Erciyes Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Erci̇yes Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Erciyes Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
 Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.  

Unvanı KPSS Puan Türü Mezuniyet Nitelik  Kodu Pozisyon
Adedi
Aranılan Nitelikler
HEMŞİRE KPSSP3 Lisans H01 7 Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans bölümü mezunu olmak,
SAĞLIK TEKNİKERİ (Anestezi Teknikeri) KPSSP93 Ön Lisans ST01 4 Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Anestezi Teknisyeni) KPSSP94 Ortaöğretim DS01 1 Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi Teknisyenliği bölümünden mezun olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Radyoloji Teknisyeni) KPSSP94 Ortaöğretim DS02 1 Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği bölümünden mezun olmak.
TEKNİKER KPSSP93 Ön Lisans TK01 1 -Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ön lisans bölümü mezunu olmak,
-Kamu kurumu veya özel kuruluşlarda en az 2 (iki) yıl süreyle Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri olarak görev yapmış olmak, bu durumu çalışma\\hizmet belgesi ve SGK hizmet dökümüyle belgelendirmek.
TEKNİKER KPSSP3 Lisans TK02 1 -Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği veya Makine Mühendisliği lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,
-Kamu kurumu veya özel kuruluşlarda en az 2 (iki) yıl süreyle Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı olarak görev yapmış olmak, bu durumu çalışma\\hizmet belgesi ve SGK hizmet dökümüyle belgelendirmek.
BÜRO PERSONELİ KPSSP3 Lisans BP01 4 Yükseköğretim Kurumlarının Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.
BÜRO PERSONELİ KPSSP93 Ön Lisans BP02 6 Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
BÜRO PERSONELİ KPSSP93 Ön Lisans BP03 3 Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı ve Teknikerliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
DESTEK PERSONELİ
(Boyacı – Yapı Dekorasyoncusu)
KPSSP94 Ortaöğretim DP01 1 Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi alanı Yapı Dekorasyon veya Kagir Yapı Sıva Badana ve Boyacılık dallarının birinden mezun olmak veya Ortaöğretim kurumlarından mezun olup, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenen Boyacılık ve Yüzey Hazırlama ve/veya Boya, Boyacılık ve Yüzey Hazırlama ustalık belgesi veya Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan onaylı İnşaat Boyacısı alanında mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.
DESTEK PERSONELİ
(Duvarcı)
KPSSP94 Ortaöğretim DP02 1 Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi alanı Kagir Yapı (Duvarcılık) dalından mezun olmak veya Ortaöğretim kurumlarından mezun olup, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenen Duvarcılık ve/veya Yapı Duvarcılığı ustalık belgesi veya Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan onaylı Duvarcı alanında mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.
DESTEK PERSONELİ
(Çatı Ustası)
KPSSP94 Ortaöğretim DP03 1 Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi alanı Çatı Sistemleri ve/veya Betonarme Demir, Kalıp ve Çatıcılık dalından mezun olmak veya Ortaöğretim kurumlarından mezun olup, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenen Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık / Betonarme Kalıpçılığı ve Çatıcılık ustalık belgesine sahip olmak.
DESTEK PERSONELİ (Seramik Karo Kaplamacısı) KPSSP94 Ortaöğretim DP04 1 Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi alanı Yapı Yüzey Kaplama dalından mezun olmak veya Ortaöğretim kurumlarından mezun olup, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenen Yapı Yüzey Kaplamacılığı ustalık belgesine sahip olmak veya Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan onaylı Seramik Karo Kaplamacısı alanında mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.
DESTEK PERSONELİ
(Şoför/Operatör)
KPSSP94 Ortaöğretim DP05 1 Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak,
– G sınıfı ehliyete\\sürücü belgesine sahip olmak,
– MEB onaylı Kazıcı Yükleyici Beko Loder (Lastik Tekerlekli) İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi)’ne sahip olmak,
DESTEK PERSONELİ KPSSP94 Ortaöğretim DP06 5 Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak,
– Üniversitemize bağlı tüm birimlerde temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerde çalıştırılacaktır.

 
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
A. GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
7. 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.
8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. 
10. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
12. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı, başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)
13. H01, DS01, DS02 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, ST01 Nitelik Kodlu pozisyon Veteriner Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde, TK01 ve TK02 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Bilgi İşlem Daire Başkanlığında, BP01 Nitelik Kodlu pozisyon Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan eğitim merkezlerinde, BP02, BP03 ve DP06 Nitelik Kodlu pozisyonlar Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde, DP01, DP02, DP03, DP04, DP05 Nitelik Kodlu pozisyonlar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde görevlendirilecektir.
14. DP01, DP02, DP03, DP04 Nitelik Kodlu pozisyonlar Üniversitemize bağlı tüm birimlerde mevcut görevleri ile birlikte destek personeli unvanı için öngörülen temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerde de çalıştırılacaktır.
15. İlgili tüm pozisyonlarda adayların atanmasına müteakip Üniversitemizin ilgili birimlerinde görevlendirilecektir. İhtiyaç halinde personel planlamaları dahilinde ilgili mevzuat uyarınca farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir.
16. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)
17. H01 (Hemşire/Lisans), TK01 ve TK02 Tekniker Nitelik Kodlu Pozisyonlara müracaat edecek adaylarda 08\\07\\2022 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (08\\07\\1987 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
18. DS01, DS02, ST01, BP01, BP02, BP03, DP01, DP02, DP03, DP04, DP05, DP06 Nitelik Kodlu Pozisyonlara müracaat edecek adaylarda 08\\07\\2022 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (08\\07\\1992 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

B. BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:
1
. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 08\\07\\2022-22\\07\\2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler eDevlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.
5. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
6. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında eDevlet üzerinden yükleyeceklerdir.
7. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
8. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
9. TK01 ve TK02 nitelik kodlu pozisyonlar için iş tecrübesi şartı aranmakta olup, söz konusu tecrübeye ilişkin olarak adaylar Kariyer Kapısı Sisteminde ek dosya bölümüne eDevletten alınacak Karekodlu Hizmet Dökümü ve çalışılan kurum veya kuruluştan alınacak hizmet/çalışma/görev belgesini yükleyecektir.
10. DP01, DP02, DP03, DP04 nitelik kodlu pozisyonlar için ilgili alanda mezuniyeti bulunmayan ancak istenilen nitelikte ustalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi bulunan adaylar Kariyer Kapısı Sisteminde ek dosya bölümüne ustalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesini yükleyecektir.
11. DP05 nitelik kodlu pozisyon için istenilen MEB onaylı Kazıcı Yükleyici Beko Loder (Lastik Tekerlekli) İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi)’ni adaylar Kariyer Kapısı Sisteminde ek dosya bölümüne yükleyecektir.
12. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.
13. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. 

C. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1
. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 3 (Üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Erciyes Üniversitesi resmi internet sayfasında www.erciyes.edu.tr son başvuru tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
5. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.
7. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Ç. İLETİŞİM:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.
İletişim Kanalları (Tel: 0352 207 66 66 Dâhili: 10604-10619-10616) (e-Posta: personeldb@erciyes.edu.tr)
Telefon hatlarının yoğun olması durumunda e-posta ile bilgi talep edilmesi önerilmektedir.

D. DİĞER HUSUSLAR:
1
. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
2. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.
3. Gerekli görülmesi halinde ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir.
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*