Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 29.11.2021 – 30.11.2021 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı/uygulama ve sözlü sınavla 4 (dört) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Genel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)
 • Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
 • Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
 • 7315 sayılı Güvenlik ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında yapılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 • Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

Özel Şartlar

KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (WEB, MOBİL) (1 Kişi- 2,0 Katına Kadar)

 1.  Proje kapsamında ihtiyaçlara göre yazılım mimarisi oluşturma ve yönetme tecrübesine sahip olmalıdır.
 2. Gereksinimleri belirleyebilmeli, ihtiyaç analizi yapabilmeli ve bu doğrultuda donanım ve yazılım teknolojileri hakkında kararlar alabilmelidir.
 3. Yazılım geliştirme metodolojilerine hâkim olmalı, bu bilgileri yazılım geliştirme süreçlerine dahil edebilmelidir.
 4. Çok katmanlı yazılım mimarisi ve SOA hakkında deneyimli olmalıdır.
 5. Nesneye Yönelik Programlama (OOP) mantığını kavramış ve bu doğrultuda uygun kodlama yöntemlerini seçebilmelidir.
 6. Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olabilmeli ve bunları yazılım içerisinde doğru biçimde kullanabilmelidir.
 7. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb.) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
 8. Hata ayıklama ve hata kayıtlarını tutma konusunda çözüm önerileri getirebilmelidir.
 9. İleri seviyede PHP diline hâkim olmalı ve bir proje geliştirdiğini belgelendirmelidir.
 10. ReactNative veya hibrit mobil framework kütüphanelerinde en az birinde tecrübe sahibi olmak.
 11. Python veya JAVA dillerinde tecrübesi bulunmak.
 12. Restful, SOAP gibi web api teknolojilerine iyi derecede hakim olmalıdır.
 13. Vue.JS veya React JS kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
 14. Node.Js kullanarak sunucu tarafında çalışan javascript uygulamaları yazabilmelidir.
 15. Microsoft SQL, PostgreSQL, MariaDB ve NoSQL veri tabanları hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmalıdır.
 16. GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
 17. Kubernetes veya Docker gibi sanallaştırma ortamlarında yazılım geliştirme yapabilmelidir.
 18.  Çevik yazılım geliştirme metodolojilerine hakim olmalıdır.
 19. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
 20. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
 21. Dokümantasyona ve düzenli raporlamaya önem vermeli, yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmelidir.
 22.  İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
 23. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmalıdır.
 24. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (C#) (1 Kişi – 2,0 Katına Kadar)

 1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
 2. SOAP ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
 3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.),
 4. C# programlama diliyle proje geliştirmiş olmak ve C# ile en az 1 büyük ölçekli proje(en az 1000 kullanıcılı) yazılım geliştirdiğini belgelemek (kanıtlamak).
 5. Python veya Java programlama dilinde tecrübe sahibi olmalıdır.
 6. PHP konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
 7. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.
 8. SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
 9. Gömülü İşletim Sistemleri (Embedded) ve ARM cihazlar hakkında yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi sahibi olmalıdır.
 10. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
 11. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
 12. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
 13. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
 14.  SQL dilini iyi kullanabilmek ve veri tabanı tasarımında tecrübe sahibi olmak.
 15. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
 16. Temassız Kart Sistemleri (NFC, MİFARE) tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir.
 17. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

SİSTEM UZMANI (1 Kişi – 2,0 Katına Kadar)

 1.  En az 2000 kullanıcılı Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) yapısının kullanıldığı bir sistem merkezinde Linux Server (Debian, CentOS güncel sürümleri) işletim sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübesi olduğunu belgelemek,
 2. Linux ürün ve servisleri olan DNS, DHCP, Apache, Nginx, File Server, SSH sistemlerinin kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 3. Microsoft Windows Group Policy Object (GPO) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. Windows 7/8/10 ve SERVER işletim sistemlerinin kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. Python programla ve Bash Script konularında bilgi ve tecrübe sahip olmak,
 6. Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,
 7. Replication ve Backup konularında tecrübe sahibi olmak,
 8. Sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
 9. Tercihen VMware veya XEN sanallaştırma platformları konusunda tecrübeye sahip olmak,
 10. Linux Sunucu kurulum ve konfigürasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 11. Tercihen routing, switching, LAN, wireless LAN, VPN, Radius kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 12.  Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
 13. Üniversite bilişim altyapısı sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ AĞ UZMANI (1 Kişi – 2,0 Katına Kadar)

 1. Bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) veya yazılım geliştiricisi olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
 2. Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,
 3. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,
 6. Sunucu kurabilmek ve sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
 7. Sanallaştırma sistemlerine hakim tercihen Vmware konusunda tecrübe sahibi olmak,
 8. Linux, Microsoft, MacOS gibi sistemlerin log yapıları hakkında bilgi sahibi olmak,
 9. SIEM sistemleri konusunda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak, Syslog, rsyslog, tail2syslog, msrpc, wincollect vb. servis ve protokollere hakim olmak,
 10. Logların anlamlandırılması konusunda tecrübe sahibi olmak, Regex kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,
 11. SIEM sistemleri özelinde korelasyon kuralları hazırlayabilmek ve hazır korelasyon kurallarını yorumlayabilmek,
 12. Siber saldırı türleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 13. Microsoft, Linux, AIX, Firewall ve network cihazları hakkında bilgi sahibi olmak, LDAP, AD entegrasyon ve log yönetimleri konularına hakim olmak,
 14. ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ISO 22300, ITIL GDPR, KVKK ve NIST konularına hakim olmak,
 15. Hassas verileri siber saldırganlardan korunmak için güvenlik önlemleri planlayıp yürütebilmek,
 16. Antivirüs yazılımı, saldırı tespit araçları, güvenlik duvarları ve içerik filtreleme ile ilgili uygulamalara hakim olmak,
 17. Risk değerlendirme raporu hazırlayabilmek,
 18. Güvenlik süreçlerini izleyebilmek, oluşturabilmek ve yönetebilmek, iç denetim çalışmaları konusunda tecrübe sahibi olmak,
 19. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
 20. Tercihen Check Point Certified Security Expert (CCSE), Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE) veya Fortinet Certified Network Security Professional güvenlik ürünü sertifikalarından birine sahip olmak.

Sözleşme Süresi ve Ücret

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

Başvuru Tarihi, Şekli ve İstenen Belgeler

Adaylar başvurularını 28.10.2021 – 12.11.2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar ilan.comu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir.

Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online
olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurulabilecektir.

Başvuru için sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

 1. Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine bildiğine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir.),
 2. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
 3. Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,
 4. Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,
 5. Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir)
 6. Varsa KPSS sonuç belgesi
 7. Varsa Yabancı Dil Belgesi
 8. Adli Sicil Belgesi: Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
 9. Erkek Adaylar İçin Askerlik İle İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge: QR kodunu içeren e- Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir. Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen (taslak) hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçlarının Duyurulması

Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2020-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen YDS dengi sınavlardan puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre belirtilen pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir.

Her bir başvuru grubu için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek sözlü ve yazılı sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

KPSS puanı olmayan yahut 70 (yetmiş) puandan az olan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Yukarıdaki değerlendirmeye göre yazılı sınava çağrılmaya hak kazanan adaylar 15.11.2021 tarihinde personel.comu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Sınav Tarihi ve Yeri

Yazılı/uygulama sınavı 29.11.2021 saat 09:00’da, sözlü sınav 30.11.2021 tarihinde saat 09:00’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (Terzioğlu yerleşkesi Turizm Fakültesi 4. Kat Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binası) yapılacaktır.

Sınav Şekli

Yapılacak sınavlar yazılı/uygulama ve sözlü olarak yapılacaktır. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ yazılı ve sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir.

Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, 06.12.2021 tarihinde personel.comu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Diğer Hususlar

Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi aşağıda  belirtilen  birimlerine  2547  Sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  657  Sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesinde belirtilen  genel  şartlar,  10/07/2018  tarih  ve  30474  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Genel  Kadro  ve  Usulü  Hakkında  2  Sayılı  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda; adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES  puan  türü  ya  da  ilan  edilen  bölüm/anabilim  dalı/program  hangi  alandan  öğrenci  alıyorsa  o  alandaki  ALES  puan  türü  kullanılacaktır.  Araştırma Görevlisi  kadrosuna  yapılacak  başvurularda;  ilan  edilen  bölüm/anabilim  dalı/program  hangi  alandan  öğrenci  alıyorsa  o  alandaki  ALES  puan  türü kullanılacaktır.  Özel  yetenekle  öğrenci  alan  programlar  ile  yabancı  dil  puanı  ile  öğrenci  alan  programlar  için  öğretim  üyesi  dışındaki  öğretim  elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türü kullanılacaktır. Eğitim Bilimleri bölümleri için (Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık hariç) araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük  not  sistemine  eşdeğerliği  Yükseköğretim  Kurulu  kararıyla  belirlenir.  Diğer  not  sistemlerinin  100’lük  not  sistemine  eşdeğerliğine  yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
 4. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar

 1. Devlet  yükseköğretim  kurumlarının  araştırma  görevlisi  kadrolarına  başvurularda  tezli  yüksek  lisans,  doktora  veya  sanatta  yeterlik  eğitimi öğrencisi  olmak  şartı  aranır.  Adayların  azami  eğitim  (lisansüstü)  süresini  aşmamış  olması  gerekir.  06.02.2013  tarihinde  Resmî  Gazete’de  yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri  tekrar  başlatılan  öğrenciler  ile  Lisansüstü  Eğitim  Yönetmeliğinin  yayımlandığı  20.04.2016  tarihinden  itibaren  2017  Güz  dönemine  kadar  geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
 2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 3. Meslek  Yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarındaki  öğretim  görevlisi  kadrolarına  başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

NOT : Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

Muafiyet

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2. Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İstenilen Belgeler

 1. Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı/program adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren imzalı başvuru dilekçesi)
 2. Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayın listeleri
 3. Onaylı Kimlik Kartı sureti veya Onaylı Kimlik Kartı fotokopisi
 4. Onaylı mezuniyet belgeleri (e-Devletten alınan karekodlu belgeler atama sırasında aslı getirilmek şartıyla kabul edilecektir.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.)
 5. Onaylı not transkripti (e-Devletten alınan karekodlu belgeler atama sırasında aslı getirilmek şartıyla kabul edilecektir.)
 6. Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler.)
 7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 8. ALES sınav sonuç belgesi (Son 5 yıla ait)
 9. Yabancı Dil sınav sonuç belgesi
 10. Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı hizmet döküm belgesi (SSK’ya bağlı Sigortalı hizmeti olanlar için)
 11. Adli Sicil Kaydı
 12. Varsa muafiyet ile ilgili belgeler
 13. İlanda isteniyorsa tecrübe ile ilgili belgeler

Detaylı bilgi için tıklayın.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun 5572 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

 1. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile yayınlarını, Doçentlik Belgelerini, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Rektörlüğe hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.
 2. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile yayınlarını, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların başvuracakları Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

Notlar

 1. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir.
 2. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.
 3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 4. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.
 5. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*