Batman Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Batman Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Kurum Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak. Son başvuru tarihi: 10.08.2022
Batman Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Üniversitemiz ile bağlı işyerleri emrinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirlenen;

1. Ek-1 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 21 adet boş pozisyona Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek madde 2/b kapsamında yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;
2. Ek-2 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 1 adet boş pozisyona Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek madde 2/c kapsamında yapılacak yazılı sınav başarısı sırasına göre, sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile 3 Haziran 2022 tarih ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
3. lisans mezunları için 2020-KPSS P3, ön lisans mezunları için 2020-KPSS P93, ortaöğretim mezunları 2020-KPSS P94 puanına sahip olmak.
4. Erkek Adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
5. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
6. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER 

İLAN NO POZİSYON ADET ÖĞRENİM ARANILAN ŞARTLAR
2022-5 Mühendis (Gıda Mühendisi)
(Erkek-Kadın)
1 Lisans 1-Fakültelerin Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 2-KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
3-Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.
2022-6 Mimar (Erkek-Kadın) 1 Lisans 1-Yükseköğretim  Kurumlarının  Mimarlık  lisans  programından  mezun olmak.
2-KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
3-Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.
2022/7 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 8 Ön Lisans 1-En az Ön Lisans mezunu olmak.
2-5188    sayılı    Özel    Güvenlik    Hizmetlerine    Dair    Kanunun 10.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3-5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.
4-Valilik tarafından düzenlenen son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.
5-170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin: boy uzunluğu 170 cm ise en fazla 70+15=85 kg ve en az 70- 13=57 kg olmalıdır.)
6-KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 7-Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak.
8-7/24  saat  esasına  göre  vardiyalı  olarak  kapalı  ve  açık  alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
9-Üniversitemizin     ihtiyaç     duyulan     birimlerinde     ilçeler     dâhil çalıştırılacaktır.
2022-8 Tekniker (Aşçı) (Erkek) 2 Ön Lisans 1-Aşçılık,  Gemi  Aşçılığı,  Hazır  Yemek  ve  Aşçılık,  Yemek  Pişirme Teknikleri,    Gastronomi    ve    Mutfak    Sanatları,    Yiyecek   İçecek İşletmeciliği programlarının birinden ön lisans mezunu olmak.
2-Alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olup bunu Sosyal Güvenlik prim dökümü ile belgelemek.
3-KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 4-Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.
5-Üniversitemizin     ihtiyaç     duyulan     birimlerinde     ilçeler     dâhil çalıştırılacaktır.
2022/9 Teknisyen (Aşçı Yardımcısı)
(Erkek)
2 Lise veya Dengi 1-Ortaöğretim   kurumlarının   aşçılık,   yiyecek   içecek   veya   mutfak bölümlerinin birinden mezun olmak.
2-Alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olup bunu Sosyal Güvenlik prim dökümü ile belgelemek.
3-KPSS P94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 4-Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.
5-Üniversitemizin     ihtiyaç     duyulan     birimlerinde     ilçeler     dâhil çalıştırılacaktır.
2022/10 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)  (Erkek) 7 Lise veya Dengi 1-En az orta öğretim (Lise veya dengi meslek lisesi) mezunu olmak, 2-KPSS P94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
3-Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak.
4-Bahçe  işleri,  çevre  düzenleme  işleri  ve  temizlik  işlerini  devamlı yapmasına    engel    olabilecek    hastalık    ve    benzeri    engelleri bulunmamak.
5-Üniversitemizin  ihtiyaç  duyulan  birimlerinde  (ilçeler  dâhil)  bahçe bakımı,   çevre   düzenleme,   taşıma   işleri   ve   temizlik   işlerinde
çalıştırılacaktır.
Ek:2
İLAN NO POZİSYON ADET ÖĞRENİM ARANILAN ŞARTLAR
2022-11 Programcı (Erkek-Kadın) 1 Lisans 1-Üniversitelerin  Bilgisayar  Mühendisliği,  Yazılım  Mühendisliği  veya Bilgisayar  ve  Yazılım  Mühendisliği  lisans  programlarının  birinden mezun olmak.
2-KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
3-Yabancı  Dil  Sınavından  (YDS)  (D)  seviyesinde  veya  eşdeğerliği Ölçme,  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezince  (ÖSYM)  kabul  edilen sınavlardan  bu  seviye  muadili  puan  almış  olmaları  zorunlu  olup yabancı  dil  puanların  geçerlilik  süresi  sonuç  açıklama  tarihinden itibaren beş yıldır.
4-Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

BAŞVURU TAKVİMİ
 

İlan Yayım Tarihi 27.07.2022
Başvuru Başlangıç Tarihi 27.07.2022
Son Başvuru Tarihi 10.08.2022 (Mesai Bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 26.08.2022
Ön Değerlendirme Sonucuna İtiraz 26.08.2022-02.09.2022
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 09.09.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://batman.edu.tr/Birimler/personel
Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ1. Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir
2. Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATI RAMAN KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI” adresine
evraklarını gönderecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://batman.edu.tr/Birimler/personel sayfasından temin edilecektir.)
2. 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
3. Fotoğraf 1 (bir) adet (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
4. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5. Deneyim Belgesi (Aşçı ve Aşçı Yardımcısı ilanına başvuran adaylar için – Görev yapılan kamu kurum/ kuruluş veya özel firmalardan alınacaktır.)
6. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
7. Yabancı Dil Belgesi (Programcı pozisyonuna başvuran adaylar getirecek),
8. Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
9. Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
10. Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda belirtilen belgeler.
12. Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmî veya özel sağlık
kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 2/c uyarınca Ek:2 tabloda yer alan pozisyon için KPSS 2020 sınavı KPSS P3 puan türü dikkate alınarak başvuru şartlarını sağlayan en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralama sonucu adaylardan ilk 10 kişi; PROGRAMCI pozisyonu için yazılı sınava tabi tutulacaktır. 
2. Programcı pozisyonu için sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, sınav konuları ve tarihine ilişkin hususlar Ön değerlendirme sonuçlarının ilan edileceği tarihte
(https://batman.edu.tr/Birimler/personel) sayfasında yayımlanacaktır 
3. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
4. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
5. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
6. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
7. İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
8. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Ek-1 tabloda belirtilen pozisyonlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, yerleştirme işlemi yapılacaktır.
2. Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Programcı Unvanı Hariç) adayların isim listesi https://batman.edu.tr/Birimler/personel adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile kadro sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, Asıl
olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır. 
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Ek-2 tabloda belirtilen pozisyon için genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yazılı sınav yapılmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
4. KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
7. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*