Boğaziçi Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Boğaziçi Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Boğaziçi Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler

 1.  Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ”Akademik Görev için Müracaat Formu” (Başvuru birimlerinden alınabilir.),
 2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi,
 3. Resmi transkript (Lisans),
 4. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi,
 5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),
 6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),
 7. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Başvuru için ”Akademik Görev için Müracaat Formu” http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Calisanlar/Formlar adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurulmalı ve ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır

BAŞVURULAR

Fakültelerin ilgili Bölüm Başkanlıkları ile Enstitü Müdürlüklerine yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

 • Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve  konferans  tebliğleri  ile  bunlara  yapılan  atıfları,  yönetimlerinde  devam  eden  ve  tamamlanan doktora   ve   yüksek   lisans   tez   çalışmalarını,   araştırma   faaliyetlerinin   kurumsallaştırılmasına katkılarını,   araştırma   ve   eğitim   faaliyetlerine   üniversite   dışından   sağladıkları   kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,
 • Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,
 • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları duyurulur.

Aranan Nitelikler

 1. Bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olmak.
 2. Bilgisayar ve iletişim ağları ile moleküler iletişim alanında çalışmaları olmak.
 3. Isı Transferi, Mikro-Nano Boyutta Isı Transferi konularında çalışmaları olmak.
 4. MEMS ve Mikrosistem Teknolojileri, Analog Tasarım ve Ataletsel algılayıcı aygıtları ve okuma devreleri konularında çalışmaları olmak.
 5. Ulaşım   planlaması,   dirençli   ulaşım   sistemlerinin   planlaması   ve   disiplinlerarası veri bilimi konularında çalışmaları olmak.
 6. Malzeme  Bilimi  ve  Mühendisliği  alanında  lisansüstü  diploması  olmak,  kompozit malzemeler konusunda çalışmaları olmak.
 7. Yazılı  ve  sözlü  çeviri  teknolojileri,  makine  çevirisi  ve  çeviri  eğitimi  konularında çalışmaları olmak.
 8. Hesaplamalı organik kimya ve biyokimya konularında çalışmaları olmak.
 9. Modüler  eğriler,  modüler  yöntem,  cebirsel  eğriler  ve  ilişkili  Abelyan  varyeteler konularında çalışmaları olmak.
 10. Geometrik topoloji, simplektik ve kontak geometri, Lefschetz liflenmeleri konularında çalışmaları olmak.
 11. Çok   boyutlu   olasılık   teorisi,   asimptotik   dağılım   teorisi,   kombinatorik   olasılık alanlarında çalışmaları olmak.
 12. Hukuk Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Değer Felsefesi, Türk İslam Düşüncesi ve Yeni ve Yakınçağ Felsefesi üzerine çalışmaları olmak.
 13. Deneysel  yüksek  enerji  ve  parçacık  fiziği,  hızlandırıcı  ve  dedektör  fiziği  alanında çalışmaları olmak ve CMS deneyinde çalışmış olmak.
 14. Genel  fizik,  Matematiksel  fizik,  Yüksek  enerji  ve  parçacık  fiziği,  Astrofizik  ve kozmoloji alanlarında çalışmaları olmak.
 15. Bilgisayar  ve  mobil  destekli  yabancı  dil  eğitimi,  yabancı  dil  öğretmenlerinin  dijital yetkinlik gelişimi, yabancı dil öğretimi materyal geliştirme, çevrimiçi ve harmanlanmış öğretim alanlarında çalışmaları olmak.
 16. Matematik   eğitiminde   etkinlik   uygulama   kaliteleri,   üst   bilişsel   beceriler   ve   öz düzenleme becerileri alanlarında çalışmaları olmak.
 17. Matematik eğitiminde geniş ölçekli testlerde matematik becerileri ile ilişkili faktörler ve test uyarlama konularında çalışmaları olmak.
 18. Fizik eğitiminde hesaplamalı modelleme ve iklim değişikliği  risk algısı konularında çalışmaları olmak.
 19. Eğitim  teknolojisi,  öğretim  tasarımı,  materyal  geliştirme  ve  bilişim  teknolojileri alanında öğretmen eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak. En az ikisi tek/ilk yazar olarak SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde yayınlanmış en az dört başlıca çalışması olmak
 20. Sağlık ekonomisi ve yoksulluk ekonomisi alanlarında çalışmaları olmak. (s)İktisat teorisi, davranışsal iktisat ve sanayi iktisadı alanlarında çalışmaları olmak. (ş)Politik iktisat, iktisadi eşitsizlikler ve makro iktisat alanlarında çalışmaları olmak.
 21. Finansal risk yönetimi, finansal tahmin ve modelleme, finansal piyasalar ve kurumlar alanlarında çalışmaları olmak.
 22. Biyomedikal  Mühendisliği  alanı  altında  biyomalzeme,  nanoteknoloji  ve  nörobilim konularında çalışmaları olmak.
 23. Biyomedikal Bilimler ve Teknolojiler, Nanoteknoloji Fotonik konularında çalışmaları olmak.
 24. Mikrokirleticilerin biyolojik arıtımı konusunda çalışmaları olmak.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 17 Sözleşmeli Personel Alacak

Boğaziçi Üniversitesi birimlerinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4.  maddesinin  (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca İstihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, 17 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel Şartlar

 • Başvuracak   adaylarda   yukarıda   belirtilen   özel   şartlar   ile   657   sayılı   Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
 • 26.10.2021 tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (26.10.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
 • Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy  uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.
 • Kadın adaylarda 160 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla 13 den az olmaması.
 • Son  başvuru  tarihi  itibariyle  geçerlilik  süresi  dolmamış  silahlı/silahsız  özel  güvenlik görevlisi  kimlik  kartına  sahip  olmak,  (Asıl  listeye  giren  adayların  atama  için  bu  belgeyi  ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
 • Başvuracak  adayların  durumunun;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  anılan  kanun  ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,
 •  Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.
 • Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Fotoğraflı Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)
 2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi
 3. Diploma   veya   Mezuniyet   Belgesinin   onaylı   fotokopisi   (e-Devlet   Çıktısı   Kabul Edilecektir)
 4. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
 5. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren
15   gün   içinde   yukarıdaki   belgeleri   tamamlamak   suretiyle;   Üniversitemiz   Personel   Daire Başkanlığına  şahsen  müracaat  etmeleri  gerekmektedir.  Posta  ile  yapılan  müracaatlar  kabul edilmeyecektir.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 26.10.2021
Son Başvuru Tarihi          : 09.11.2021 mesai bitimine kadar.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlan Edilmesi

 • Başvuru  tarihinden  sonra  yapılan  müracaatlar  ile  istenilen  belgeleri  eksik  getiren  ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
 • Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle  başarılı  adayların  isim  listesi  www.boun.edu.tr  adresinden  ilan  edilecektir.  Kontenjan sayısının  3  katı  kadar  yedek  aday  belirlenecektir.  Asil  kazanan  aday  atanmak  üzere  başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazanan adaylar sırasıyla çağırılacaktır.
 • Asil    olarak    atanmaya    hak    kazanan    adaylardan    istenilecek    diğer    belgeler www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
 • Atanmaya  hak  kazanan  adayların,  sonuçların  ilan  edilmesinden  itibaren  5  iş  günü içerisinde  istenilen  belgeler  ile  Boğaziçi  Üniversitesi  Personel  Daire  Başkanlığı’na  şahsen müracaat  etmeleri  gerekmektedir.  Bu  süre  içerisinde  istenilen  belgeleri  teslim  etmeyen  veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
 • Asil adaylar Arşiv Araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.
 • İlan  edilen  pozisyonlara  atanmaya  hak  kazanan  adaylardan  gerçeğe  aykırı  belge verenler   ya   da   beyanda   bulunduğu   tespit   edilenler   ile   istenilen  şartlardan   herhangi   birini taşımadığı  sonradan  anlaşılanların  sözleşmeleri  yapılmış  ise  derhal  fesih  edilecek,  haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 • Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. İlanen duyurulur.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Görevlisi” alınacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ”Akademik Görev için Müracaat Formu” (Başvuru biriminden alınabilir.),
 2. Lisans ve Lisansüstü diploma fotokopileri,
 3. Resmi transkript (Lisans),
 4. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),
 5. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,
 7. İş tecrübesi belgesi.
  Başvuru için ”Akademik Görev için Müracaat Formu” http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Calisanlar/Formlar adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvurular Personel Daire Başkanlığı’na yapılacaktır.Detaylı bilgi için tıklayın.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*