Atatürk Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 100 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Atatürk Üniversitesi Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Üniversitemiz Özel Bütçesinden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli \”Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar\”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara 100 (yüz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER 
 

İLAN NO POZİSYON ADI/ CİNSİYET ÖĞRENİM ADET KPSS YILI KPSS PUAN
TÜRÜ
ARANILAN ŞARTLAR GÖREV TANIMI MÜRACAAT YERİ
ECZ 01 Eczacı* (Erkek/Kadın) Lisans 3 Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak. Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde (Hastane)
görevlendirilecektir.
Müracaat Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
(Hastane)
HM 01 Hemşire (Erkek/Kadın) Lisans 25 2020 P3 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak. Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Hastane) ve Diş Hekimliği Fakültesinde
görevlendirilecektir.
Müracaat Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
(Hastane)
PS 01 Psikolog (Erkek/Kadın) Lisans 2 2020 P3 Fakültelerin Psikoloji Bölümü Mezunu Olmak. Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde (Hastane)
görevlendirilecektir.
Müracaat Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
(Hastane)
BİY 01 Biyolog (Erkek/Kadın) Lisans 1 2020 P3 Fakültelerin Biyoloji Bölümü Mezunu Olmak. Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde (Hastane)
görevlendirilecektir.
Müracaat Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
(Hastane)
DS 01 Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist) (Erkek/Kadın) Lisans 3 2020 P3 Fakülte veya Yüksekokulların Perfüzyon Bölümü Mezunu Olmak. Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde (Hastane)
görevlendirilecektir.
Müracaat Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
(Hastane)
SÇ 01 Sosyal Çalışmacı (Erkek/Kadın) Lisans 1 2020 P3 Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar Lisans Programlarının Herhangi Birinden Mezun Olmak. Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde (Hastane)
görevlendirilecektir.
Müracaat Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
(Hastane)
ST 01 Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) (Erkek/Kadın) Ön Lisans 3 2020 P93 Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Ön Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Hastane) ve Diş Hekimliği Fakültesinde
görevlendirilecektir.
Müracaat Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
(Hastane)
ST 02 Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım Teknikeri) (Erkek/Kadın) Ön Lisans 2 2020 P93 Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım Programı Mezunu Olmak. Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Hastane) ve Diş Hekimliği Fakültesinde
görevlendirilecektir.
Müracaat Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
(Hastane)
LAB 01 Laborant (Erkek/Kadın) Ön Lisans 1 2020 P93 Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Laboratuvar Teknolojisi Programlarının Herhangi Birinden Mezun Olmak. Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Hastane), Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesinde
görevlendirilecektir.
Müracaat Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
(Hastane)
VT 01 Veteriner Hekim (Erkek/Kadın) Lisans 1 2020 P3 Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak. Üniversitemiz Veteriner Fakültesi ve Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğünde
görevlendirilecektir.
Müracaat Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı
BP 01 Büro Personeli (Erkek/Kadın) Lisans 5 2020 P3 – Herhangi bir lisans programı mezunu olmak,
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70 puan almış olmak.
– Üniversitemiz birimlerinin büro hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından merkez veya ilçelerde ihtiyaca binaen farklı birimlerde
görevlendirileceklerdir.
Müracaat Atatürk Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı/Erzurum
KGG 01 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek/Kadın) Lisans 5 2020 P3 1) Lisans mezunu olmak.
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
– 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
– 5188 sayılı Yasanın uygulamasına ilişkin Özel Güvenlik Sağlık Şartları başlıklı yönetmeliğin güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasından olumlu sonuç olmak. Mesai giriş/çıkış saatlerine engel olacak yerleşim bölgesinde oturuyor olmamak.
-Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
-Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
– Üniversitemiz tüm birimlerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda çalışmasına engel durumu olmamak.
-2 020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
(P3) en az 50 puan almış olmak.
Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
– Üniversitemiz Genel Sekreterliğine bağlı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından Üniversitemizin tüm birimlerinde (Merkez ve İlçe) ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.
Müracaat Atatürk Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
KGG 02 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek/Kadın) Ön Lisans 5 2020 P93 -Ön lisans mezun olmak.
– Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
– 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
– 5188 sayılı Yasanın uygulamasına ilişkin Özel Güvenlik Sağlık Şartları başlıklı yönetmeliğin güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasından olumlu sonuç olmak.
-Mesai giriş/çıkış saatlerine engel olacak yerleşim bölgesinde oturuyor olmamak.
– Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
-Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
– Üniversitemiz tüm birimlerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda çalışmasına engel durumu olmamak.
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
(P93) en az 50 puan almış olmak
– Bu pozisyonda  vardiya sistemi uygulanmaktadır.
– Üniversitemiz Genel Sekreterliğine bağlı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından Üniversitemizin tüm birimlerinde (Merkez ve İlçe) ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.
Müracaat Atatürk Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
KGG 03 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek/Kadın) Lise ve Dengi 5 2020 P94 – Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.
– Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
– 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
– 5188 sayılı Yasanın uygulamasına ilişkin Özel Güvenlik Sağlık Şartları başlıklı yönetmeliğin güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasından olumlu sonuç olmak.
-Mesai giriş/çıkış saatlerine engel olacak yerleşim bölgesinde oturuyor olmamak.
– Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
– Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
– Üniversitemiz tüm birimlerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda çalışmasına engel durumu olmamak.
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
(P94) en az 50 puan almış olmak
Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
– Üniversitemiz Genel Sekreterliğine bağlı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından Üniversitemizin tüm birimlerinde (Merkez ve İlçe) ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.
Müracaat Atatürk Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
DP 01 Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) (Erkek/Kadın) Lise ve Dengi 10 2020 P94 – Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri programından mezun olmak.
– İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya engel
durumu bulunmamak.
Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde (Hastane) görevlendirilecektir. Müracaat Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
(Hastane)
DP 02 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek/Kadın) Lise ve Dengi 21 2020 P94 – Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.
– Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak
– Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
– İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
– 2020 yılı KPSS sınavından (P94) en az 50 (elli) puan almış olmak.
– Bu  pozisyonda  vardiya sistemi uygulanabilir.
– Üniversitemiz Genel Sekreterliğine bağlı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından farklı yerleşkelerde (Yerleşkemizin Bulunduğu İlçelerde ve Merkezde) iç ve dış mekan temizlik hizmetlerinde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.
– İlgililerin görevleri;
– Kapalı mekânlarda ve Çevre Düzenlemede her türlü temizlik işlerini yapmak,
– Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen
diğer iş ve işlemleri yürütmek.
Müracaat
Atatürk Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
DP 03 Destek Personeli (Kaloriferci) (Erkek) Lise ve Dengi 2 2020 P94 – Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.
– Kalorifercilik sertifikasına sahip olmak.
– Üniversitemiz Genel Sekreterliğine Bağlı Yapı İşleri ve Teknik daire Başkanlığında görevlendirilecek.
– Rektörlüğümüz tarafından merkez veya ilçelerde ihtiyaca binaen farklı birimlerde
görevlendirileceklerdir.
Müracaat
Atatürk Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
DP 04 Destek Personeli (Sürü Yönetimi) (Erkek) Lise ve Dengi 2 2020 P94 – Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir programından mezun olmak.
– Sürü Yöneticiliği Sertifikasına sahip olmak.
– Üniversitemiz Veteriner Fakültesi ve Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilecek.
– Rektörlüğümüz tarafından merkez veya ilçelerde ihtiyaca binaen farklı birimlerde
görevlendirileceklerdir.
Müracaat
Atatürk Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
MÜH 01 Mühendis (İnşaat) (Erkek/Kadın) Lisans 1 2020 P3 – Üniversitelerin
– İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak,
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70 puan almış olmak.
– Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik daire Başkanlığında görevlendirilecek.
– Rektörlüğümüz tarafından merkez veya ilçelerde ihtiyaca binaen farklı birimlerde
görevlendirileceklerdir.
Müracaat
Atatürk Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
PRG 01 Programcı (Bilgisayar) (Erkek/Kadın) Lisans 1 2020 P3 – Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70 puan almış olmak
– Bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelemek veya bu alanda Milli Eğitim
bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak.
– Üniversitemiz Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevlendirilecek.
– Rektörlüğümüz tarafından merkez veya ilçelerde ihtiyaca binaen farklı birimlerde görevlendirileceklerdir
Müracaat
Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü
– İlk defa işe alınacaklarda Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D)
Düzeyinde İngilizce bilgisi aranılır. Ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında mezun olanlar, yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngiliz dilinde “ Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “International English Language Testing System” (İELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
– Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düseyi olarak kabul edilir.
Belgelendirilmek koşulu ile;
a) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
b) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya ağ yazılımlarının kurulumu ve yönetimi konusunda en az 4 yıllık mesleki tecrübeye sahip
olunması,
c) C# programlama dili, ASP.NET MVC veya ASP.NET Core MVC, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri veya PHP programlama dili ve Laravel Framework ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak ve en az 2 büyük ölçekli projede çalışmış olmak
d) Ağ yazılımları ve Script Language (Shell, Perl, Pyton) konusunda bilgi sahibi olmak, Switch, Router vb. ağ cihazına tercihen Python yazılım dili ile Script yazarak konfigürasyonlarını yapabilmek,
e) Javascript frameworkleri (Angular, React, VueJS vb), HTML, CSS gibi Front-End web teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,
f) Yazılım yaşam döngüsünü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
g) İlişkisel veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak, geniş ölçekli MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
h) Web servisleri, SOAP, REST ve WCF konularında tecrübe sahibi olmak,
i) TFS, Azure DevOps, Git gibi versiyon kontrol
sistemleri ile proje geliştirmiş olmak.
TKN 01 Teknisyen (Bilgisayar) (Erkek/Kadın) Lise ve Dengi 1 2020 P94 – Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı Bilgisayar Teknik Servisi Dalı mezunu olmak,
– Bilgisayar İşletmenliği, Temel Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Programlama Teknikleri, Bilgisayar Teknik Servis ve Arıza Giderme, Yapay Zeka, Stem-Robotik kodlama ve C# ile Web Programlama belgelerine sahip olmak.
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
(P94) en az 50 puan almış olmak.
– Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevlendirilecek.
– Rektörlüğümüz tarafından merkez veya ilçelerde ihtiyaca binaen farklı birimlerde görevlendirileceklerdir
Müracaat
Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü

 * Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

1- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
1.3. 2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.
1.4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

2- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
– Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu
– 2020 KPSS Sonuç Belgesi
– Fotoğraf 1 (bir) adet (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
– Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı
– Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti
– Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

3- BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI
Başvuru yapacak adayların, https://www.atauni.edu.tr// web adresinde \”Duyurular\” kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) İlanda belirtilen müracaat birimlerimize şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks ve e-mail ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar son başvuru tarihini takiben 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması dikkate alınarak, https://www.atauni.edu.tr// web adresinde yayımlanacaktır. Adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
NOT: Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacak olup; başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacağından, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

4- DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
– Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
– “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
– Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
– Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
– İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
– Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana (pozisyona) başvurabilecektir. Birden fazla ilana (pozisyona) başvurusu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
– Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

5- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
– Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.
– Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
– İlan edilen pozisyon sayısının üç katı kadar yedek aday belirlenecektir.
– Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
– KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
– Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
– Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

 
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*