Amasya Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

Amasya Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES 70 puan olarak kabul edilir. ALES puan geçerlilik süresi sınav sonuç tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.
 3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
 4. Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir; -Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. -Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır. -Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. -Transkriptte hem 4‘lük hem 100’lük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi 4’lük ise Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 5. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların lisansüstü azami eğitim süresini aşmamış olması gerekmektedir.
 6. Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.
 7. Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan kararlar uyarınca; -06.02.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak, 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar. -20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
 8. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 9. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 10. Eksik belgesi olan veya belirtilen süre içerisinde Üniversitemize ulaşmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 11. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabileceklerdir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvurusu iptal edilecektir.
 12. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Amasya Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. , 24. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Amasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan ( https://pdb.amasya.edu.tr/mevzuat ) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

Dilekçe ve Ekleri

 • Başvuru dilekçesi ( https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar adresinden temin edilecektir.)
 • Fotoğraf (4 adet)
 • Özgeçmiş
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri (İlk defa ve açıktan atamalarda noter onaylı, kurum içi yükselme ve kurumlararası nakil atamalarında ise aslı gibidir onaylı olabilir.)
 • Yabancı Dil Belgesi (Profesör kadroları hariç)
 • Yayın Listesi
 • Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi
 • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışı müracaatlarda)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi (Kurum içi-dışı nakil müracaatlar hariç) (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

Jüri Dosyası

 • Özgeçmiş
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri (Aslı gibidir onaylı)
 • Yabancı Dil Belgesi (Profesör kadroları hariç)
 • AFPA Formu ( http://afpa.amasya.edu.tr/ )Yayın Listesi ve Yayınlar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*