Kastamonu Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Kastamonu Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Kastamonu Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Kastamonu Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Kastamonu Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Kastamonu Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak

Kastamonu Üniversitesi aşağıda yazılı birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Kanunun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin alakalı maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in alakalı hükümleri gereğince Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Adaylarda Aranan Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır.
 2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES puanlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.
 3. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 4. Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.

Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme safhasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

 1. Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 2. Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
 3. Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 4. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 5. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

Müracatlarda Talep Edilen Evraklar

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıdakileri eksiksiz şekilde teslim edecektir.

 1. Adayın müracaat ettiği kadroya ait, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi, açıklamaları ve iletişim bilgilerini (yazışma adresi, telefon numarası ile e-posta adresi) içeren müracaat dilekçesi(2)
 2. Özgeçmiş (YÖKSİS formatında)
 3. 2 adet fotoğraf
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. Erkek adaylar için Askerlik Durum Evrakı (e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)
 6. Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kayıt Evrakı (e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)
 7. Açıktan veya yeniden atanacaklar için Kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hekimlerince verilmesi kaydıyla heyet raporlarında görevini
 8. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Evrakı veya Sanatta Yeterlik Evrakı, Doçentlik Evrakı (Onaylı suretleri veya e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)
 9. Kastamonu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu(1)
 10.  Bilimsel çalışma dosyası ve taşınabilir bellek/CD’ler (teslim edilecek dosya ve Taşınabilir (Flash) Bellek/CD adedi: Profesör kadrosu için 1 adet dosya ve 6 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 1 adet dosya ve 4 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD.)
 11.  Hizmet dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış olanlardan istenmektedir. (e-devletten alınan karekodlu “HİTAP Hizmet Dökümü” evrakı kabul edilir.)
  Taşınabilir (Flash) Bellek/CD İçeriği: Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Belgesi ile belgede belirtildiği gibi uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evrak, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosya (müracaat dilekçesi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık evrakı veya sanatta yeterlik evrakı, doçentlik evrakı) olması gerekmektedir.

Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıda belirtilen evrakı eksiksiz şekilde teslim edecektir.

 1. Müracaat edilen unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Öğretim Görevlisi Uygulamalı Birim) Müracaat Formu(3)
 2. Özgeçmiş
 3. Lisans ve Lisansüstü Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya onaylı sureti)
 4. Lisans Transkripti (Aslı veya onaylı sureti)
 5. Tecrübe Evrakı (İlanda tecrübe şartı olan kadrolar için çalışılan meslek kodlarını gösterir sigortalı hizmet döküm evrakı, çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı tecrübe evrakı veya kamu personeli için tasdik edilmiş hizmet dökümü)
 6. Sertifika (İlanda sertifika şartı olan kadrolar için İSO 9001-2015 Kalite Yönetimi Sertifikası)
 7. Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf
 8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Araştırma Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıda belirtilen evrakı eksiksiz şekilde teslim edecektir.

 1. Müracaat edilen unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Araştırma Görevlisi Müracaat Formu(3)
 2. Özgeçmiş
 3. Lisans ve Lisansüstü Diploma/Geçici Mezuniyet Evrakı ve Transkripti (Aslı veya onaylı sureti)
 4. Lisans Transkripti (Aslı/onaylı sureti )
 5. Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Aslı/onaylı sureti )
 6.  Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf
 7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

NOT: e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgeler geçerli olup ayrıca onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı Yapacak

Kastamonu Üniversitesi birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim görevlisi alınacaktır.

Adaylarda Aranan Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır.
 2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES puanlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.
 3. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 4. Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.

Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme safhasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

 1. Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 2. Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
 3. Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 4. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 5. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Kastamonu Üniversitesi aşağıda belirtilen birimine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıntılı ilan metni ile müracaat belgeleri, Kastamonu Üniversitesi internet sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*