Kafkas Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Kafkas Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 22 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Kafkas Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657/4-B) ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılarında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.
 

UNVANI

KADRO İLAN
KODU

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

GÖREV TANIMI

Büro Personeli

01

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi veya İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

 • Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak,

 • 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak.

 • 1- Üniversitemiz birimlerinde görev yapmak.

  Büro Personeli

  02

  2

 •  Meslek Yüksekokulların Adalet Bölümünden mezun olmak,

 • Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak,

 • 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak

 • 1- Üniversitemiz birimlerinde görev yapmak.

  Büro Personeli

  03

  2

 • Meslek Yüksekokulların Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmak,

 • Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak,

 • Belgelendirmek  kaydıyla ön  büro  hizmetlerinde (resepsiyon) 1 (Bir) yıl tecrübeye sahip olmak,

 • İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

 • 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak.

 • 1- Üniversitemiz birimlerinde görev yapmak.

  Büro Personeli

  04

  1

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmak,

 • İlan tarihinden önce alınmış “Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi” ve “Yönetici Asistanlığı Eğitimi” sertifikasına sahip olmak,

 • Belgelendirme kaydıyla (SGK ve MEB Hizmet Dökümü) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları ile Yükseköğretim kurumlarında en az 1 yıl süre ile çalışmış olmak.

 • İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

 • 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak. 6- Cinsiyeti Kadın olmak.

 • 1- Üniversitemiz merkez birimleri ile spor ve sosyal tesislerinde ön büro elemanı olarak görev yapmak.

  Destek Personeli (Şoför)

  05

  1

 • Ortaöğretim veya ön lisans mezunu olmak,

 • D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

 • Greyder kullanma yetki belgesine sahip olmak,

 • İlan tarihi itibariyle 35 yaşının doldurmamış olmak,

 • 2020 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

 • Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporuyla belgelendirmek,

 • SRC2, SRC4 ve Psikoteknik belgesine sahip olmak

 • 1- Üniversitemiz birimlerindeki hizmet araçlarını ve iş makinalarını kullanmak.

  Destek Personeli (Basit Bakım Onarım)

  06

  1

 • Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik  veya Bilgisayar alanlarından mezun olmak,

 • Tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

 • Vardiyalı çalışmaya ve seyahate /arazide çalışmaya uygun olmak,

 • Belgelendirme kaydıyla en az 1 (Bir) deneyim ve tecrübeye sahip olmak,

 • İlan tarihi itibariyle 35 yaşının doldurmamış olmak,

 • 2020 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

 • Cinsiyeti erkek olmak,

 • 1- Üniversitemizde Güvenlik kamera sistemleri ve ses düzeni ile ilgili bakım onarım ve montaj çalışmalarını yapmak.

  2- Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

  Destek Personeli (Basit Bakım Onarım)

  07

  1

 • Ortaöğretim Kurumlarının tesisat teknoloji ve iklimlendirme alanının sıhhi tesisat ve kalorifer sıhhi tesisat- ısıtma, sıhhi tesisat-kalorifercilik-ısıtma, tesisat teknolojisi (ısıtma ve doğalgaz), tesisat teknolojisi (ısıtma-doğalgaz yakıcı cihazları bakım ve onarımı) bölümlerinin herhangi birinden veya ısıtma ve gaz yakıcı cihazlar (servis) dallarının birinden mezun olmak,

 • MEB onaylı doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi belgesine sahip olmak,

 • İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

 • 2020 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

 • Cinsiyeti erkek olmak,

 • 1- Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren sosyal tesisler, üniversite havuzu, misafirhaneler ve ısı merkezlerinde doğalgaz işleri ile benzeri işleri yürütmek amacıyla bağlı bulunduğu üst yönetici/ yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

  Destek Personeli (Sıhhi Tesisatçı)

  08

  1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz veya Tesisat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

 • MEB onaylı doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi belgesine sahip olmak,

 • İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

 • 2020 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak, 5- Cinsiyeti erkek olmak,

 • 1- Üniversitemize bağlı birimlerde sıhhi tesisatla ilgili bakım-onarım, tadilat, montaj ve verilecek diğer görevleri yapmak.

  Koruma ve Güvenlik Görevlisi

  09

  3

 • Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak

 • 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14. maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, ve ilana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartının bulunması gerekmektedir.)

 • 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak, hafta sonları dahil vardiyalı çalışmaya, iç/dış mekanlarda çalışmaya ve nöbet usulü çalışmaya engel durumu bulunmamak.

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı gibi engelleri bulunmamak.

 • İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

 • 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak, 7- Cinsiyeti erkek olmak,

 • 1- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
  2- Rektörlük tarafından ihtiyaca binaen Üniversiteye bağlı il merkezi veya ilçelerdeki birimlerde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Hizmetlerine bağlı olarak görev yapmak.

  Programcı

  10

  1

 • Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri lisans programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

 • Yazılım Geliştirme konularında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek,

 • Tercihen .NET veya PHP, Java dillerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak.

 • Web servisleri, Web sunucusu gibi teknolojilere hakim olmak.

 • Mobil programlama konusunda bilgi sahibi olmak.

 • Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans transkript belgesi veya

 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak.

 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan \”Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri\” hakkındaki kararı esas alınacaktır.

 • İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

 • 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak,

 • 1- Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve diğer birimlerde görev yapmak.

  Spor Uzmanı (cankurtaran)

  11

  1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi lisans bölümlerinden mezun olmak

 • En az Bronz cankurtaranlık belgesine sahip olmak

 • En az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak ve belgelendirmek 4- İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

 • 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak,

 • Cinsiyeti erkek olmak,

 • 1- Üniversitemize bünyesinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda ve gerekli hallerde diğer birimlerde görev yapmak.

  Sağlık Teknikeri

  12

  1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Laborant ve Veteriner Sağlık Programı ön lisans mezunu olmak,

 • İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

 • 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak

 • 1- Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görev yapmak.

  Ebe

  13

  1

 • Ebelik Lisans Mezunu olmak.

 • 1- Üniversitemizin Sağlık Araştırma ve Uygulama
  Merkezi (Hastanesi)’nde görev yapmak.

  Eczacı*

  14

  1

 • Fakültelerin Eczacılık Bölümlerinden mezun olmak.

 • 1- Üniversitemizin Sağlık Araştırma ve Uygulama
  Merkezi (Hastanesi)’nde görev yapmak.

  Teknisyen

  15

  1

 • Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri alanından mezun olmak,

 • Hastane Bilgi Yönetim Sistemi alanında eğitim almış ve belgelendirmek,

 • Diş Üniteleri Otoklav Cihazları R.V.G. Cihazı ve Röntgen Cihazlarının montaj ve bakım onarım eğitimini almış olmak ve belgelendirmek,

 • Carestream ürünleri ile ilgili eğitim almış olmak ve belgelendirmek

 • İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

 • 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak

 • 1- Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastanesi)’nde görev yapmak.

  Sağlık Teknikeri

  16

  1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı bölümü ön lisans mezunu olmak

 • Sterilizasyon  ve  Dezenfeksiyon  belgesi  almış  ve belgelendirmek

 • Doktor Asistanlığı eğitimi sertifika programı almış olmak ve belgelendirmek

 • Makina Teknolojileri Programı CAD-CAM programı eğitimi alanında kurs almış olmak ve belgelendirmek

 • Diş Protez Yardımcı personel eğitimi almış olmak ve belgelendirmek

 • İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

 • 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak

 • 1- Diş Hekimliği Fakültesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastanesi)’nde görev yapmak

  Sağlık Teknikeri

  17

  1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı bölümü ön lisans mezunu olmak

 • Ağız Cerrahisi ve Protez alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek

 • İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

 • 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak

 • 1- Diş Hekimliği Fakültesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastanesi)’nde görev yapmak

  Diğer Sağlık Personeli

  18

  1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Diş Protez Teknolojisi bölümü ön lisans mezunu olmak,

 • Protez uygulama teknikleri konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek

 • İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

 • 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak

 • 1- Diş Hekimliği Fakültesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastanesi)’nde görev yapmak

  TOPLAM

  22

  * Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı ve transkript) diploma puanı bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylardan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puanı şartı aranmamaktadır.
  Aday sayısının kadro pozisyonu sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için adayların mezuniyet notu yüksek olandan başlanarak sıralama yapılacaktır. Mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olana öncelik verilecektir. Bu durumunda aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

  ARANILAN GENEL KOŞULLAR
  A-        Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.
  1.         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2.         Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
  3.         Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
  4.         Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
  5.         657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,
  B-        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.
  C-        Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
  D-        KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.(Eczacı pozisyonu hariç)
  E-        KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
  F-        Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
  G-        Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
  H- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar
  I- Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması gerekir.

  ÖZEL ŞARTLAR
  a)         2020 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)
  b)         Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
  c)         Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  d)        Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları

  BAŞVURU VE İSTENİLEN BELGELER
  Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.
  1-         Başvuru Dilekçesi
  2-         Başvuru Formu
  3-         1 adet fotoğraf
  4-         2020 yılı KPSS sonuç belgesi
  5-         Nüfus cüzdan fotokopisi
  6-         Mezuniyet Belgesinin Karekodlu e-Devlet Çıktısı
  7-         Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

  BAŞVURU YERİ VE ZAMANI
  Adaylar, başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden 15’inci günü saat 17.00’ye kadar şahsen veya posta yoluyla KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAT: 2 Merkez/KARS adresine yapabileceklerdir. Postadaki gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.
  Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
  Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup (Eczacı pozisyonu hariç), KPSS puanlarının eşit olması durumunda önce mezuniyet diploma notu yüksek olan, aynı olması halinde diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.
  Kadro sayısının 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kafkas.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  BİLGİ İÇİN
  Kafkas Üniversitesi Santral : (0474) 225 11 50-56 (10 44), (10 45)

  Detaylar için tıklayın.

  İlk yorum yapan olun

  Bir yanıt bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


  *