Devlet Şu İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı 2021

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Devlet Şu İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı ve İş İlanları

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2005 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Kurumumuz Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2005 kadroya Sürekli İşçi alınacaktır.

Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 23.08.2021 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir.

Genel Şartlar

 1.  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye’de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe  Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin  güvenliğine karşı  suçlar,  anayasal  düzene ve bu düzenin  işleyişine karşı  suçlar,  milli  savunmaya karşı  suçlar, Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve  casusluk,  zimmet,  irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4.  Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 5. Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
 6. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
 7. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
 8.  Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 9. Adayların Türkiye iş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden  mezun olmaları gerekmektedir.
 10.  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
 11. İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
 12. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
 13. Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 14. İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.
 15.  Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.
 16. Kurumumuza ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis Alımı Yapacak

Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere; toplam 11 adet Mühendis kadrosuna, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, “07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” çerçevesinde 14 Haziran 2021 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Devlet Şu İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama kapsamında toplamda 12 adet Sözleşmeli Avukat alımı yapılacağı açıklandı.

Yapılan açıklama kapsamında adayların başvuru sürecine ilişkin ne yapması gerektiğine ilişkin detaylar ve başvuru için gerekli olan genel şartlar belirtilmiştir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Sözleşmeli Avukat alımları 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 24 Şubat 2021 Çarşamba günü gece 24:00’a kadar devam edecektir.

Talep edilen gereklilikleri yerine getiren adaylar içerisinde 12 adet aday istihdam edilecektir.  

Yapılacak Alımların İllere Göre Dağılımı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Sözleşmeli Avukat alımı  Türkiye genelinde toplam 8 farklı ili kapsamaktadır. Yapılacak alımlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre yapılacak olmakla birlikte adaylardan beklenen genel şartlar da kurum tarafından açık olarak belirtilmiştir. 

Yapılacak alımların illere göre dağılımı ve kontenjan bilgileri şu şekildedir: 

 • Sivas (1)
 • Artvin (1)
 • Kars (2)
 • Kastamonu (1)
 • Trabzon (1)
 • Van (1)
 • Şanlıurfa (2)
 • Erzurum (1) 

Bu şehirlerde istihdam edilmek isteyen adayların kontenjan bilgilerine göre başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Sözleşmeli Avukat Alım İlanı İçin Adaylardan Beklenen Genel Şartlar

Yapılan açıklama kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Sözleşmeli Avukat alım ilanı için adaylardan beklenen genel şartlar şu şekildedir: 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 
 • Hukuk Fakültesi ya da denk programlardan mezun olmak 
 • Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olunması 
 • 657. Devlet Memuru Kanununda belirtilen şartların yerine getirilmiş olması 
 • Erkek adayların askerlik ile ilişiğinin bulunmaması 
 • 2020 yılında yapılan KPSS sınavı P3 sınav türünde en az 70 puan alınmış olunması 
 • Ülkenin her bölgesinde ve arazisinde görev yapabilme niteliklerini taşıyor olmak 

Başvuru Süreci

Belirtilen tarihlerde başlayacak başvuru süreci boyunca adayların başvuruları elektronik ortamdan yapması gerekmektedir.

Doğrudan ya da posta yolu ile yapılan başvurular kurum tarafından kabul edilmiyor olduğundan https://personelalimi.dsi.gov.tr adresi üzerinden adayların başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuru sonuçları ise 26 Şubat 2021 tarihinde yine kurumun web sitesi tarafından ilan edilecektir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*