Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Karamanoğlu Mehmetbey Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 59 adet sözleşmeli personel alınacaktır. ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

POZİSYON ADET CİNSİYET GÖREV
YERİ
KPSS
TÜRÜ
AÇIKLAMA
Biolog 2 Erkek/ Kadın Merkez KPSS  (P3) Biyoloji, Biyomühendislik veya Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinin birinden lisans mezun olmak.
Laborant 1 Erkek/ Kadın Merkez KPSS (P93) Laboratuvar Teknolojisi veya Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli 1 Erkek/ Kadın Merkez KPSS (P94) Ortaöğretim Kurumlarının Diş Protez Alanı – Diş Protez Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
Destek personeli* 1 Erkek Merkez KPSS (P94) Ortaöğretim Kurumlarının Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı ve Dalları mezunu olup oto elektrik üzerine en az iki yıl deneyimi olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Destek personeli* 7 Erkek Merkez KPSS (P94) Ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknoloji ve Dalları, Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak veya ortaöğretim kurumları mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Bahçe Bakımı ve Peyzaj Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs bitirme belgesine sahip olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Destek Personeli* 2 Erkek Merkez KPSS (P94) Ortaöğretim Kurumlarının Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı ve Dallarından mezun olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Destek Personeli* 1 Erkek Merkez KPSS (P94) Ortaöğretim Kurumları Elektrik – Elektronik Teknolojisi alanı Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalından mezun olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Destek Personeli* 3 Erkek Merkez KPSS
(P94)
Ortaöğretim Kurumlarının birinden mezun olmak.
Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Destek Personeli* 2 Erkek/ Kadın Merkez KPSS (P94) Ortaöğretim Kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dallarından mezun olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Destek Personeli* 2 Erkek/ Kadın Merkez KPSS (P94) Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Mutfak Dalından mezun olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Mühendis 1 Erkek/ Kadın Merkez KPSS (P3) Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Mühendis 1 Erkek/ Kadın Merkez KPSS (P3) Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Mühendis 1 Erkek/
Kadın
Merkez KPSS
(P3)
Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümün mezunu olmak.
Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Büro personeli 3 Erkek/ Kadın Ermenek KPSS (P93) Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Büro personeli 1 Erkek/ Kadın Kazım karabekir KPSS (P93) Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Büro personeli 3 Erkek/ Kadın Merkez KPSS (P93) Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Büro personeli 3 Erkek/
Kadın
Merkez KPSS
(P93)
Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Büro Personeli 2 Erkek/ Kadın Merkez KPSS (P3) Fakültelerin Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.
Büro personeli 3 Erkek/ Kadın Merkez KPSS (P93) Meslek Yüksekokullarının Maliye, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Muhasebe ve Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Tekniker 1 Erkek/
Kadın
Merkez KPSS
(P93)
Meslek Yüksekokullarının Atık Yönetimi önlisans programından mezun olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Tekniker 2 Erkek/ Kadın Merkez KPSS (P93) Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama Web Teknolojileri ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans programından mezun olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Tekniker 1 Erkek Merkez KPSS (P93) Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Yüksek Teknisyenliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Tekniker 1 Erkek Merkez KPSS (P93) Elektrik programı önlisans programlarının birinden mezun olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Teknisyen 1 Erkek Merkez KPSS (P94) Ortaöğretim Kurumları Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı Haberleşme Sistemleri dalından mezun (İnternet Data Telefon) olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Teknisyen 1 Erkek Merkez KPSS (P94) Ortaöğretim Kurumları Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı Güvenlik Sistemleri dalından mezun olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Programcı 2 Erkek/ Kadın Merkez KPSS (P93) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden önlisans düzeyinde mezun olmak veya önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
.NET, C#, ASP.NET MVC sertifikalarından en az birine sahip olmak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 8 Erkek Merkez KPSS (P93) -Meslek yüksekokullarının ön lisans programının herhangi birinden mezun olmak,
-İlk başvuruda, ilana son başvuru tarihi itibariyle, atanmaya hak kazanan adaylar için ise evrak teslimi için belirlenen tarih itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engeli, şaşılık, görme engeli, yürüme engeli, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik, yüz çehresinde dikkat çeken sabit iz ve benzeri engelleri bulunmamak.
-Erkek adaylar için 170 cm kadın adaylar için 165 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’ten fazla 13’ten az olmaması. (Örneğin 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’den az olmaması gerekmektedir.)
-Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 Erkek Ermenek KPSS (P93)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 Kadın Ermenek KPSS (P93)

*Destek personeli pozisyonlarına alınacak olanlar; temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde istihdam edileceklerdir.

A – GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
1
– Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
2– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3– Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lise mezunları için 2020 KPSS (P94), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan türü esas alınacaktır.
4-Tecrübe istenen pozisyonlar için adaydan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin (Kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış veya barkotlu hizmet belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi gerekecektir.
5– 18 yaşını doldurmuş olup 01 Ocak 1992 ve sonrasında doğmuş olmak,
6– Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla htps://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmetdokumu adresinden alınan barkotlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.
7– Yetki belgesi/sertifika istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyon için istenen belgelerin taranarak sisteme yüklenmesi gerekecektir.
8– Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1. Maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
9– Kamu görevinden ihraç edilenler başvuru yapamayacaklardır.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1
-Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 01.08.2022 tarihi saat 17.00’ a kadar Üniversitemiz https://kmu.edu.tr web sayfasında duyurular bölümünden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuruda kimlik, e-Devlet Kapısından da alınabilecek mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, tecrübe belgesi, SGK tescil ve hizmet dökümü ve ilave belgeleri sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2– Adaylar https://kmu.edu.tr adresinde ana ekranda yapılan duyuru üzerinden giriş yaptıktan sonra online başvuru sisteminde başvurmak istediği unvanı seçip, istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurup istenen belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıkladığında online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecektir. İlgili komisyonca evrak incelemesi adayın online başvuruda eklediği belgeler üzerinden yapılacak olup okunaklı olmayan belgeler dikkate alınmayacak ve başvuru geçersiz sayılacaktır.
3– İstenilen bilgiler doldurulup belgeler yüklenip “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklandıktan sonra başvuru süresince güncelleme yapılamayacak olup tüm sorumluluk adaya aittir. (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).
4– Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

C – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1
-KPSS puan sıralaması sonrasında asil ve yedek adaylar belirlenecektir. KPSS puanlarının eşit olması halinde doğum tarihi önce olana, doğum tarihlerinin aynı olması halinde mezuniyet diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Asil ve yedek adaylar ile programcı pozisyonu yazılı ve/veya sözlü sınavıyla ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri) başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 iş günü içerisinde Üniversitemiz www.kmu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca yazılı ve/veya sözlü bir tebligat yapılmayacaktır.
2– İlan edilen her bir pozisyonun üç katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
3– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*