Düzce Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Düzce Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Düzce Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
 Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2022-3)  Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular 23.09.2022 – 07.10.2022 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Konuralp Yerleşkesi Yörük Mah. Merkez/Düzce(81620) adresine adi posta yolu ile yapılacaktır.

1.GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1.1
. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
1.2. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
1.3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
1.4. 2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.

2.İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER 

İLAN NO 20220301
POZİSYON ADI Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ÖĞRENİM Ortaöğretim
ADEDİ 1
ARANILAN ŞARTLAR
 
Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere, Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartları taşımak, 2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 55 puan almış olmak,
Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak,
İç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. Koruma ve güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık durumu bulunmamak.
Adayların Boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 13’den fazla, 
17’den az olmaması gerekmektedir.( Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
Cinsiyeti kadın olmak.
GÖREV TANIMI Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak, merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin güvenlik hizmetlerinde istihdam edilecektir
İLAN NO 20220302
POZİSYON ADI Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ÖĞRENİM Ön lisans
ADEDİ 2
ARANILAN ŞARTLAR Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere, Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programında mezun olmak,
10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartları taşımak. 2020 KPSS P3 puan türünden en az 55 puan almış olmak.
Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak
İç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. Koruma ve güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık durumu bulunmamak. Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
Adayların Boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 13’den fazla, 17’den az olmaması gerekmektedir.( Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
Cinsiyeti kadın olmak.
GÖREV TANIMI Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğüne bağlı olarak güvenlik hizmetlerinde istihdam edilecektir.
İLAN NO 20220303
POZİSYON ADI Sağlık Teknikeri
ÖĞRENİM Ön lisans
ADEDİ 1
ARANILAN
ŞARTLAR
Optisyenlik ön lisans programından mezun olmak.
2020 yılı KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Askerlikle ilişiği bulunmamak.
İLAN NO 20220304
POZİSYON ADI Sağlık Teknikeri
ÖĞRENİM Ön lisans
ADEDİ 1
ARANILAN ŞARTLAR Eczane Teknikerliği / Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
Askerlikle ilişiği bulunmamak.

 3. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
Resmi internet sayfamızda yer alan Başvuru Formu,
Özgeçmiş,
2020 KPSS Sonuç Belgesi,
1 adet Fotoğraf
Adli Sicil Kaydı Belgesi,
Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapmış olanlar için Terhis Belgesi)
Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,
Diploma veya Mezun Belgesinin aslı ile fotokopisi,
(Başvuru için istenen belgelerin onaylı suretleri ya da asılları ve birer fotokopisi gerekmektedir.) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.) 

4. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
Başvuracak adayların; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Konuralp Yerleşkesi Yörük Mah. Merkez/Düzce (81620) adresine adi posta yolu ile müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
Her aday sadece bir pozisyona başvurabilir
KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri personel.duzce.edu.tr adresinden açıklanacaktır. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır.
Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirmesi yapılan adaylar başvuru belgelerinin asıllarını ve Üniversitemiz tarafından ayrıca istenecek olan belgelerin asıllarını atama işlemleri için ibraz etmek zorundadırlar. Belge asıllarını ibraz etmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
Tüm pozisyonlara ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.
Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçların www.personel.duzce.edu.tr adresinde açıklandığı günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını bildirmeleri ve 15 (on beş) gün içinde de ilanda istenen belgeleri Personel Daire Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir. Dilekçesini ve başvuruda istenen belgeleri süresi içeresinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
– Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir.
– Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*