Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
 2. Belirtilen şartları taşımayanlar, süresi içerisinde başvurmayanlar ve posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 3. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
 4. Doçent kadrosuna profesör unvanını alanlar, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçent unvanını alanlar başvuramazlar.
 5. Eksik evrakla veya Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun hazırlanmamış dosya ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 6. Diğer Kamu Kurumlarında çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan Kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.
 7. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
 8. İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
 9. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Formu ilgili kadro için hem Word hem pdf olarak hazırlanacaktır. (Word halinde yayınların puanlama kısımları açıklamalı olarak belirtilecek olup yayın dosyasında da bu puanlamaya dair etiketlemeler yapılacaktır.)

Başvuruda İstenen Belgeler

 1.  Müracaat Formu
 2. Öğrenim Belgeleri (Diplomaların asıllarını yanlarında getiren adayların aslı gibidir onayı başvurulan birim tarafından yapılacaktır. Yurt Dışından alınan Doktora belgesinin Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir).
 3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavlarından birisinden, Profesör ve Doçent adayları için en az 65, Doktor Öğretim Üyesi adayları için ise en az 55 Puan aldığına ilişkin belge veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
 4. Adli sicil kaydı ( e-Devlet’ten alınabilir.)
 5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi ( e-Devlet’ten alınabilir.)
 6. Özgeçmiş (YÖK EK-4 formatında) 31.05.2021 “PAZARTESİ” YALÇIN 4629 “EBYS ” “ÇEŞİTLİ İlanlar” 2
 7. Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan kurumundan alınmış onaylı yada e-Devlet üzerinden alınan karekodlu (HİTAP) hizmet belgesi.
 8. Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( Ön yüzü)
 9. Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık.)
 10. Akademik çalışmalarını gösterir yayın listesi
 11. Atanma Formu (Profesörlük, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliğine Atanma Formu) 12- “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Metni” ve “Aydınlatma Metni”

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*