Bütçe

Ek Madde 2/b (KPSSP3)

(En az 60 puan almış olmak)

S2022-20

Büro Personeli
(Lisans)

1

 • İşletme lisans programından mezun olmak,

 • Bilgisayar İşletmenliği, Zaman ve Proje Yönetimi, Öfke ve Stres Yönetimi Sertifikalarına sahip olmak,

 • Son başvuru tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak.

Özel Bütçe

Ek Madde 2/b (KPSSP3)

(En az 60 puan almış olmak)

S2022-21

Büro Personeli (Ön Lisans )

1

 • Herhangi bir Ön Lisans Programından mezun olmak.

 • Belge Akışı, Arşivleme Sistemi, Dijital Pazarlama Sertifikalarına sahip olmak,

 • Son başvuru tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak.

Özel Bütçe

Ek Madde 2/b (KPSSP93) (En az
60 puan almış olmak)

S2022-22

Destek Personeli (Temizlik) (Lise)

1

 • Lise ve dengi okul mezunu olmak,

 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

 • Son başvuru tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak.

 • Hijyen sertifikasına sahip olmak.

 • Temizlik personeli olarak başlayacak personel Üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde (ilçeler dahil) genel alanlar, idari ve akademik ofisler, eğitim alanları, bahçe alanları, çevre düzenleme, taşıma vb. işlerde görevlendirileceklerdir.

Özel Bütçe

Ek Madde 2/b (KPSSP94 ) (En az
60 puan almış olmak)

S2022-23

Destek Personeli
(Şoför) (Ön Lisans)

1

 • Herhangi bir Ön Lisans Programından mezun olmak.

 • Son başvuru tarihi itibariyle Eski E/Yeni D sınıfı sürücü belgesine en az 3 (üç) yıldır sahip olmak,

 • SRC-1 ve SRC-2 Belgelerine sahip olmak,

 • Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

 • Son başvuru tarihi 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak

Özel Bütçe

Ek Madde 2/b (KPSSP93)

(En az 60 puan almış olmak)

S2022-24

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)
(Ön Lisans)

2

 • Herhangi bir Ön Lisans Programından mezun olmak,

 • İlk başvuruda, ilana son başvuru tarihi itibariyle, atanmaya hak kazanan adaylar için ise evrak teslimi için belirlenen tarih itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engeli, şaşılık, görme engeli, yürüme engeli, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik, yüz çehresinde dikkat çeken sabit iz ve benzeri engelleri bulunmamak.

 • Kadın adaylar için 165 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’ten fazla 13’ten az olmaması. (Örneğin 65+15=80’ten fazla, 65-13=52’den az olmaması gerekmektedir.)

 • Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.

 • Son başvuru tarihi 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak

Özel Bütçe

Ek Madde 2/b (KPSSP93)

(En az 60 puan almış olmak)

S2022-25

Laborant (Ön Lisans)

1

 • Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans programından mezun olmak,

 • Deney Hayvanları Kullanım, Suni Tohumlama Sertifikalarına sahip olmak,

 • Son başvuru tarihi 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak

Özel Bütçe

Ek Madde 2/b (KPSSP93)

(En az 60 puan almış olmak)

S2022-26

Mühendis (Lisans)

1

 • Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü mezunu olmak.

 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

 • Sürdürülebilir Küresel Gıda Sistemleri, Dijital Tarımda E- Öğrenme, İleri Ofis Uygulamaları Sertifikalarına sahip olmak

Özel Bütçe

Ek Madde 2/b (KPSSP3)

(En az 60 puan almış olmak)

*** Ek Madde 2/b: Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,

Genel Şartlar:
a)         Türk vatandaşı olmak,
b)         Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)         Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç)         Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
d)        Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
e)         Kamu Personel Seçme Sınavlarından(2020 KPSSLisans,2020 KPSS Ortaöğretim ve 2020 KPSS Ön Lisans ) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak
f)         İlanın yayınladığı tarih itibariyle istenilen belgelere sahip olmak.
g)         Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
h)         İstenilen sertifikalar   MEB,   Üniversitelerin   Sürekli   Eğitim   Merkezleri,   Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Resmi Kurum Onaylı olması gerekmektedir.
i)          Üniversitemizin iç ve dış kampüslerinde çalışmaya elverişli olmak,
j)          Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması,
k)         Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
l)          Askerlik durumu itibariyle;
a)         Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b)         Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c)         Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 
İlana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel
Daire Başkanlığına şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)
Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler
*          4 Adet Fotoğraf,
*          Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, (www.ozal.edu.tr) adresinden temin edilecektir)
*          Özgeçmiş,
*          Mezuniyet belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
*          Kimlik Fotokopisi,
*          Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
*          Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
*          Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,
*          Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.),

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir.
İlan sonuçları en geç 5 (beş) iş günü içinde Üniversitemiz www.ozal.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının 2 (iki) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz www.ozal.edu.tr adresi aracılığıyla tebliğ edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını gösterir Sağlık Kurulu Raporu ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

Detaylı Bilgi İçin:
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,
Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA Tel: 0422 846 12 55 – 0422 846 12 65 E-mail: [email protected]

Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*