Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Erzi̇ncan Bi̇nali̇ Yildirim Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 22 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere “Programcı” unvanlı pozisyon için 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puanı sırasına (KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır.) konulmak kaydıyla yapılacak yazılı sınav sonucunda, diğer pozisyonlar için ise mezkur maddenin (b) fıkrasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması (ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.) esas alınmak suretiyle aşağıda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 22 (yirmi iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN NO

POZİSYON ADI/CİNSİYET

ÖĞRENİM

ADETİ

ARANILAN ŞARTLAR

GÖREV TANIMI

P

Programcı (Erkek/Kadın)

Lisans

1

 • Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve en az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak.

 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70 puan almış olmak.

 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere; Rektörlük tarafından görevlendirilecektir.

BP

Büro Personeli (Erkek/Kadın)

Ön Lisans

1

 • Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 70 puan almış olmak.

 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Büro hizmetlerini yerine getirmek üzere; Rektörlük tarafından ihtiyaca binaen Üniversiteye bağlı il merkezi veya ilçelerdeki birimlerde görevlendirilecektir.

KGG-1

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

Ön Lisans

11

 • Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 65 puan almış olmak.

 • 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve ilana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartının bulunması gerekmektedir.)

 • 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak, hafta sonları dâhil vardiyalı çalışmaya, iç/dış mekânlarda çalışmaya ve nöbet usulü çalışmaya engel durumu bulunmamak.

 • 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’ten fazla, 13’ten az olmaması. (Sağlık kuruluşlarından alınacak boy- kilo durumunu gösterir belge istenecektir.)

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engelli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik vb. engeli bulunmamak.

 • Vücutta görünecek şekilde dövme bulunmamak.

 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 • Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.

 • Rektörlük tarafından ihtiyaca binaen Üniversiteye bağlı il merkezi veya ilçelerdeki birimlerde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Güvenlik Birimine bağlı olarak görevlendirilecektir.

KGG-2

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)

Ön Lisans

3

 • Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 65 puan almış olmak.

 • 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve ilana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartının bulunması gerekmektedir.)

 • 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak, hafta sonları dâhil vardiyalı çalışmaya, iç/dış mekânlarda çalışmaya ve nöbet usulü çalışmaya engel durumu bulunmamak.

 • 160 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 10’dan fazla, 13’ten az olmaması. (Sağlık kuruluşlarından alınacak boy- kilo durumunu gösterir belge istenecektir)

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engelli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik vb. engeli bulunmamak.

 • Vücutta görünecek şekilde dövme bulunmamak.

 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 • Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.

 • Rektörlük tarafından ihtiyaca binaen Üniversiteye bağlı il merkezi veya ilçelerdeki birimlerde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Güvenlik Birimine bağlı olarak görevlendirilecektir.

DP-1

Destek Personeli (Basit Bakım Onarım)
(Erkek)

Ortaöğretim

1

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak.

 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 60 puan almış olmak.

 • MEB onaylı Sac İşleri kalfalık belgesine sahip olmak.

 • İlan tarihi öncesinde Tenekeci-İmalat veya Sac işlerinde çalıştığını SGK hizmet dökümüyle belgelendirmek.

Üniversitemiz bünyesinde çatı, sac ve benzeri işleri yürütmek amacıyla Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere; Rektörlük tarafından görevlendirilecektir.

DP-2

Destek Personeli (Basit Bakım Onarım)
(Erkek)

Ortaöğretim

1

 • Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanından mezun olmak.

 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 60 puan almış olmak.

 • MEB onaylı Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi belgesine sahip olmak.

 • İlan tarihi öncesinde Brülor Bakım ve Onarımcısı alanında çalıştığını SGK hizmet dökümüyle belgelendirmek.

Üniversitemiz bünyesinde doğalgaz işleri ile benzeri işleri yürütmek amacıyla Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere; Rektörlük tarafından görevlendirilecektir.

DP-3

Destek Personeli (Basit Bakım Onarım)
(Erkek)

Ortaöğretim

1

 • Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanından mezun olmak.

 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 60 puan almış olmak.

 • İlan tarihi öncesinde Soğutma ve Havalandırma (İklimlendirme) (endüstriyel ve konfor için kullanılan çeşitli su soğutma grubu, soğutma üniteleri, chiller, klima santrali, vrf, hassas kontrollü klima) alanında çalıştığını SGK hizmet dökümüyle belgelendirmek.

Üniversitemiz bünyesinde iklimlendirme ve benzeri işleri yürütmek amacıyla Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere; Rektörlük tarafından görevlendirilecektir.

DP-4

Destek Personeli (Basit Bakım Onarım)
(Erkek)

Ortaöğretim

1

 • Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanından mezun olmak.

 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 60 puan almış olmak.

 • MEB onaylı Elektrik Ark Boru Kaynakçısı belgesine sahip olmak.

 • İlan tarihi öncesinde Sıhhi Tesisatçı/Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı alanında çalıştığını SGK hizmet dökümüyle belgelendirmek.

Üniversitemiz bünyesinde sıhhi tesisat ve benzeri işleri yürütmek amacıyla Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere; Rektörlük tarafından görevlendirilecektir.

DP-5

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek/Kadın)

Ortaöğretim

2

 

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak.

 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 65 puan almış olmak.

 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 • Üniversitemiz Çayırlı Meslek Yüksekokulunda çalıştırılmak üzere; temizlik hizmetlerini yerine getirmek için Rektörlük tarafından görevlendirilecektir.

 • Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.

İlgililerin Görevleri;

 • Kapalı mekânların ana giriş dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak.

 • Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak.

 • Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek.

 • Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak.

 • Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek.

 • Aynaları ve muslukları silmek.

 • Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak.

 • Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak.

 • Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak.

 • Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.

 • Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.

 • Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

1-         BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
1.1.      Başvuru Takvimi

İlan Yayım Tarihi

30.06.2022

Başvuru Başlangıç Tarihi

30.06.2022

Son Başvuru Tarihi

22.07.2022

Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

05.08.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi

https://ebyu.edu.tr/

Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkı ile gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal hakkına sahiptir. İlanın herhangi bir aşamasında yapılacak olan değişiklik Üniversite web sayfasında yayımlanacak olup, bu hususta ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

1.1.      Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri
–           Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. (Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslını ibraz etmek zorunludur.)
–           Posta yoluyla başvuru yapacak adaylar “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi 24002 Merkez/ERZİNCAN” adresine evrakını gönderecektir.
–           Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak atama@erzincan.edu.tr adresinden yardım alabilecektir.

2- BAŞVURU ŞARTLARI

2.1. Genel ve Özel Şartlar
Başvuracak adaylarda tercih edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a)         Türk vatandaşı olmak.
b)         Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c)         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)
ç)        Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d)        7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
e)         Muhtelif tarihlerde çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
f)         2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak; lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93, ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır.

3- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
–           Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş “BaşvuruFormu”, (Başvuru formu ile kılavuz Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanacaktır.)
–           Özgeçmiş,
–           2020 KPSS Sonuç Belgesi,
–           1 (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
–           e-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Belgesi,
–           e-Devlet üzerinden alınan İkametgâh Belgesi,
–           e-Devlet üzerinden son 15 gün içerisinde alınan Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için),
–           e-Devlet üzerinden alınan Nüfus Cüzdanı Sureti veya kimlik belgesinin ön yüzünün fotokopisi,
–           e-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesi, (Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenmelidir.)
–           Sertifika/belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
–           Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü, (SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)
–           Programcı unvanlı pozisyon için; YDS veya dengi yabancı dil belgesi. (En az “D” düzeyinde)
–           Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; Geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, (Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartının bulunması gerekmektedir.)
–           Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; Sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge,
–           Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Beyan formuna https://personel.ebyu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olabilir.” ibaresinin bulunduğu sağlık raporu istenecektir.)
–           Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için; Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Beyan formuna https://personel.ebyu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden “Temizlik Personeli Olabilir.” ibaresinin bulunduğu sağlık raporu istenecektir.)
 
4.         DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
–           Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
–           “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
–           Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
–           Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
–           Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenmelidir.
–           Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.
–           Mezun olduğu program, tercih etmiş olduğunuz sözleşmeli pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurunuzu yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.
–           Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5.         BÜRO PERSONELİ, DESTEK PERSONELİ İLE KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ UNVANLI POZİSYONLAR İÇİN YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
a)         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, büro personeli, destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı pozisyonlar için yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle (7315 sayılı Kanun uyarınca yaptırılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla) yerleştirme işlemi yapılacaktır.
b)         Puan eşitliği halinde mezuniyet tarihi önce olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
c)         İlan edilen personel sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
ç)        KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleşmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
d)        Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.
 
Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
e)         Üniversitemiz tarafından yerleştirilenlere ayrıca göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Üniversite web sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
f)         Üniversitemiz ihtiyaca bağlı olarak eğitim-öğretimin verildiği il merkezi veya ilçelerdeki birimler arasında kurum içi görevlendirme hakkına sahiptir.
g)         İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

6- PROGRAMCI UNVANLI POZİSYON İÇİN AÇIKLAMALAR

a.         BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
İlan şartlarını taşıyan ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenlerin, 2020 KPSS (P3) puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı giriş sınavına çağırılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. Bu sonuç esas alınarak belirlenen aday seçimi, sınava girmeye hak kazanacak adayların listesi, sınav yeri ve tarihi başvuru bitim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde Üniversitemiz internet sayfasında (https://ebyu.edu.tr/tr/) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b.         SINAV YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
Sınav yazılı olarak yapılacaktır. Sınav mesleki bilgiyi ölçer nitelikte olacaktır. Yazılı sınav, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi kurumsal internet sitesinde ilan edilen tarihte yapılacaktır.

c.         ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ
–           Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.
–           Yazılı sınav başarı sırasına göre 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alan ilk aday sınavı kazanmış kabul edilecektir.

ç.          YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Büro Personeli, Destek Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlı pozisyonlar için yerleştirme işlemleri başlıklı 5. kısmın (ç), (d), (e) ve (g) maddelerine ek olarak;
–           657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 inci maddesinin (c) bendi uyarınca yapılacak yazılı sınav sonucunda yapılacak puan sıralamasına göre (7315 sayılı Kanun uyarınca yaptırılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla) yerleştirme işlemi yapılacaktır.
–           Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
–           İlan edilen personel sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
–           Yazılı sınav notu 70 (yetmiş) puan altında olan adaylar boş pozisyon bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır.

Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*