Kafkas Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Kafkas Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

Profesör kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ve Aday Etkinlik Puan Tablosu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş) takım takım CD/USB Bellek halinde hazırlanacaktır.

 1.  Başvuru Dilekçesi,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının e-devlet çıktıları,
 4. Doçentlik belgesinin onaylı sureti
 5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-devlet çıktısı,
 6. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek ),
 7. Yayınlar,
 8. Bir (1) adet fotoğraf
 9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği “Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu”
 10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı

Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım CD /USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-devlet çıktıları,
 4. Doçentlik belgesi onaylı sureti,
 5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-devlet çıktısı,
 6. Özgeçmiş ve yayın listesi,
 7. Yayınlar,
 8. Bir (1) adet fotoğraf
 9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği “Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu”
 10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ve Aday Etkinlik Puan Tablosu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım CD /USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-devlet çıktıları,
 4. Yabancı dil belgesi,
 5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-devlet çıktısı,
 6. Özgeçmiş ve yayın listesi,
 7. Yayınlar,
 8. Bir (1) adet fotoğraf
 9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği “Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu”
 10. . Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

 • Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 • Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 • 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,

 Hemşire

 • Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak.
 • Hemşirelik Lisans Mezunu olmak. Ebe 03 12 Ebelik Lisans Mezunu olmak.

Eczacı

 • Fakültelerin Eczacılık Bölümlerinden mezun olmak.

Röntgen Teknisyeni

 • Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / Radyoloji Programı önlisans mezunu olmak.

Başvuru Yapılabilecek Pozisyonlar

 • Hemşire
 • Ebe
 • Röntgen Teknisyeni
 • Eczacı

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*