Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Bolu Abant İzzet Üniversitesi  aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Bolu Abant İzzet Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

Profesör ve Doçent kadroları için aşağıda istenilen evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili birime müracaat edilecektir.

 1. Başvuru Dilekçesi (Profesör kadrolarına başvuracak adaylar dilekçesinde başlıca araştırma eserini de belirtecek)
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. 1(bir) adet fotoğraf
 4. Öğrenim belgeleri(lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgesi)
 5. Özgeçmiş ve eserler listesi
 6. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu
 7. Yabancı dil belgesi
 8. Bilimsel çalışmaveyayınlarınıkapsayan1(bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadroları için 6 (altı) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek

Başvuru Başlangıç Tarihi : 11.11.2021
Son Başvuru Tarihi           : 25.11.2021

Detaylı bilgi için tıklayın.

Bolu Abant İzzet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

Bolu Abant İzzet Üniversitesi aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımış olmak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
4- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin
100’lük  not  sistemine  eşdeğerliği  Yükseköğretim  Kurulu  kararıyla  belirlenir.  Diğer  not  sistemlerinin  100’lük  not  sistemine  eşdeğerliğine  yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Muafiyet

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Açıklamalar

 1. e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir.
 2. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan edilen birime yapılacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 4. Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi
  beyan etmeleri gerekmektedir.
 5. Üniversitemiz  web  sayfasından  yapılan  tüm  duyurular  tebligat  mahiyetindedir.  Kişilere  ayrıca  yazılı  tebligat  yapılmaz.  İdare  uygun  gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

Adaylardan İstenen Belgeler

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Özgeçmiş
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Fotoğraf (1 adet)
 5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (lisans ve yüksek lisans) ve sertifika belgeleri
 6. Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES) sonuç belgesi
 7. Lisans transkript
 8. Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için) Sınav Takvimi

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*